Tải bản đầy đủ

Mẫu câu giao tiếp cơ bản bai 23

Giao tiếp cơ bản

Unit 23

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Buying a phone"
"Hey, Michelle"
"Hi, Al. Hi, Bob"
"Hi. Nice to see you again"
"Nice to see you, too "
"Hey, Al. Are they new shoes?"
"Yes, they are"
"...Thank you to noticing "
"Al’s got a new pair of shoes"
"...and I’m going to get a new phone today"
"Well, You’ve come to the right place "
"Have you ever had a mobile phone before?"
"No, This will be my first phone"

"Mua một chiếc điện thoại";

"Chào Michelle";
"Chào Al, Chào Bob";
"Chào. Thật vui vì gặp lại cậu ";
"Mình cũng vậy";
"Này Al, giày mới phải không?";
"Đúng vậy";
"Cảm ơn vì đã nhận ra";
"Al có đôi giày mới";
"Còn mình sẽ mua một chiếc di động mới";
"Vậy thì cậu đến đúng chỗ rồi đấy";
"Cậu đã từng có cái di động nào chưa?";
"Chưa, đây sẽ là chiếc điện thoại đầu tiên của
mình";
"Don’t worry. It’s easy "
"Đừng lo, nó cũng đơn giản thôi";
"May I ask? Why do want a phone?"
"Tại sao cậu lại muốn mua di động?";
"Because Al won’t let me borrow his any
" Vì Al sẽ không cho mình mượn điện thoại
more"
của cậu ấy nữa ";
"That’s a good reason"
"Lý do hay đấy";
"Why else?"
"Còn lý do nào nữa không?";
"Everybody else seems to have a mobile phone" "Mọi người dường như đều có di động";
"...Maybe I should have one ,too"
"Có lẽ mình cũng nên có một chiếc";
"That’s another good reason "
"Một lý do chính đáng khác";
"So What features would you like?"
"Vậy cậu muốn di động có đặc điểm thế
nào?";
"A loud ring tone like…."
"Có chuông to như thế này…";
"Bob, Take it easy"
"Bob, bình tĩnh đi";
"It should vibrate"
"Nó có thể rung";
"I recommend this one"

"Vậy mình gợi ý cho cậu mua chiếc di động
này";
"This one. Great. Thanks"
"Chiếc này. Tuyệt đấy. Cám ơn nhé";
"I’ll take it "
"Mình sẽ lấy nó";
"Hey, Al. Do you like my new phone?"
"Này. Al. Cậu có thích chiếc di động mới của
tớ không?";
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 1


Giao tiếp cơ bản

Unit 23

--------------------------------------------------------------------------------------------"Al, Is something wrong? "

"Al, có chuyện gì vậy?";

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×