Tải bản đầy đủ

Mẫu câu giao tiếp cơ bản bai 7

Giao tiếp cơ bản

Unit 7

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Dialogue 7"
"Hello. Where do you live? "
"I live in London."
"Where do you live? "
"I live in Birmingham."
"Do you like it? "
"Yes, it’s all right."
"Do you like London? "
"Yes, but I don’t like the weather. "
"Where do your parents live? "
"They live in Oxford. "
"Oh! I used to live in Oxford."
"I like it very much. "
"Yes, I used to live there, too. "
"It’s very beautiful. "

"Where are you from? "
"I’m from New York. "
"You’re from France."
"He’s from Italy."
"She’s from England."
"We’re from India."
"They’re from Japan."
"Where are you from? "
"I’m from New York."
"Where is he from?"
"He’s from Italy."
"Where are they from?"
"They’re from Japan."
"Where’s Helen from?"
"She’s from England."
"Are you from England? "
"No, I’m from Spain."
"Is she from America? "
"Yes, she is."

" Hội thoại 7";
"Xin chào, bạn sống ở đâu?";
"Mình sống ở London";
"Bạn sống ở đâu?";
"Mình sống ở Birmingham";
"Bạn có thích ở đó không?";
"Uhm, cũng ổn";
"Bạn có thích London không?";
"Có, nhưng tôi không thích thời tiết ở đây";
"Bố mẹ bạn sống ở đâu?";
"Họ sống ở Oxford";
"Ồ, mình cũng từng sống ở Oxford.";
"Mình rất thích ở đó";
"Mình cũng đã từng ở đó";
"Ở đó rất đẹp";
"Bạn từ đâu đến?";
"Tôi đến từ New York";
"Bạn đến từ Pháp";
"Anh ấy đến từ Ý";
"Cô ấy đến từ nước Anh";

"Chúng tôi đến từ Ấn Độ";
"Họ đến từ Nhật";
"Bạn từ đâu đến? ";
" Tôi đến từ New York";
"Anh ấy đến từ đâu?";
"Anh ấy đến từ Ý";
"Họ từ đâu đến?";
"Họ đến từ Nhật";
"Helen từ đâu tới?";
"Cô ấy đến từ Anh";
"Bạn từ nước Anh tới phải không?";
"Không, tôi đến từ Tây Ban Nha";
"Cô ấy đến từ Mỹ phải không?";
"Đúng vậy";

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 1


Giao tiếp cơ bản

Unit 7

--------------------------------------------------------------------------------------------"Are they from China?"
"No, they’re from Japan."
"Are you from India?"
"Yes, we are."

"Họ từ Trung Quốc đến phải không?";
"Không, họ đến từ Nhật Bản";
"Các bạn đến từ Ấn Độ có phải không?";
"Đúng, chúng tôi đến từ Ấn Độ.";

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×