Tải bản đầy đủ

Mẫu câu giao tiếp cơ bản bai 3

Giao tiếp cơ bản

Unit 3

--------------------------------------------------------------------------------------------"What did you do yesterday?"

"Bạn làm gì vào ngày hôm qua?";

"I went to see a movie"

"Mình đi xem phim";

"What did you see?"

"Bạn đi xem phim gì?";

"I saw “Star Wars”"

"Mình xem “Chiến tranh giữa các vì
sao”";


"Was it good?"

"Phim hay không?";

"Yes, it was very exciting."

"Có, rất thú vị";

"What did you do?"

"Còn bạn làm gì ngày hôm qua?";

"I went to eat with my family"

"Mình đi ăn với gia đình";

"Where did you go?"

"Bạn ăn ở đâu?";

"We went to Sizzlers"

"Mình và gia đình ăn ở nhà hàng
Sizzlers";

"Was the food good?"

"Đồ ăn có ngon không?";

"Yes ,it was good."

"Ồ ,rất ngon";

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×