Tải bản đầy đủ

SONG, THUY TRIEU, DONG BIEN

Kiểm tra bài cũ

Câu 1: Thủy quyển là gì?

A. Là toàn thể đại dương trên Trái Đất.
B. Là toàn thể sông suối, hồ, đầm trên Trái Đất.
C. Là toàn thể lớp băng tuyết trên Trái Đất.
D. Là Lớp nước trên Trái Đất.


Kiểm tra bài cũ

Câu 2: Ở những vùng ôn đới lạnh, nước sông được cung cấp chủ yếu từ:

A . Băng tuyết tan
B . Nước ngầm
C . Nước mưa
D . Nước biển


Kiểm tra bài cũ


Câu 3: Nhân tố quyết định đến chế độ nước sông là :

A . Địa thế , địa chất
B . Thực vật
C . Hồ đầm
D . Chế độ mưa


Kiểm tra bài cũ

Câu 4: Giải thích câu thơ “ Nước đi ra bể lại mưa về nguồn”.(Non nước-Tản Đà)
(Bể: biển, Nguồn: nơi đầu dòng chảy)
Câu thơ thể hiện vòng tuần hoàn lớn (Bốc hơi => Nước rơi => Dòng chảy)
đi ra bể

Dòng chảy ->Bốc hơi

mưa về nguồn Nước rơi


Tiết 16 - Bài 16
SÓNG - THỦY TRIỀU - DÒNG BIỂN


I- SÓNG BIỂN
Quan sát hình bên và hãy nêu
khái niệm về sóng? Nguyên nhân


I. SÓNG BIỂN

1. Khái niệm: Sóng biển là một
hình thức dao động của nước
biển theo chiều thẳng đứng.

2. Nguyên nhân: Chủ yếu là do gió


I. SÓNG BIỂN


Thếnào
nàolàlàsóng
sóng
Thế
bạcđầu?
đầu?
bạc

Những giọt nước biển chuyển
động lên cao, khi rơi xuống va đập vào
nhau, vỡ tung tóe thành bọt trắng


I. SÓNG BIỂN

Sóngcó
cóvai
vaitrò
trònhư
như
Sóng
thếnào?
nào?
thế

Sóng có tác dụng làm tăng diện tích bốc hơi nước từ các biển và đại
dương, làm thay đổi địa hình bờ biển, sản xuất điện…


Năng lượng sóng


Mũi Đại Lãnh

Gành đá

Ảnh hưởng của sóng biển

Vịnh-bãi biển


Ảnh hưởng của sóng biển

Sóng biển xâm thực bờ
biển


I. SÓNG BIỂN
3. Sóng thần:

Em hãy nêu đặc điểm của

Là sóng lớn, thường có chiều cao 20sóng thần?

40m, truyền theo chiều ngang với tốc
độ 400-800km/h, có sức tàn phá khủng
khiếp.


I. SÓNG BIỂN
Em hãy nêu nguyên nhân của sóng

3. Sóng thần:

Sóng thần gây ra hậu quả gì?
thần?
Em có hiểu biết gì về thảm họa sóng
thần gần đây nhất?

Nguyên nhân: do động đất, núi lửa phun ngầm dưới đáy biển, bão


Mời các em xem một số hình ảnh về sóng thần

SÓNG THẦN Ở NHẬT BẢN NĂM
2011 ĐÃ LÀM CHẾT GẦN 16.000
NGƯỜI


II. THỦY TRIỀU
Hãy quan sát các hình dưới đây


II. THỦY TRIỀU
1. Khái niệm:
Thủy triều là hiện tượng dao

Thuỷtriều
triều
làgì?
gì?
Thuỷ

động thường
xuyên,
có chu kỳ
của các khối nước trong các biển
và đại dương.


II. THỦY TRIỀU
2. Nguyên nhân:
Hình thành chủ yếu do sức hút của
Mặt Trăng và Mặt Trời.

Nguyênnhân
nhânsinh
sinhra
rathủy
thủy
Nguyên
triều?
triều?


II. THỦY TRIỀU
Trái Đất
C
Mặt Trăng

A

O

D
Lực hấp dẫn của Mặt Trăng
Lực li tâm
Lực tạo triều

B


Lực hấp dẫn tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Khoảng cách từ tâm Trái Đất đến
tâm Mặt Trời gấp 400 lần từ Trái Đất đến Mặt Trăng => Lực hấp dẫn của Mặt Trời tới lớp nước
nhỏ hơn của Mặt Trăng => Lực tạo triều của Mặt Trời nhỏ hơn Mặt Trăng là 2,17 lần.

Như vậy lực tạo triều của Mặt Trăng khi ở thiên đỉnh có thể làm bề mặt biển dâng cao
0,55m và của Mặt Trời là 0,25m

=> Thủy triều trên Trái Đất chịu tác dụng chủ yếu của Mặt Trăng


II. THỦY TRIỀU
3. Đặc điểm:

Hiện tượng triều cường, triều kém

Triều cường

Mực nước triều

Triều kém


II. THỦY TRIỀU

Mùng 1 – Ngày 15

Ngày triều cường
- Không Trăng

Vào
Vào các
các ngày
ngày triều
triều

- Trăng tròn

cường
cường và
và triều
triều

kém,
kém, ở
ở Trái
Trái Đất
Đất sẽ
sẽ
thấy
thấy mặt
mặt Trăng
Trăng như
như
thế
thế nào?
nào?

Khi Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất cùng nằm trên một đường thẳng thì dao động thuỷ triều lớn

Ngày triều kém

nhất

Do sự cộng hưởng của các lực tạo triều của cả Mặt Trăng và Mặt Trời, mức thủy triều = 0,55m +
0,25m = 0,80m


II. THỦY TRIỀU

Mùng 1 – Ngày 15

Ngày triều cường
Khi Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất nằm vuông góc với nhau thì dao động thuỷ triều nhỏ nhất

Do sự triệt tiêu của hai lực tạo triều, mức thủy triều = 0,55m – 0,25m = 0,30m.

Ngày triều kém

Trăng khuyết

Mùng 8(9,10) – Mùng 22(23,24)


II. THỦY TRIỀU
4. Vai trò của thủy triều
Tích cực
Thủytriều
triềucó
cóvai
vaitrò
trònhư
nhưthế
thếnào
nàođối
đối
Thủy
vớisản
sảnxuất
xuấtvà
vàquân
quânsự?
sự?
với


Làm muối

Đánh bắt và nuôi trồng thuỷ hải sản


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×