Tải bản đầy đủ

Trò chơi Ô cửa bí mật
Ô cửa
số 1

Ô cửa
số 2

Ô cửa
số 3Ô cửa
số 1

Ô cửa
số 2

Ô cửa

số 3Ô cửa
số 1

Ô cửa
số 2

Ô cửa
số 3


8000

1

18000

2

15000

3

ô cửa

4

9000

5

25000

11000

7


6000

8

19000

9

10

10000

11

5000

16000

13

ô cửa

14

13000

15

30000

16

12000

17

17000

19

20

14000

21

22

20000

23

ô cửa

7000

6

12

18

24


Ô cửa
số 1

Ô cửa
số 2

Ô cửa
số 3
Một gói mì Gấu đỏ
trị giá 2000USD


Một cây tâm xỉa răng
trị giá 1$


Một chai trà xanh 0
độ trị giá 7000USD


Một
bàn
chải
đánh
răng
trị giá
4500$


Một cái bong bóng
trị giá 500$


Một gói phở Miliket
trị giá 3500$


Một chiếc compa
trị giá 5500$


Một cây bông ngoáy
tai trị giá 10$


Một cục xà
phòng Lifebuoy
trị giá 6500$


Hai cây kẹo mút
trị giá 2000$


Một cây viết xóa
trị giá 6000$


Một bộ thước kẻ
trị giá 5000$Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×