Tải bản đầy đủ

LTVC TUAN 11 TU TRAI NGHIA

PHÒNG GD & ĐT THÀNH PHỐ VĨNH LONG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI

TRƯƠNG VĂN THÂM

LUYỆN TỪ & CÂU

Vĩnh Long - 2017


PHÒNG GD & ĐT THÀNH PHỐ VĨNH LONG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI

Thứ năm, ngày 09 tháng 9 năm 2017

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
(TUẦN 11)

TRƯƠNG VĂN THÂM

Vĩnh Long - 2017XEM HÌNH

THẢO LUẬN

yêu
bùi
gắn
quý
ngùi

dòng
ngọn
sông
núi
Cây
đa

nhớ
phố
phường
thương
mái
đình
tự
hào
thương
yêu
Con
đò


Xếp những từ ngữ vào hai nhóm

cây đa, gắn bó, dòng sông, con đò, nhớ thương, yêu quý, mái đình, thương yêu, ngọn
núi, phố phường, bùi ngùi, tự hào.

Chỉ tình cảm đối


Chỉ sự vật ở quê hương

với quê hương

cây đa

dòng sông

gắn bó

nhớ thương

con đò

mái đình

yêu quý

thương yêu

ngọn núi

phố phường

bùi ngùi

tự hào


Tìm từ ngữ trong ngoặc đơn có thể thay thế cho từ quê hương ở đoạn văn sau:

Tây Nguyên là quê hương của tôi. Nơi đây, tôi đã lớn lên trong địu vải thân thương
của má, trong tiếng ngân vang của dòng thác, trong hương thơm ngào ngạt của núi
rừng.

( quê quán
giang sơn

đất nước

quê cha đất tổ
5

9/16/17

) rau cắt rốn
nơi chôn


Từ ngữ có thể thay thế cho từ quê hương là: quê quán, quê cha đất tổ, nơi chôn rau
cắt rốn.

nơi chôn
quê
quê cha
quán
rau đất
cắt tổ
rốn

Tây
Tây Nguyên
Nguyên
Nguyênlàlà
lànơi
quê
quê
chôn
quán
charau
đất
của
cắt
tổtôi.
rốn
của
Nơi
của
tôi.đây,
tôi.
Nơitôi
Nơi
đây,
đã
đây,
lớn
tôitôi
đã
lên
đã
lớn
trong
lớnlên
lên
địu
trong
trong
vải địu
thân
địuvải
vải
thương
thân
thân
thương
của má,của
thương
của
trong
má,
má,tiếng
trong
trong
ngân
tiếng
tiếng
vang
ngân
ngân
của
vang
vang
dòng
của
của
thác,
dòng
dòng
trong
thác,
thác,
hương
trong
trongthơm
hương
hương
ngào
thơm
thơm
ngạt
ngào
ngào
củangạt
ngạt
núi
của
rừng.
của
núi
núi rừng.
rừng.

9/16/17


Những câu nào trong đoạn dưới đây được viết theo mẫu Ai làm gì? Hãy chỉ rõ mỗi bộ
phận câu trả lời câu hỏi “Ai?” hoặc “làm gì?”.

Cuộc sống quê tôi gắn bó với cây cọ. Cha làm cho
Cha
tôilàm
chiếc
cho
chổi
tôi cọ
chiếc
để
chổi
quétcọ
nhà
đểquét
quétsân.
nhà Mẹ
quét
đựng
sân.hạt giống đầy móm
lá cọ,
treo
trênđầy
gácmóm
bếp
Mẹ đựng
hạt
giống
đểcọ,
gieo
cấy
mùa
sau.
đan
lásau.
cọ, lại biết đan cả mành cọ và

treo
trên
gác
bếpChị
để tôi
gieo
cấynón
mùa
làn cọ
khẩu.
tôi rủ
nhau
đi nhặt
cọ rơi
đầy quanh
Chị
tôi xuất
đan nón
lá Chúng
cọ, lại biết
đan
cả mành
cọnhững
và làntrái
cọ xuất
khẩu.
tôi bùi.
rủ nhau đi nhặt những trái cọ rơi đầy quanh
góc về om, ăn vừaChúng
béo vừa
góc về om, ăn vừa béo
vừa
bùi
Theo
NGUYỄN
THÁI VẬN
7

9/16/17


Bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ai ?” hoặc “làm gì ?” là:

M

Ai ?

Làm gì ?
rủ nhau đi nhặt những trái cọ rơi đầy quanh gốc về ôm, ăn vừa béo vừa

Chúng tôi

bùi.

8


Bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ai ?” hoặc “làm gì ?” là:

Ai ?

Làm gì ?
làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân.

Cha

đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo trên gác bếp để gieo cấy mùa sau.
Mẹ

đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu.
Chị tôi
9


GỢI Ý ĐẶT CÂU

Ai ?

Em
Đàn
traicágà
tôi
Bác
nông
dân
Những
chú
con

Làm gì ?


ĐẶT CÂU “Ai làm gì?”

Ai ?

Làm gì ?

Những
chú
gàdân
con
Đàn
Bác
Em
nông
traicá
tôi

Những chú gà con chạy
Đàn
Bác
lon
Em
cá nông
ton
bơi
traibên
lội
tôi
dân
tung

chơi
đang
mẹ.
tăng
đágặt
bóng.
dưới
lúa.ao.


XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×