Tải bản đầy đủ

Chương III. §6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình


KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1 : Hãy nêu tóm tắt các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Câu 2 : Giải phương trình :
a,

 2
35x + 45  x - ÷ = 90
 5

b,

s 90 - s 2
=
35 45
5

* Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình là:
Bước 1:

Lập phương trình:

+ Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số;
+ Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết
+ Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình.
Bước 3: Trả lời : Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm
nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không,rồi kết luận.


TIẾT 51: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH ( Tiếp )
I. Ví dụ:
Một xe máy khởi hành từ Hà Nội
đi Nam Định với vận tốc 35 km/h.
Sau đó 24 phút , trên cùng tuyến
đường đó một ô tô đi từ Nam Định
về Hà Nội với vận tốc 45 km/h. Biết
quãng đường Nam Định- Hà Nội là
90 km. Hỏi sau bao lâu, kể từ khi xe
máy khởi hành, hai xe gặp nhau ?

35km/h
Xe máy

45km/h

.

.

B

Ô tô

*

Hà Nội

90 km

2

Đổi: 24’ =
5
Vận
tốc
(km/h)

Xe máy

35

Ôtô

45

Nam Định
h

Thời
gian
đi
( h)

Quãng
đường đi
(km)

x

35 x

x-

2
5

 2
45  x - ÷
 5

2

35x + 45  x - ÷ = 90
5TIẾT 51: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH ( Tiếp )
I. Ví dụ:

35km/h
?1 Trong ví dụ trên, hãy thử chọn ẩn
Xe máy
số theo cách khác: Gọi quãng đường
từ Hà Nội đến điểm gặp nhau của hai
*
xe là s(km). Điền vào bảng sau rồi lập
Hà Nội
phương trình với ẩn số s:

Vận
tốc
(km/h)

Xe máy
Ôtô

Quãng
Thời
đường
gian đi
đi
(h)
( km )
s

45km/h
B

Ô tô

*

*

90 km

Nam Định

2
Đổi: 24’ =
h
5


TIẾT 51: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH ( Tiếp)
I. Ví dụ:
II. Vận dụng
Bài 37(Sgk/30):
Lúc 6 giờ, một xe máy khởi hành
từ A để đến B. Sau đó 1 giờ, một ô
tô cũng xuất phát từ A đến B với
vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc
trung bình của xe máy 20 km/h. Cả
hai xe đến B đồng thời vào lúc
9 giờ 30 phút cùng ngày. Tính độ
dài quãng đường AB và vận tốc
trung bình của xe máy.

6h Xe máy

9h30’

A

B

*
7h Ô tô

*

Vận
tốc
(km/h)

Thời
gian
đi
( h)

Xe máy

3,5

Ôtô

2,5

Quãng
đường đi
(km)

s

v


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Lưu ý :
Việc phân tích bài toán không phải khi nào cũng lập bảng .
Thông thường ta hay lập bảng với toán chuyển động, toán
năng suất, toán phần trăm…
Bài tập về nhà : số 37, 38, 39, 40, 41 SGK trang 30, 31


Hướng dẫn:
Bài 39(Sgk/30)
Ghi chú: Thuế VAT (thuế giá trị gia tăng) là thuế mà người mua
hàng phải trả, người bán hàng thu và nộp cho Nhà nước. Giả sử
thuế VAT đối với mặt hàng A được quy định là 10%. Khi đó nếu
giá bán của A là a đồng thì kể cả thuế VAT, người mua mặt hàng
này phải trả tổng cộng là a+10%a đồng.
-Nếu gọi số tiền trả loại hàng loại I khi không có thuế VAT là x(nghìn đồng)
(Điều kiện: x>120)
Hàng loại I
Không có VAT
VAT

x
10%.x

Hàng loại II

110-x
8%(110-x)

Phương trình: 10%.x + 8%.(110-x) = 10TIẾT 51: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH ( Tiếp)
I. Ví dụ:
II. Vận dụng
Bài 37(Sgk/30):
Lúc 6 giờ, một xe máy khởi hành
từ A để đến B. Sau đó 1 giờ, một ô
tô cũng xuất phát từ A đến B với
vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc
trung bình của xe máy 20 km/h. Cả
hai xe đến B đồng thời vào lúc
9 giờ 30 phút cùng ngày. Tính độ
dài quãng đường AB và vận tốc
trung bình của xe máy.

6h Xe máy

9h30’

A

B

*
7h Ô tô

*

Vận
tốc
(km/h)

Thời
gian
đi
( h)

Xe máy

x

3,5

Ôtô

X+20

2,5

Quãng
đường đi
(km)
3,5x
2,5(x+20)

3,5x = 2,5 (x+20)
5 6


TIẾT 51: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH ( Tiếp)
I. Ví dụ:
II. Vận dụng
Bài 37(Sgk/30):
Lúc 6 giờ, một xe máy khởi hành
từ A để đến B. Sau đó 1 giờ, một ô
tô cũng xuất phát từ A đến B với
vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc
trung bình của xe máy 20 km/h. Cả
hai xe đến B đồng thời vào lúc
9 giờ 30 phút cùng ngày. Tính độ
dài quãng đường AB và vận tốc
trung bình của xe máy.

6h Xe máy

9h30’

A

B

*
7h Ô tô

*

Vận
tốc
(km/h)
Xe máy
Ôtô

x
3,5
x
2,5

Thời
gian đi
( h)

Quãng
đường đi
(km)

3,5

x

2,5

x

x
x
= 20
2,5 3,5
5

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×