Tải bản đầy đủ

Chương III. §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu


Câu 1: Hãy đọc thuộc lòng 2 bài thơ
“Ngắm trăng” và bài thơ “Đi
đường”.

Câu 2: Hãy nêu những nét nghệ thuật
và nội dung chung của 2 bài thơ
“Ngắm trăng” và bài thơ “Đi
đường”.

Nghệ thuật:
Sử dụng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt.
Kết hợp các phương thức biểu đạt:
BC+MT+TS.
Sử dụng thành công các biện pháp
ẩn dụ, điệp ngữ, đối lập, nhân hóa.
Nội dung:
Thể hiện tình yêu thiên nhiên nhất
là ánh trăng của Bác.
Thể hiện ý chí, nghị lực, tinh thần
lạc quan của Bác ngay trong cảnh

tù đầy, gian khổ.


Tìm hiểu chung
1.
Chú thích
a, Tác giả:
b, Tác phẩm:
Được viết vào tháng 2
năm 1941 tại Pác BóCao Bằng.
c, Từ khó:
I.


I.
1.
2.
-

Tìm hiểu chung
Chú thích
Đọc
Thể thơ: Thất ngôn tứ
tuyệt-TV.
PTBĐ: BC+MT+TS.
Bố cục: 2 phần.


I.
II.
1.

Tìm hiểu chung
Phân tích
Cảnh sinh hoạt và làm
việc của Bác khi ở Pác
Bó.

Sáng ra bờ suối tối vào hang.
- Sáng>

Đối lập nhau
- Ra>

I.
II.
1.

2.

Tìm hiểu chung
Phân tích
Cảnh sinh hoạt và làm
việc của Bác khi ở Pác
Bó.
Cảm nghĩ của Bác về
cách mạng.

Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng
Cuộc sống vật chất của Bác ở
Pác Bó thật khó khăn, thiếu
thốn, đạm bạc.


I.
II.
1.
2.

Tìm hiểu chung
Phân tích
Cảnh sinh hoạt và làm việc
của Bác khi ở Pác Bó.
Cảm nghĩ của Bác về cách
mạng.

Bằng biện pháp tu từ ẩn dụ,
biểu cảm trực tiếp. Bác đã suy
nghĩ sự nghiệp cách mạng là sự
nghiệp lớn đầy gian khổ hi sinh
nhưng cũng thật vẻ vang.
Qua bài thơ ta thấy Bác là người
sống giản dị có phong thái ung
dung, tự tại, lạc quan, yêu đời,
sống gắn bó chan hòa cùng
thiên nhiên và rất say mê hoạt
động cách mạng.
-


I.
II.
III.
1.
-

Tìm hiểu chung
Phân tích
Tổng kết
Nghệ thuật
Sử dụng thể thơ thất ngôn
tứ tuyệt, cô đọng, hàm súc.
Kết hợp phương thức biểu
đạt: BC+MT+TS.
Sử dụng thành công nghệ
thuật đối lập và ẩn dụ.


Tìm hiểu chung
II.
Phân tích
III.
Tổng kết
1.
Nghệ thuật
2.
Nội dung
*Ghi nhớ: Sgk/30
I.


1.
2.
3.

Đọc lại nội dung bài học.
Học thuộc và nắm chắc nghệ thuật và nội dung của bài
học.
Soạn bài học tiếp theo(Tiết 89_Văn bảnChiếu dời đô.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×