Tải bản đầy đủ

Chương III. §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ
HỘI GIẢNG LỚP 8A

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY: NGUYỄN TRUNG THÀNH
TRƯỜNG TH&THCS NẬM BÚNG?3

Giải các phương trình:
a)

b)

x
x +4
=
x - 1 x +1


3
2x - 1
=
-x
x- 2 x- 2

Nhóm 1 + 2
Nhóm 3 + 4


TRÒ CHƠI HỌC TẬP

ĐI TÌM KHO BÁU
+ Mỗi tổ là một hải đội, vượt đại dương để đi tìm kho báu.
+ Quãng đường đến kho báu phải qua 4 trạm. Để vượt qua
mỗi trạm, các đội phải giải câu hỏi tương ứng ở trạm đó: đội giải
đúng và nhanh nhất được 4 điểm, các đội giải đúng nhưng chậm
hơn sẽ lần lượt đạt 3 điểm, 2 điểm và 1 điểm; đội giải sai thì phải
dừng cuộc chơi ở trạm đó.
+ Nếu có nhiều đội cùng vượt qua trạm 4 thì đội nào nhiều
điểm hơn sẽ đạt kho báu.


4

3

1
2


Hướng dẫn học ở nhà:
- Thuộc và biết cách giải phương trình chứa ẩn ở
mẫu, chú ý bước 1 và bước 4
- Làm bài tập còn lại trong sgk/T22
- Làm bài tập 30 sgk/T23


Bài giảng đến đây kết thúc
Kính chúc các thầy cô mạnh khỏe,

công tác tốt, chúc các em học giỏi


Bài toán: Giải phương trình

( x 2 +2 x) - (3x +6)
=0
x- 3

Trạm 1

Sắp xếp các phần sau theo thứ tự hợp lý để
được lời giải bài toán trên.

A
B
C
D
E

x =- 2
x=3

(Thỏa mãn ĐKXĐ)

(loại vì không thỏa ĐKXĐ)

Vậy phương trình có nghiệm S={-2}

HẾT GIỜ

Û ( x +2)( x - 3) =0
Û x +2 =0

Hoặc

Þ ( x 2 +2 x) - (3 x +6) =0

Û x( x +2) - 3( x +2) =0
ĐKXĐ: x ≠ 3

x - 3 =0


Bài toán: Giải phương trình

( x 2 +2 x) - (3x +6)
=0
x- 3

Trạm 1

Sắp xếp các phần sau theo thứ tự hợp lý để
được lời giải bài toán trên.

A
B
C
D
E

x =- 2
x=3

(Thỏa mãn ĐKXĐ)

(loại vì không thỏa ĐKXĐ)

Vậy phương trình có nghiệm S={-2}

Û ( x +2)( x - 3) =0
Û x +2 =0

Hoặc

Þ ( x 2 +2 x) - (3 x +6) =0

Û x( x +2) - 3( x +2) =0
ĐKXĐ: x ≠ 3

x - 3 =0


Trạm 2
A.

Nối mỗi PT ở cột trái với ĐKXĐ của nó ở
cột phải trong bảng sau cho đúng:
x + 1 x + 3 1. ĐKXĐ là: x ≠ 2
=
3
x
x−2

B.

5
= 2 x +1
3x − 2

2. ĐKXĐ là : x ≠ 0 và x ≠ 2

C.

x + 2 x +1
+
=3
x +1
x

3. ĐKXĐ là: x ≠ 2

HẾT GIỜ

4. ĐKXĐ là: x ≠ 0 và x ≠ - 1


Trạm 3

Cho phương trình

2x - 1
1
+1 =
x-1
x-1

Tìm nghiệm của phương trình trên
Giải
Bước 1: Tìm ĐKXĐ

ĐKXĐ: x ≠ -1
Quy đồng mẫu hai vế:

Bước 2: Quy đồng,
khử mẫu

HẾT GIỜ
(2 x - 1) +( x - 1)
1
=
x-1
x-1

Suy ra

(2 x - 1) +( x - 1) =1

Bước 3: Giải phương
trình nhận được

Û 2 x - 1 +x - 1 =1
Û 3x =3

Û x =1
Bước 4: Kết luận

(loại vì không thỏa ĐKXĐ)

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là: S ={ Æ
}


Trạm 4

Bài toán: Giải phương trình

x2 − 5x
=5
x −5
Tìm chỗ sai trong lời giải sau:

x2 − 5x
=5
x−5

HẾT GIỜ
⇔ x2 − 5x = 5 ( x − 5)

⇔ x 2 − 10 x + 25 = 0

⇔ ( x − 5) = 0
2

⇔ x=5

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = { 5 }


Trạm 4

Bài toán: Giải phương trình

x2 − 5x
=5
x −5
Tìm chỗ sai trong lời giải sau:

ĐKXĐ: x ≠ 5

x2 − 5x
=5
x−5

⇒ x2 − 5x = 5 ( x − 5)

⇔ x 2 − 10 x + 25 = 0

⇔ ( x − 5) = 0
2

⇔ x=5

(loại vì không thỏa ĐKXĐ)

Vậy phương trình vô nghiệm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×