Tải bản đầy đủ

cách nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐÔNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG

Company

KY THUẬT TRỒNG NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
LOGO

Cordyceps militaris

GVHD: Th.s Nguyễn Khánh Linh
SVTH:
Nguyễn Quang Nghĩa

61303202

Nguyễn Minh Thuần

61303805

Lê Minh Thuận

Mai Hoa Anh Tài
Nguyễn Thị Nga

61303311
61303273
61303190


Mục lục
Kỹ thuật trồng nấm

I

ĐÔNG

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

II

Cordyceps militaris

I

TRÙNG
NGUYÊN CỨU NHÂN GIỐNG NẤM

III

HẠ

THẢO

IV

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO CORDYCEPS MILITARIS

ỨNG DỤNG ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO


TÀI LIỆU THAM KHẢO


CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NẤM
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
Kỹ thuật trồng nấm

1.1

Định nghĩa

CHƯƠNG 1: Khái quát
chung về nấm đông
trùng hạ thảo

Đông trùng hạ thảo là một dạng cộng sinh giữa một loài nấm túi có tên khoa họcCordyceps
sinensis (Berk.) Sacc. với sâu non (ấu trùng) của một loài côn trù thuộc chi Hepialus. Thường

CHƯƠNG 2: Đặc điểm
sinh học nấm đông trùng
hạ thảo Cordyceps
militaris

CHƯƠNG 3: Nghiên
cứu nhân giống
Cordyceps militaris

CHƯƠNG 4 : Ứng dụng
nấm đông trùng hạ
thảo

gặp nhất là sâu non của loài Hepialus armorican


CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NẤM
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
Kỹ thuật trồng nấm

1.1

Định nghĩa

CHƯƠNG 1: Khái quát
chung về nấm đông
trùng hạ thảo

Tên gọi "đông trùng hạ thảo" là xuất phát từ quan sát thực tế khi thấy vào mùa hè nấm
Cordyceps sinensic mọc chồi từ đầu con sâu nhô lên khỏi mặt đất. Vào mùa đông thì nhìn cặp

CHƯƠNG 2: Đặc điểm

cá thể này giống con sâu (côn trùng), còn đến mùa hè thì chúng trông giống

sinh học nấm đông trùng
hạ thảo Cordyceps
militaris

CHƯƠNG 3: Nghiên
cứu nhân giống
Cordyceps militaris

CHƯƠNG 4 : Ứng dụng
nấm đông trùng hạ
thảo

một loài thực vật (thảo mộc) hơn.


CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NẤM
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
Kỹ thuật trồng nấm

1.2

Nguồn gốc

CHƯƠNG 1: Khái quát
chung về nấm đông
trùng hạ thảo

Hymalaya nhận ra một vài con trâu Yark (loài trâu đặc biệt, chỉ có ở Tây Tạng) ăn một loại nấm
lạ luôn khỏe mạnh và có khả năng tình dục cao hơn hẳn so với bầy đàn, họ đã quyết định hái

CHƯƠNG 2: Đặc điểm
sinh học nấm đông trùng
hạ thảo Cordyceps
militaris

CHƯƠNG 3: Nghiên
cứu nhân giống
Cordyceps militaris

CHƯƠNG 4 : Ứng dụng
nấm đông trùng hạ
thảo

loại nấm lạ đó về dùng thử. Và kết quả vượt quá sự mong đợi


CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NẤM
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
Kỹ thuật trồng nấm

1.3

Đặc điểm

CHƯƠNG 1: Khái quát
chung về nấm đông
trùng hạ thảo

Đông trùng hạ thảo khi còn sống, người ta có thể trông
rõ hình con sâu, với đuôi là một cành nhỏ, mọc lá. Khi sấy

CHƯƠNG 2: Đặc điểm

khô, nó có mùi tanh như cá, đốt lên có mùi thơm.

sinh học nấm đông trùng
hạ thảo Cordyceps
militaris

Phần "lá" hình dạng giống ngón tay, dài khoảng 4 - 11cm
do sợi nấm mọc dính liền vào đầu sâu non mà thành.

CHƯƠNG 3: Nghiên

Đầu sâu non giống như con tằm, dài chừng 3-5 cm,

cứu nhân giống
Cordyceps militaris

CHƯƠNG 4 : Ứng dụng
nấm đông trùng hạ
thảo

đường kính khoảng 0,3 - 0,8 cm.


CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NẤM
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
Kỹ thuật trồng nấm

1.4 Phân loại
CHƯƠNG 1: Khái quát
chung về nấm đông

Cordyceps militaris

trùng hạ thảo

Thuộc giới Fungi,
Ngành Ascomycota
Lớp Sordariomyces,

CHƯƠNG 2: Đặc điểm
sinh học nấm đông trùng

Bộ Hypocreales,

hạ thảo Cordyceps
militaris

Họ Clavicipitaceae,
Chi Cordyces,

CHƯƠNG 3: Nghiên
cứu nhân giống

Loài C.sinensis

Cordyceps militaris

Có tới 400 loài khác nhau. Tuy nhiên cho đến nay
CHƯƠNG 4 : Ứng dụng
nấm đông trùng hạ
thảo

Cordyceps sinensis

người ta mới chỉ nghiên cứu nhiều nhất được về 2
loài Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. và Cordyceps
militaris (L. ex Fr.)


CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Cordyceps militaris

Kỹ thuật trồng nấm

2.1 Đặc điểm sinh học Cordyceps militaris  
CHƯƠNG 1: Khái quát
chung về nấm đông
trùng hạ thảo

Nấm Cordyceps militaris là loài nấm ký sinh trên bướm và sâu bướm, có màu
cam, chiều dài 8-10 cm.

CHƯƠNG 2: Đặc điểm
sinh học nấm đông trùng

Đầu quả thể nấm có các đốm màu cam sáng. Quả thể nấm nhô lên từ xác ấu

hạ thảo Cordyceps
militaris

CHƯƠNG 3: Nghiên
cứu nhân giống
Cordyceps militaris

CHƯƠNG 4 : Ứng dụng
nấm đông trùng hạ
thảo

trùng hoặc nhộng, mặt cắt ngang quả thể có màu nhạt, rỗng ở giữa.
Các nang bào tử dài từ 300-510 micro mét, bề rộng 4 micro mét. Các bào tử nang
hình sợi, không màu và phân đoạn, kích thước 3.5-6 × 1- 1.5 micro mét.


CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Cordyceps militaris

Kỹ thuật trồng nấm

2.2 Tế bào học và di truyền Cordyceps militaris 
CHƯƠNG 1: Khái quát
chung về nấm đông
trùng hạ thảo

Nhân tế bào soma phân chia tương tự như các tế bào sinh dưỡng khác.
CHƯƠNG 2: Đặc điểm
sinh học nấm đông trùng

Phân tích điện di karyotype thấy có 7 nhiễm sắc thể.

hạ thảo Cordyceps
militaris

Kích thước khoảng 2,0 - 5,7 Mb

CHƯƠNG 3: Nghiên
cứu nhân giống
Cordyceps militaris

Các loài đột biến có đặc điểm vượt trội hơn như tạo ra hàm lượng cao hơn các
chất cordycepin, polysaccharide, hoặc cho năng suất quả thể cao hơn

CHƯƠNG 4 : Ứng dụng
nấm đông trùng hạ
thảo


CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Kỹ thuật trồng nấm

2.3 Giá trị dược liệu của Cordyceps militaris
CHƯƠNG 1: Khái quát
chung về nấm đông
trùng hạ thảo

Hợp chất chống ung thư

CHƯƠNG 2: Đặc điểm
sinh học nấm đông trùng
hạ thảo Cordyceps
militaris

CHƯƠNG 3: Nghiên
cứu nhân giống
Cordyceps militaris

Hoạt tính kháng oxy hóa

Tăng số lượng tinh trùng

CHƯƠNG 4 : Ứng dụng
nấm đông trùng hạ
thảo

Hạn chế vius cúm

Tính kháng viêm
......

Cordyceps militaris


CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG NẤM
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO CORDYCEPS MILITARIS
Kỹ thuật trồng nấm

3.1 Quy trình chung
CHƯƠNG 1: Khái quát
chung về nấm đông

Chuẩn bị giá thể

trùng hạ thảo

Chuẩn bị môi trường
CHƯƠNG 2: Đặc điểm
sinh học nấm đông trùng

trồng

Nuôi sợi

hạ thảo Cordyceps
militaris

CHƯƠNG 3: Nghiên
cứu nhân giống

Tạo quả thể nấm

Cordyceps militaris

CHƯƠNG 4 : Ứng dụng
nấm đông trùng hạ
thảo

Nuôi quả thể nấm

Thu hoạch


CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG NẤM
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO CORDYCEPS MILITARIS
Kỹ thuật trồng nấm

3.2 Quy trình trồng Cordyceps militaris
CHƯƠNG 1: Khái quát
chung về nấm đông
trùng hạ thảo

CHƯƠNG 2: Đặc điểm
sinh học nấm đông trùng
hạ thảo Cordyceps
militaris

CHƯƠNG 3: Nghiên
cứu nhân giống
Cordyceps militaris

CHƯƠNG 4 : Ứng dụng
nấm đông trùng hạ
thảo


CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG NẤM
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO CORDYCEPS MILITARIS
Kỹ thuật trồng nấm

3.3 Nghiên cứu nuôi cấy nấm sợi 
trên môi trường dịch thê

CHƯƠNG 1: Khái quát
chung về nấm đông
trùng hạ thảo

CHƯƠNG 2: Đặc điểm
sinh học nấm đông trùng

st

Cách làm

1

Công thức 1

40 g/lít glucose, 10 g/lít peotone, 0.5 g/lít KH 2PO4, 0.5 g/lít K2HPO4:3H2O, và  0.5 g/lít MgSO4.7H2O

2

Công thức 2

40 g/lít succose, 10 g/lít peotone, 0.5 g/lít KH 2PO4, 0.5 g/lít K2HPO4:3H2O, và  0.5 g/lít MgSO4.7H2O

3

Công thức 3

40 g/lít maltose, 10 g/lít peotone, 0.5 g/lít KH 2PO4, 0.5 g/lít K2HPO4:3H2O, và  0.5 g/lít MgSO4.7H2O

4

Công thức 4

40 g/lít fructose, 10 g/lít peotone, 0.5 g/lít KH 2PO4, 0.5 g/lít K2HPO4:3H2O, và  0.5 g/lít MgSO 4.7H2O

5

Công thức 5

40 g/lít galactose, 10 g/lít peotone, 0.5 g/lít KH 2PO4, 0.5 g/lít K2HPO4:3H2O, và  0.5 g/lít MgSO4.7H2O

Ghi chu

hạ thảo Cordyceps
militaris

CHƯƠNG 3: Nghiên
cứu nhân giống
Cordyceps militaris

CHƯƠNG 4 : Ứng dụng
nấm đông trùng hạ
thảo


CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG NẤM
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO CORDYCEPS MILITARIS
Kỹ thuật trồng nấm

3.4 Nuôi trồng nấm trên giá thê nhân tạo
CHƯƠNG 1: Khái quát

st

chung về nấm đông

Cách làm

Ghi chu

trùng hạ thảo

CHƯƠNG 2: Đặc điểm
sinh học nấm đông trùng

1

Công thức 1

Nhộng tằm

2

Công thức 2

Cơm + 1% bột nhộng tằm

3

Công thức 3

Cơm + 2% bột nhộng tằm

4

Công thức 4

Cơm + 3% bột nhộng tằm

5

Công thức 5

Bột ngô + 1% bột nhộng tằm

6

Công thức 6

Bột ngô + 2% bột nhộng tằm

7

Công thức 7

Bột ngô + 3% bột nhộng tằm

hạ thảo Cordyceps
militaris

CHƯƠNG 3: Nghiên
cứu nhân giống
Cordyceps militaris

CHƯƠNG 4 : Ứng dụng
nấm đông trùng hạ
thảo


CHƯƠNG 4 : ỨNG DỤNG ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
Kỹ thuật trồng nấm

4.1 Công trình nguyên cứu Việt Nam
CHƯƠNG 1: Khái quát
chung về nấm đông
trùng hạ thảo

-

hạ thảo Cordyceps
militaris

Kháng tế bào ung thư: dịch chiết từ ĐTHT có tác dụng chống tăng sinh của các loại tế bào ung thư khácnhau
như hạch, gan, đại tràng, tuyến tiền liệt và vú.

CHƯƠNG 2: Đặc điểm
sinh học nấm đông trùng

Kháng viêm: ĐTHT có khả năng ngăn chặn các hoạt chất có khả năng gây viêm, gây sốt, và gây sốc.

-

Chống mệt mỏi và stress: dịch chiết của ĐTHT có tác dụng chống mệt mỏi và stress trên chuột.
Tác dụng trên hệ hô hấp: ức chế sự tăng sinh những tế bào dịch phế quản, phế nang làm bít tắc lòng phế
quản.

CHƯƠNG 3: Nghiên
cứu nhân giống
Cordyceps militaris

CHƯƠNG 4 : Ứng dụng
nấm đông trùng hạ
thảo

-

Chống sợi hóa gan: ĐTHT giảm đáng kể sợi hóa ở gan trên mô hình chuột
Kích thích hệ miễn dịch: polysaccharides từ dịch chiết ĐTHT có khả năng điều hòa hệ miễn dịch.


CHƯƠNG 4 : ỨNG DỤNG ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
Kỹ thuật trồng nấm

4.2 Công trình nguyên cứu Trung Hoa
CHƯƠNG 1: Khái quát
chung về nấm đông
trùng hạ thảo

-

Đối với hệ thống
miễn dịch

CHƯƠNG 2: Đặc điểm
sinh học nấm đông trùng
hạ thảo Cordyceps
militaris

-

CHƯƠNG 3: Nghiên

Đối với hệ thống

cứu nhân giống

tuần hoàn tim, não

Cordyceps militaris

CHƯƠNG 4 : Ứng dụng
nấm đông trùng hạ
thảo

-

Đối với hệ hô hấp

-

Đối với hệ thống nội tiết


CHƯƠNG 4 : ỨNG DỤNG ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
Kỹ thuật trồng nấm

4.3 Công trình nguyên cứu Phương Tây
CHƯƠNG 1: Khái quát
chung về nấm đông
trùng hạ thảo

CHƯƠNG 2: Đặc điểm
sinh học nấm đông trùng
hạ thảo Cordyceps
militaris

CHƯƠNG 3: Nghiên
cứu nhân giống
Cordyceps militaris

CHƯƠNG 4 : Ứng dụng
nấm đông trùng hạ
thảo

-

Tăng sức bền
Cải thiện chức năng gan
Giải độc cho thận

Nâng cao khả năng miễn dịch
Kích thích chức năng tình dục
Làm dịu triệu chứng bệnh hô hấp

Làm giảm LDL-cholesterol trong máu


CHƯƠNG 4 : ỨNG DỤNG ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
Kỹ thuật trồng nấm

4.4 Tác dụng phụ của đông trùng hạ thảo
CHƯƠNG 1: Khái quát
chung về nấm đông
trùng hạ thảo

-

nhỏ ( đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuổi)

CHƯƠNG 2: Đặc điểm
sinh học nấm đông trùng
hạ thảo Cordyceps
militaris

Tuy nhiên, Đông trùng hạ thảo lại không nên dùng cho trẻ nhỏ do cơ thể trẻ

-

Lạm dụng sẽ gây ra những phản ứng bất lợi đối với cơ thể con người. Khi hệ
miễn dịch của cơ thể bị kích thích quá mức nó sẽ gây ra rắc rối, chẳng hạn
như phát ban, nổi mề đay…

CHƯƠNG 3: Nghiên
cứu nhân giống
Cordyceps militaris

CHƯƠNG 4 : Ứng dụng
nấm đông trùng hạ
thảo

-

Khi có triệu chứng sốt, cảm lạnh, ho, mọi người không nên tự ý sử dụng


CHƯƠNG 4 : ỨNG DỤNG ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
Kỹ thuật trồng nấm

4.5 Cách dùng hạn chế tác dụng phụ
CHƯƠNG 1: Khái quát

của đông trùng hạ thảo

chung về nấm đông
trùng hạ thảo

CHƯƠNG 2: Đặc điểm
sinh học nấm đông trùng
hạ thảo Cordyceps

-

Ăn sống : dùng nước ấm khoảng 35-40 độ  rửa sạch 
Ngâm rượu uống : rửa sạch đông trùng hạ thảo bằng nước ấm rồi ngâm vào

militaris

rượu có nồng độ khoảng 43 độ để khoảng một tháng thì dùng được.
CHƯƠNG 3: Nghiên
cứu nhân giống
Cordyceps militaris

CHƯƠNG 4 : Ứng dụng
nấm đông trùng hạ
thảo

-

Hầm nước trà để uống : đem đông trùng hạ thảo và nhân sâm hãm trong bình
kín với nước nóng sau khoảng 10 phút.


CHƯƠNG 4 : ỨNG DỤNG ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
Kỹ thuật trồng nấm

4.5 Sản phẩm thị trường
CHƯƠNG 1: Khái quát
chung về nấm đông
trùng hạ thảo

CHƯƠNG 2: Đặc điểm
sinh học nấm đông trùng

-

Sản phẩm CORDY-CGB

Hàm lượng Adenosine >0.25%,

hạ thảo Cordyceps
militaris

CHƯƠNG 3: Nghiên

Mannitol >7%,Polysacchyride>10%
 xơ gan, suy thận, ung thư…

cứu nhân giống
Cordyceps militaris

CHƯƠNG 4 : Ứng dụng

Sản phẩm CODYCAP Tenamyd

nấm đông trùng hạ
thảo

Adenosine

(5088,9 mcg/g) giúp cơ thể dồi

hàm lượng rất cao

dào năng lượng


TÀI LIỆU THAM KHẢO
Kỹ thuật trồng nấm

CHƯƠNG 1: Khái quát

-

Pham Quang Thu, 2009. Điều tra phát hiện nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps nutans Pat. Phân bố ở

chung về nấm đông

khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, Sơn Động, Bắc Giang. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông

trùng hạ thảo

thôn, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 4, trang 91-94
CHƯƠNG 2: Đặc điểm
sinh học nấm đông trùng

-

hạ thảo Cordyceps

by Cordyceps Sinensis in old patients]. Chinese Journal of Integrated Medicine 14: 259,271-273.

militaris

CHƯƠNG 3: Nghiên

Bao, Z.D., Wu, Z.G., and Zheng, F. (1994). [Amelioration of aminoglycoside nephrotoxicity

Berne, R.M., 1980: The role of Adenosine in the regulation of coronary blood flow. Circ. Res. 47: 807813, 1980.

cứu nhân giống
Cordyceps militaris

- Bok JW, Lermer L, Chilton J, Klingeman HG, Towers GH., (1999) Antitumor sterols from the mycelia of
Cordyceps sinensis. Phytochemistry 1999 Aug;51(7):891-8

CHƯƠNG 4 : Ứng dụng
nấm đông trùng hạ
thảo


Company

LOGO

Cảm ơn!
Cô và các bạn đã theo dõiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×