Tải bản đầy đủ

Chương III. §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 29/SGK/22 (Hoạt động nhóm).
x 2 − 5x
Bạn Sơn giải phương trình
= 5(1) như sau:
x−5
(1) ⇔ x 2 − 5 x = 5( x − 5)

⇔ x 2 − 5 x = 5 x − 25
⇔ x 2 − 10 x + 25 = 0
⇔ ( x − 5) = 0
⇔ x=5
2

Bạn Hà cho rằng Sơn giải sai vì đã nhân hai vế với biểu thức
x – 5 có chứa ẩn.Hà giải bằng cách rút gọn vế trái như sau:

(1) ⇔ x( x − 5)
x−5

= 5 ⇔ x = 5.


Hãy cho biết ý kiến của em về hai lời giải trên.


Trß ch¬i:

Ng«I sao may m¾n

7

4

3
5
1
2

6
1

2

3

4

5

6

7


Bài tập về nhà
Xác định m để phương trình sau có nghiệm duy
x + 2 x +1
nhất: x − m = x − 1
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×