Tải bản đầy đủ

Ngoaị khóa bán trú THCS

NGOẠI KHÓA BÁN TRÚ
CHỦ ĐỀ:
GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG
(Nâng cao khả năng giao tiếp, kĩ năng nghe nói
đọc viết)
u
â
c
p

h
n

h
c
ng
Các em

o
r
t
,

s
h
n
á
đ
ã
t

hỏi đ
m
a

h
c
ó
c
p
.
g
m ỗi h ộ
n

g
n
ơ
ư
t
i
ì
h
t
câu hỏ
g
n
ú

đ
i

l

r
ần
Nếu t
h
p
c

ư
đ
n

h

r
t
sẽ n
n
ò
c
,
C
T
B
g
n
q u à từ
ô
h
k

s
ì
h
t
i
a
lời s
.
à
u
q
c

n h ận đư


1

6

5

2
8

4

3

7
11

10

9


C©u hái 1
Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu tục ngữ sau:

“Học Thầy không ... học bạn”
A. Kinh
B.Thái
C.Tày
D.Mông
иp ¸n

Hom
e


C©u hái
2

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu ca dao sau:

“Con ơi ghi nhớ lời này
Công cha, nghĩa mẹ, công ... chớ quên”.
A. Thầy
B. Mày
C. Cha
D. Mẹ
иp ¸n

Hom
e


C©u hái
3

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu nói sau:
“Bệnh ... được coi là căn bệnh thế kỉ, đến nay
vẫn chưa có thuốc chữa căn bệnh này’’.
A. Viêm họng
B. Cúm
C. HIV/AIDS
D. Đau bụng
иp ¸n

Hom
e


C©u hái
4

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu ca dao sau:
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải ... nhau cùng’’.
A. Làm
B. Nói
C. Yêu
D. Thương
иp ¸n

Hom
e


C©u hái 5
Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu tục ngữ sau:

“Một con ngựa đau cả ... bỏ cỏ”
A. Tàu
B.Xe
C.Đàn
D.Bầy
иp ¸n

Hom
e


C©u hái
6
Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu ca dao sau:
“... người chớ vội ... lâu 
... người hôm trước hôm sau người ... ’’.
A. Làm
B. Nhìn
C. Cười
D. Nhịn
иp ¸n

Hom
e


C©u hái
7
Em hãy hát một bài hát có chứa từ “ Thầy” !

Hom
e


C©u hái
8
Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu ca dao sau:
“... Ơi bưng bát cơm đầy 
Dẻo thơm.... hạt đắng cay muôn phần’’.
A. Anh...một
B. Ai...một
C. Em ... vài
D. Cô... nhiều
иp ¸n

Hom
e


C©u hái 9
Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu tục ngữ sau:

“Thật thà ....không chết”
A. ma đập
B.Xe đập
C.ma vật
D.Anh vật
иp ¸n

Hom
e


C©u hái
10
Những viÖc lµm nµo díi ®©y
thÓ
hiÖn
A. Tập
thể nÕp sèng lµnh m¹nh?
dục buổi
sáng, vệ sinh
buổi sáng
B. TËp hót thuèc l¸,
uèng rîu bia

C. ¡n,
ngñ
®óng
giê

Hom
e


C©u hái
11
Tuổi kết hôn đối với nữ giới trong
luật hôn nhân gia đình Việt Nam là:

a.15
b.16
c.17
d.18
d.
18
Hom
eC©u hái 1

Người phụ nữ trong ảnh dưới đây
thuộc dân tộc nào?

Dân tộc Thái


E
M

Đây là tên một bài hát
ANH
Mùa xuân

Anh cho em mïa xu©n


Đây là một môn thể thao

Bãng ®¸ trong nhµ


Đây là một câu tục ngữ

Ông nói gà bà nói vịt


Đây là một địa danh của tỉnh
Nghệ An

Cöa lß


Đây là 2 từ Hán - Việt
Đây là một vật phẩm cá nhân ta hay
sử dụng hằng ngày

kem

Kem đánh răngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×