Tải bản đầy đủ

Chương III. §4. Phương trình tích

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ CÙNG TOÀN THỂ CÁC
BẠN SINH VIÊN ĐẾN DỰ TIẾT HỌC NGÀY HÔM NAY

Người dạy: Liễu Thị Hoài


Bài tập:
2
Phân tích đa thức : P(x) = (x – 1) + (x + 1)(x – 2)
thành nhân tử.


Tiết 45 - Bài 4:

PHƯƠNG TRÌNH TÍCH


Hãy nhớ lại một tính chất của phép nhân các số, phát biểu tiếp các khẳng định sau:

đó bằng 0
Trong một tích, nếu có một thừa số bằng 0 thì………………..; ngược lại, nếu tíchtích

bằng
0 thì ít nhất một

trong các thừa số của tích……….
bằng 0


2
VD1: (x – 1) + (x + 1)(x – 2) = 0
(x + 1)(2x – 3) = 0

x +1 = 0
2 x − 3 = 0
Tập nghiệm của phương trình là:
S=

3
 ; −1}
2

 x = −1

x = 3

2


* Phương trình tích có dạng:
* Cách giải:

A(x).B(x)
? =0


?

A(x).B(x) = 0(1)

Giải (2) và (3)

* Kết luận: Nghiệm của phương trình (1) là tất cả các nghiệm của hai phương
trình (2) và (3).

pt


Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tích?

1)

1
−5 x ( + x ) = 0
2

2) (2x – 1) = -x(6x – 3 )

3)

(2x+7)(x-9)(3x+2) = 0

4)

3 2
2
(x +x ) + (x +x) = 0


Ví dụ 2: Giải phương trình:

( x + 1) ( x + 4 ) = ( 2 − x ) ( 2 + x )


Nhận xét
Để giải một phương trình bằng cách đưa về phương trình tích ta thực hiện theo hai bước sau:

Bước 1 : Đưa phương trình đã cho về phương trình tích.
Trong bước này, ta chuyển tất cả các hạng tử sang vế trái (lúc này, vế phải là 0), rút gọn rồi phân tích đa thức
thu được ở vế trái thành nhân tử.

Bước 2 : Giải phương trình tích rồi kết luận.


?3

Giải phương trình:

( x − 1)( x + 3x − 2) − ( x − 1) = 0
2

3


Ví dụ 3. Giải phương trình:

2x = x + 2x −1
3

2


Giải phương trình:
1, (x

3

2
2
+ x ) +(x + x) = 0

2, (4x

2
+ 2)( x + 1) = 0Hướng dẫn về nhà
- Nắm được thế nào là phương trình tích, biết cách đưa phương trình về dạng phương trình
tích và giải được phương trình tích .

- Làm các bài tập: Các ý còn lại của bài 21, 22(SGK ) và bài 26, 28, 30 (SBT)

- Chuẩn bị tiết Luyện tập .


Bài học của chúng ta đến đây là kết thú
Xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×