Tải bản đầy đủ

Chương I. §6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung


NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 8A2

MÔN : ĐẠI SỐ
Giáo viên : NGUYỄN THỊ NGHĨA


KIỂM TRA BÀI CŨ :
HS1:
Hoàn thành công thức : a(b+ c)
=...
Tính nhanh:
35.78 + 35.22
 HS2: Thực hiện phép tính
5xy(2x – 3y + 1 )Tiết 9:
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG


Phân tích đa thức thành nhân
tử là biến đổi đa thức đó thành
một tích của những đa thức


Cách tìm nhân tử chung với các đa
thức có hệ số nguyên:
Hệ số của nhân tử chung chính
là ƯCLN của các hệ số nguyên
dương của các hạng tử
Lũy thừa bằng chữ của nhân tử
chung phải là lũy thừa có mặt
trong tất cả các hạng tử của đa
thức, với số mũ là số mũ nhỏ
nhất của nó trong các hạng tử


Bài tập trắc nghiệm: Chọn đáp án đúng
Tìm nhân tử chung của các đa thức sau:

A = x2 – x
a) x2 ;
b) x;
c)
;x – 1
)B= 5x2(x – 2y) – 15x(x – 2y
);a) 5x2(x – 2y);
b) x2 ;
c) 5x(x – 2y
)C = 3(x – y) – 5x(y – x
);a) 15x;
b) x – y;
c) 15x(x –Các bước phân tích đa thức thành nhân
tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung:Tìm nhân tử chung
Đặt nhân tử chung ngoài dấu
ngoặc, trong ngoặc là các nhân
tử còn lại kèm với dấu của các
hạng tử .


Chú ý :
A = - (- A);
A – B = - (B – A);


?2

Tìm x sao cho 3x2 – 6x =
0


PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG
PHƯƠNG PHÁP
ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG

CÁC BƯỚC
THỰC HIỆN

TÌM NHÂN
THỰC HIỆN
TỬ CHUNG

ỨNG DỤNG

TÍNH NHANH
GIÁ TRỊ
CỦA BT

TÌM X

CHỨNG MINH
CHIA HẾT

...


Hướng dẫn học ở nhà :
- Làm bài tập : 39, 40, 41, 42 / SGK – T 19
- Ôn lại 7 hằng đẳng thức đáng nhớ
- Soạn bài 7:
“phân tích đa thức thành nhân tử bằng
phương pháp dùng hằng đẳng thức”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×