Tải bản đầy đủ

Chương II. §8. Phép chia các phân thức đại số

NHIỆT LIỆTCHÀO MỪNG HỘI THI
GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
NĂM HỌC: 2016 -2017
CỤM MIỀN BÙI

Đại Số 8


CHỦ ĐỀ:
CÁC PHÉP TÍNH VỀ PHÂN THỨC
TIÕT 32: PHÐP CHIA C¸C PH¢N
THøC §¹I Sè
Người thực hiện: LÊ ĐÌNH ÁNH


Ví dụ :

2x
5y 2
) =1
(− 2 )(−

2x
5y

2
5
y
2x
Ta nói: −
và − 2
2x
5y
là hai phân thức nghịch đảo của nhau
Hay:
5 y 2 là phân thức nghịch đảo của − 2 x

2
5y
2x
2
2x
5
y
− 2 là phân thức nghịch đảo của −
5y
2x


Bạn Thắng cho rằng
0
x + 28
Phân thức nghịch đảo của
là phân thức
x + 28
0

Theo các em bạn Thắng đúng hay sai? Vì

sao?Tìm các phân thức nghịch đảo của mỗi phân
thức sau?
1
3y2
x2 + x − 6
c)
d ) 3x + 2
a) −
b)
x−2
2x
2x +1

?2

Giải

a) Phân thức nghịch đảo của
b) Phân thức nghịch đảo của
c) Phân thức nghịch đảo của
d) Phân thức nghịch đảo của

3y2
2x

là: − 2
2x
3y
2
2x + 1
x + x−6
là: 2
x + x−6
2x +1
1
là: x − 2
x−2
1
3x + 2 là:
3x + 2
(Lưu ý:3 x + 2 ≠ 0 )


LƯU Ý
2x
3y2
a) Phân thức nghịch đảo của −
= − 2
3y
2x
2x + 1
x2 + x − 6
b) Phân thức nghịch đảo của
= 2
x + x−6
2x + 1

1
c) Phân thức nghịch đảo của
=
x−2

x−2

1
d) Phân thức nghịch đảo của 3 x + 2 =
3x + 2
CÁCH VIẾT SAI


a c a d a.d
: = . =
b d b c b.c

A C
A D
:
= .
B D
B C


PHÉP CHIA PHÂN THỨC CŨNG DỄ MÀ CÁC BẠN NHỈ!

A
C
A
Muốn chia phân thức cho phân thức khác 0, ta nhân
D
B
B
C
D
với phân thức nghịch
đảo
của
: C
A C A D
: = . ; với
≠0
B D B C
D

Thực chất của phép chiaCphân
A kì! Chia…mà hóa≠ra
Thật

thức
cho phân thức D 0 là
B
nhân…!
gì?


?3

Làm tính chia phân thức:
1 − 4x2 2 − 4x
:
2
x + 4x
3x


Đối với phép chia nhiều phân thức
chẳng hạn:

A C E
:
:
B D F ta

làm như thế nào?


HOẠT ĐỘNG NHÓM
?4

2
4
x
6x 2x
Thực hiện phép tính sau:
:
:
2
5y
5y 3y

Giải
CÁCH 1

4x2 6x 2x 4x2 5y 3y
: :
= 2. .
2
5y 5y 3y 5y 6x 2x
4x2.5y.3y
= 2
5y .6x.2x
=1

CÁCH 2

4x2 6x 2x  4x2 6x  2x
: :
=  2 : ÷:
2
5y 5y 3y  5y 5y  3y
 4x2 5y  2x
=  2 . ÷:
 5y 6x  3y
2x 2x
=
:
3y 3y
2x 3y 2 x.3 y
= .
=
3y 2x 3 y.2 x
=1


Chú ý: Khi làm bài tập, ta có thể áp dụng công thức về
dấu như sau:
A C
A C
1/  − ÷ : = −  : ÷
 B D
 B D
A
C
A C
2 / :  − ÷ = −  : ÷
B  D
 B D
A
C
A C
3 /  − ÷ :  − ÷ = :
 B  D B D


C
A C A D
≠0
với
: = .
D
B D B C

Với

A
≠ 0 thì B là phân
B
A

thức nghịch đảo của phân thức A

B

A C
A C
1/  − ÷ : = −  : ÷
 B D
 B D
2/

A  C
A C
:  − ÷ = −  : ÷
B  D
 B D

A
C A C
3 /  − ÷ :  − ÷
= :
B
D

 
 B D


x −3
Câu 1 :Phân thức nghịch đảo của phân thức
là:
x+5
x−3
A. −
x+5

x+5
B.
3− x

3− x
C.
x+5

D.

Câu 2:Bạn An thực hiện phép tính như sau đúng hay sai ?

20 x 20 x 2 3 y 2 20 x 2 3xy
:
=
.
=
2
3 y 5 y 20 x 5 y
5
A. Đúng

B. Sai

x+5
x −3


Bài 1 Thực hiện phép tính sau
4( x + 3) x 2 + 3 x
a) 2
:
3x − x 1 − 3x

x2 + x
3x + 3
b) 2
:
5 x − 10 x + 5 5 x − 5


Bài 2: Rút gọn các biểu thức sau

 20 x   4 x3 
a )  − 2 ÷:  −
÷
 3y   5y 
 2 x + 10 
b) ( x − 25 ) :  −
÷
 3x − 7 
2


AI THÔNG MINH HƠN
Em hãy điền vào chỗ trống của dãy các phép chia dưới đây những
phân thức có tử bằng mẫu cộng thêm 1 để được đẳng thức đúng.

x x+2 x+3
x
:
:
:................ =
x +1 x +1 x + 2
x + 2016


HƯỚNG DẪN BÀI TẬP
Bài 44:(SGK-Tr 54)

Tìm biểu thức Q, biết rằng:

x + 2x
x −4
.Q= 2
x −1
x −x
2

2


HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- BTVN: Bài 42b, 43a ,44 (tr 54- SGK)
- Bài 36,38-SBT- Trang 34.
- Ôn tập quy tắc các phép tính về phân thức đại số
- Tiết sau chúng ta luyện tập về các phép tính


và các em học sinh !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×