Tải bản đầy đủ

Chương II. §4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
MÔN TOÁN.

Tiết 25. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
Người thực hiện: Đặng Quốc Tuấn.
Đơn vị: Trường THCS La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh
Hà Nam.

1


?1

Cho hai phân
thức

2
5

2
3

6x yz
4xy

Có thể chọn mẫu thức chung là
12x2y3z hoặc 24x3y4z hay không?
Nếu đợc thì mẫu chung nào đơn
giản hơn?


VD: Khi quy đồng mẫu thức của hai phân thức:
1
5

2
2
4 x − 8x + 4
6x − 6x
Em tìm mẫu thức chung như thế nào?


Hãy điền vào các ô trong bảng sau để tìm MTC của hai
phân thức trên ?
Nhân tử
bằng số
Mẫu thức
4x2 - 8x + 44(x= 1)2

4

Mẫu thức
6x2 - 6x =6x( x - 1)

6

MTC

12x( x 1)2

12
BCNN

( 4;6)

Luỹ
thừa
của x

Luỹ thừa
của
(x - 1 )
(x 1)2

x

x

( x - 1)

(x1)2


?2

5
3
v
Quy ®ång mÉu thøc hai ph©n
2 thøc
x − 5 x µ 2 x − 10


?3

−5
3
Quy ®ång mÉu thøc hai ph©n
thøcv
2
x − 5 x µ 10 − 2x


HOẠT ĐỘNG NHÓM

Bài toán: Hãy quy đồng mẫu các phân thức sau một cách
đơn giản nhất:

5x
3x + 18 x
;
-8
;
3
2
2
x − 6x
x − 36
2

2


KIẾN THỨC CẦN NHỚ
+ Cách tìm mẫu thức chung của nhiều phân thức.
+ Các bước quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức.


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
+ Nắm vững các bước quy đồng mẫu thức của nhiều phân
thức và biết cách trình bày khi quy đồng mẫu của nhiều
phân thức.
+ Bài tập về nhà 14; 15 b; 16 ;17 sgk trang 43.
Chú ý:
+ Nên rút gọn phân thức ( nếu có thể) trước khi quy đồng.
+ Đa thức là một phân thức có mẫu thức bằng 1.
+ Quy đồng mẫu của ba, bốn phân thức làm tương tự.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×