Tải bản đầy đủ

Tuần 5 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Giáo án tổng hợp
TUẦN 5

Năm học: 2017- 2018
Thứ hai ngày 25 tháng 9 năm 2017
Tập đọc
MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC

I. MỤC TIÊU
- Kiến thức: Hiểu nội dung: Tình hữu nghị của chuyên gia nước bạn với công nhân
Việt Nam. ( Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3).
- Kĩ năng: Đọc diễn cảm toàn bài văn thẻ hiện được cảm xúc về tình bạn, tình hữu
nghị của người kể chuyện với chuyên gia nước bạn.
- Thái độ: Bồi dưỡng kĩ năng đọc.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy học
- GV: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, bảng phụ viết sẵn đoạn cần hướng dẫn
học sinh đọc diễn cảm.
- HS: Đọc trước bài, SGK
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.

- Kĩ thuật trình bày một phút
- Vấn đáp , thảo luận nhóm…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động dạy
1. Hoạt động khởi động:(5 phút)

Hoạt động học

- Kiểm tra HS đọc thuộc lòng bài thơ - HS đọc và trả lời câu hỏi
"Bài ca về trái đất" và trả lời câu hỏi
- Lớp nhận xét
- GV đánh giá
- Giới thiệu bài- Ghi bảng
2. Hoạt động luyện đọc: (15 phút)
* Mục tiêu:Rèn đọc đúng từ , đọc đúng câu, đoạn. Hiểu nghĩa các từ ngữ mới.
(Lưu ý tốc độ đọc của: Chung, Huy, Hương, Hùng)
* Cách tiến hành:
- Gọi HS đọc toàn bài.
- 1 HS M3,4 đọc bài.
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp.
- 4 HS đọc nối tiếp đoạn văn lần 1 kết
- Lưu ý ngắt câu dài: Thế là / A-lếch- hợp luyện đọc từ khó.
xây đưa bàn tay vừa to/vừa chắc ra / - 4 HS đọc nối tiếp đoạn văn lần 2 kết
nắm lấy bàn tay dầu mỡ của tôi lắc hợp luyện đọc câu khó.
mạnh và nói.
- Yêu cầu HS đọc chú thích.
- 1 học sinh đọc.
- Luyện đọc theo cặp.
- Học sinh luyện đọc theo cặp
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- 1 học sinh đọc toàn bài
- GV đọc mẫu toàn bài.
- Lớp theo dõi.
+ Toàn bài đọc với giọng nhẹ nhàng,
đắm thắm
+ Đoạn đối thoại thân mật, hồ hởi.
Trường Tiểu học

1Giáo án tổng hợp
Năm học: 2017- 2018
3. Hoạt động tìm hiểu bài: (7 phút)
* Mục tiêu: Hiểu nội dung : Tình hữu nghị của chuyên gia nước bạn với công nhân
Việt Nam ( Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3).
(Phát huy khả năng TLCH của: Kiên, Mai, Duy, Quỳnh, Linh, Oanh.....)
* Cách tiến hành:
- Anh Thuỷ gặp anh A-lêch-xây ở đâu? - Ở công trường xây dựng
- Dáng vẻ của A-lêch-xây có gì đặc biệt - Vóc dáng cao lớn, mái tóc vàng óng,
khiến anh Thuỷ chú ý?
ửng lên như một mảng nắng, thân hình
chắc và khoẻ trong bộ quần áo xanh công
nhân khuôn mặt to chất phát.
- Dáng vẻ của A-lêch-xây gợi cho tác - Cuộc gặp gỡ giữa 2 người đồng nghiệp
giả cảm nghĩ gì?
rất cởi mở và thân mật, nhìn nhau bằng
bằng bàn tay đầy dầu mỡ.
- Chi tiết nào trong bài làm cho em nhớ - Chi tiết tả anh A-lếch-xây khi xuất hiện
nhất? Vì sao?
ở công trường chân thực. Anh A-lếch-xây
được miêu tả đầy thiện cảm.
- Bài tập đọc nêu nên điều gì?
- Tình cảm chân thành của một chuyên
gia nước bạn với một công nhân Việt
Nam qua đó thể hiện tình cảm hữu nghị
giữa các dân tộc trên thế giới.
- Học sinh nêu lại nội dung bài.
4. Hoạt động đọc diễn cảm:(7 phút)
* Mục tiêu: Đọc diễn cảm bài văn thể hiện được cảm xúc về tình bạn, tình hữu nghị
của người kể chuyện với chuyên gia nước bạn.
(Giúp đỡ HS đọc diễn cảm chưa tốt: Trang, Chung, Sơn, Tùng, Quân, Hùng)
* Cách tiến hành:
- Gọi HS đọc nối tiếp bài.
- 4 HS nối tiếp đọc hết bài
- Chọn đoạn 4 luyện đọc
- Dựa vào nội dung từng đoạn nêu giọng
đọc cho phù hợp
- GV đọc mẫu :
- Học sinh nghe phát hiện chỗ ngắt giọng
+ Thế là /A-lếch-xây... vừa to/ vừa chắc và nhấn giọng
đưa ra/ nắm lấy..... tôi
+ Lời A-lếch-xây thân mật cởi mở.
- Luyện đọc theo cặp
- Tổ chức cho HS đọc diễn cảm thi.
- 3 Học sinh thi đọc diễn cảm đoạn 4.
- GV nhận xét, đánh giá.
5. Hoạt động tiếp nối:(3 phút)
- Câu chuyện giữa anh Thuỷ và A-lếch- - Học sinh trả lời.
xây gợi cho em cảm nghĩ gì?
- Nhận xét giờ học.Giao bài về nhà.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

2

Trường Tiểu học


Giáo án tổng hợp
Năm học: 2017- 2018
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....
---------------------------------------------------------------

Toán
ÔN TẬP: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Biết tên gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo độ dài thông dụng.
2. Kĩ năng: Biết chuyển đổi các đơn vị đo độ dài và giải các bài toán với các số đo
độ dài.HS cả lớp làm được bài 1, bài 2(a, c), bài 3 .
3. Thái độ: Thích học toán, giải toán.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy học
- GV: SGK, bảng phụ…
- HS : SGK, bảng con, vở...
2. Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
- Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động dạy
1. Hoạt động khởi động:(5 phút)

Hoạt động học

- Ổn định tổ chức
- Hát
- Chữa phần bài tập làm thêm.
- 1 HS lên chữa bài, lớp theo dõi, nhận xét.
- GV nhận xét, đánh giá.
- HS nghe
- Giới thiệu bài - ghi bảng
2. Hoạt động thực hành: (25 phút)
* Mục tiêu: Biết chuyển đổi các đơn vị đo độ dài và giải các bài toán với các số đo
độ dài.HS cả lớp làm được bài 1, bài 2(a, c), bài 3 .
(Giúp đỡ HS còn nhầm lẫn cách đổi đơn vị đo và giải bài toán chưa thành thạo:
Sơn, Huy, Đức, Trang)
* Cách tiến hành:
Bài 1: (M1,2)
- Yêu cầu HS đọc đề bài.
- HS đọc yêu cầu đề bài.
- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi, điền
- Thảo luận cặp, hoàn thiện bảng đơn vị đo
đầy đủ vào bảng đơn vị đo độ dài.
độ dài.
- Gọi HS báo cáo kết quả thảo luận.
- 1 HS lên bảng chữa bài, lớp theo dõi,
GV nhận xét
nhận xét.

Trường Tiểu học

3


Giáo án tổng hợp
Năm học: 2017- 2018
- Yêu cầu HS dựa vào bảng nêu mối
- 2HS nêu, lớp nhận xét
quan hệ giữa các đơn vị đo trong bảng.
Bài 2(a, c): (M2,3)
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS làm bài tập vào vở.
- Gọi HS nhận nhận xét.
GV đánh giá

- Viết số thích hợp vào chỗ trống
- HS làm bài cá nhân, 1 HS lên làm bài
trên bảng.
1
135m = 1350dm
1mm=
cm
342dm = 3420cm
10
1
15cm = 150mm
1cm =
m
100
1
1m =
km
1000

Bài 3: (M3,4)
- HS nêu
- Gọi HS nêu đề bài
- HS làm bài
- Yêu cầu HS làm bài
4km 37m = 4037m; 354 dm = 34m 4dm
- Yêu cầu HS nêu cách đổi.
8m 12cm = 812cm; 3040m = 3km 40m
Chữa bài, nhận xét bài làm.
3. Hoạt động tiếp nối: (5 phút)
- Gọi HS nêu bảng đơn vị đo độ dài
- GV nhận xét tiết học.Giao bài về nhà
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....
------------------------------------------------------Luyện viết
BÀI SỐ 5
------------------------------------------------------Lịch sử
PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức : Học sinh biết được Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu ở Việt
Nam đầu thế kỉ XX :
+ Phan Bội Châu sinh năm 1867 trong một gia đình nhà nho nghèo thuộc tỉnh
Nghệ An. Phan Bội Châu lớn lên khi đất nước bị thực dân Pháp đô hộ, ông day dứt
lo tìm đường giải phóng dân tộc.
+ Từ năm 1905 - 1908 ông vận động thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản học để
trở về đánh Pháp cứu nước. Đây là phong trào Đông Du.
- HS (M3,4): Biết được vì sao phong trào Đông Du thất bại: Do sự cấu kết của
thực dân Pháp với chính phủ Nhật.
2. Kĩ năng: Biết được ý nghĩa của phong trào đông du với cách mạng Việt Nam.
4

Trường Tiểu học


Giáo án tổng hợp
Năm học: 2017- 2018
3. Thái độ: Thích tìm hiểu lịch sử nước nhà.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy học:
- Ảnh trong SGK phóng to. Bản đồ thế giới.
2. Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
- Vấn đáp , quan sát,thảo luận nhóm....
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động dạy
1. Hoạt động khởi động:(3 phút)

Hoạt động học

- Ổn định tổ chức
- Hát
- Nêu 3 câu hỏi trong SGK yêu cầu HS - 3 học sinh mỗi em trả lời một câu hỏi
trả lời
SGK
- GV nhận xét bài làm của học sinh
- HS nghe
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(25 phút)
* Mục tiêu: Học sinh biết được Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu ở Việt
Nam đầu thế kỉ XX.
(Lưu ý HS chưa chú ý: Chung, Sơn, Quân, Hùng, Đức, Huy)
* Cách tiến hành:
* Hoạt động 1: Tiểu sử Phan Bội Châu.
- GV yêu cầu HS thảo luận, chia sẻ - HS làm việc theo nhóm.
những thông tin tìm hiểu được về Phan + Lần lượt từng HS trình bày thông tin
Bội Châu.
của mình trước nhóm, cả nhóm cùng theo
dõi.
- GV tiểu kết, nêu một số nét chính về - Đại diện nhóm trình bày ý kiến, các
tiểu sử của Phan Bội Châu.
nhóm khác bổ sung ý kiến.
* Hoạt động 2 : Sơ lược về phong trào
Đông du.
- Yêu cầu các nhóm thảo luận, thuật lại - Các nhóm thảo luận dưới sự điều khiển
những nét chính về phong trào Đông của nhóm trưởng :
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả
du.
- Phong trào Đông du được khởi xướng
- Trình bày kết quả
- Phong trào Đông du diễn ra vào thời từ năm 1905, do Phan Bội Châu lãnh đạo.
- Mục đích: đào tạo những người yêu
gian nào? Ai là người lãnh đạo?
nước có kiến thức về khoa học, kĩ thuật...
- Mục đích của phong trào là gì?
- Nhật Bản trước kia là một nước phong
- Tại sao Phan Bội Châu lại chủ trương kiến lạc hâu như Việt Nam. Nhật bản đã
cải cách trở thành một nước cường thịnh.
dựa vào Nhật để đánh Pháp?
Ông hi vọng sự giúp đỡ của Nhật Bản để
đánh giặc Pháp.
- Lúc đầu có 9 người, 1907 có hơn 200
- Nhân dân trong nước đặc biệt là thanh thanh niên sang Nhật học. Càng ngày
niên yêu nước hưởng ứng phong trào phong trào càng vận động được nhiều
Trường Tiểu học

5


Giáo án tổng hợp
như thế nào ?

Năm học: 2017- 2018
người sang Nhật học. Để có tiền ăn học,
họ đã phải làm nhiều nghề...
- Phong trào Đông du phát triển làm cho
- Kết quả của phong trào Đông du ?
thực dân Pháp hết sức lo ngại...Phong
trào Đông du tan rã.
- Tuy thất bại nhưng phong trào Đông du
- Phong trào Đông du đã có ý nghĩa như đã đào tạo được nhiều nhân tài cho đất
thế nào?
nước, đồng thời cổ vũ, khơi dậy lòng yêu
nước của nhân dân ta.
3. Hoạt động tiếp nối: (5 phút )
- Nhận xét giờ học. Chuẩn bị bài sau
- GV tóm tắt nội dung bài

- HS nghe

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 26 tháng 9 năm 2017
Chính tả
Nghe - viết : MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Viết đúng bài chính tả, biết trình bày đúng đoạn văn.
2. Kĩ năng: Tìm được các tiếng có chứa uô;ua trong bài văn và nắm được cách đánh
dấu thanh: trong các tiếng có uô, ua(BT2); tìm được tiếng thích hợp có chứa uô hoặc
ua để điền vào 2 trong số 4 câu thành ngữ ở BT3. HS (M3,4) làm được đầy đủ bài
tập 3 .
3. Thái độ: Nghiêm túc, yêu thích viết chính tả.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ viết sẵn mô hình cấu tạo vần. Phấn mầu.
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
- Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Hoạt động khởi động:(3 phút)

6

Trường Tiểu học


Giáo án tổng hợp
Năm học: 2017- 2018
- Ổn định tổ chức
- Hát
- Kiểm tra HS viết số từ khó, điền vào - 1 Học sinh lên bảng
bảng mô hình cấu tạo từ các tiếng: tiến, - Lớp làm bảng
biển, bìa, mía.
- GV đánh giá
- Giới thiệu bài.
2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (7 phút)
*Mục tiêu:
- HS nắm được nội dung đoạn viết và biết cách viết các từ khó.
- HS có tâm thế tốt để viết bài.
*Cách tiến hành:
*Tìm hiểu nội dung đoạn viết.
- GV đọc toàn bài.
- Dáng vẻ người ngoại quốc này có gì - Học sinh đọc thầm bài chính tả.
đặc biệt?
- Cao lớn, mái tóc vàng óng, ửng lên
một mảng nắng, thân hình chắc khoẻ,
khuôn mặt to chất phát gợi lên nét giản
dị, thân mật.
*Hướng dẫn viết từ khó :
- Trong bài có từ nào khó viết ?
- Học sinh nêu: buồng máy, ngoại quốc,
công trường, khoẻ, chất phác, giản dị.
- GV đọc từ khó cho học sinh viết.
- 3 em viết bảng, lớp viết nháp
3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút)
*Mục tiêu:
- Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi .
(Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết của : Sơn, Long, Đức Anh, Chung)
*Cách tiến hành:
- GV đọc lần 1.
- HS theo dõi.
- GV đọc lần 2 cho HS viết bài.
- HS viết bài
4. HĐ chấm và nhận xét bài. (3 phút)
*Mục tiêu:
- Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và phát hiện lỗi giúp bạn.
*Cách tiến hành:
- GV đọc soát lỗi
- Học sinh soát lỗi.
- Chấm 7-10 bài, chữa lỗi
- Đổi vở soát lỗi.
5. HĐ làm bài tập: (8 phút)
*Mục tiêu: Tìm được các tiếng có chứa uô;ua trong bài văn và nắm được cách đánh
dấu thanh: trong các tiếng có uô, ua(BT2); tìm được tiếng thích hợp có chứa uô
hoặc ua để điền vào 2 trong số 4 câu thành ngữ ở BT3. HS (M3,4) làm được đầy đủ
bài tập 3 .
(Giúp đỡ HS còn đánh dấu thanh không đúng vị trí: Mai, Ánh, Long, Huy, Linh)
*Cách tiến hành:
7
Trường Tiểu học


Giáo án tổng hợp
Năm học: 2017- 2018
Bài 2: (M1,2)
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu nội dung bài - 2 HS đọc nối tiếp trước lớp.
tập
- Yêu cầu học sinh tự làm bài
-1 HS lên bảng, lớp làm vở.
- Các tiếng chứa uô: cuốn, cuộc, buôn,
muốn,
- Em có nhận xét gì về cách ghi dấu - Các tiếng có chứa ua: của; múa
thanh trong mỗi tiếng em vừa tìm được? Tiếng chứa ua dấu thanh đặt ở chữ cái
- GV nhận xét, đánh giá
đầu âm chính ua là chữ u.
- Tiếng chứa uô dấu thanh đặt ở chữ cái
thứ 2 của âm chính uô là chữ ô.
Bài 3: (M3,4)
- HS đọc yêu cầu của bài tập.
- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.
- Yêu cầu HS làm bài tập theo nhóm
- HS thảo luận nhóm đôi làm bài.
- Yêu cầu đại diện các nhóm trình bày.
+ Muôn người như một (mọi người đoàn
- GV nhận xét và sửa câu thành ngữ, ý kết một lòng)
chưa đúng.
+ Chậm như rùa (quá chậm chạp)
+ Ngang như cua (tính tình gàn dở khó
nói chuyện, khó thống nhất ý kiến)
+ Cày sâu cuốc bẫm (chăm chỉ làm việc
ruộng đồng)
6. HĐ tiếp nối: (3 phút)
- Em hãy nêu quy tắc đánh dấu thanh ? - HS trả lời
- Nhận xét giờ học, giao bài về nhà
- HS lắng nghe và thực hiện
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....
---------------------------------------------------------------Toán
ÔN TẬP: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Biết tên gọi , kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo độ dài thông dụng .
2. Kĩ năng: Biết chuyển đổi các số đo độ dài và giải các bài toán với các đo khối
lượng .HS cả lớp làm được bài 1, 2, 4 .
3. Thái độ: Yêu thích học toán, cẩn thận, chính xác.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy học
- GV: SGK, Bảng phụ viết sẵn nội dụng bài tập 1
- HS : SGK, bảng con...
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
8

Trường Tiểu học


Giáo án tổng hợp
Năm học: 2017- 2018
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
- Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động: (3 phút)
- Ổn định tổ chức
- Hát
- Gọi HS chữa bài tập về nhà.
- 2 HS chữa trên bảng.
- GV nhận xét.
- Lớp nhận xét.
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
- Học sinh lắng nghe.
2. Hoạt động thực hành: (30 phút)
* Mục tiêu: Biết chuyển đổi các số đo độ dài và giải các bài toán với các đo khối
lượng .HS cả lớp làm được bài 1, 2, 4 .
* Cách tiến hành:
Bài 1:
- GV treo bảng có sẵn nội dung bài 1, - Học sinh đọc, lớp lắng nghe.
yêu cầu HS đọc đề bài.
a. 1kg =? hg (GV ghi kết quả)
- 1kg = 10hg
1kg = ? yến (GV ghi kết quả)
1
- 1kg = yến
10

- Yêu cầu học sinh làm tiếp các cột còn - Học sinh làm tiếp, lớp làm vở bài tập.
lại trong bảng
b. Dựa vào bảng cho biết 2 đơn vị đo - Hơn kém nhau 10 lần (1 đơn vị lớn
khối lượng liến kề nhau hơn kém nhau
1
bằng
10
đơn
vị
bé;11
đơn
vị

=
đơn
bao nhiêu lần ?
10
vị lớn hơn).
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu
- HS đọc
- Yêu cầu học sinh tự làm bài
- Học sinh làm bài.
- GV chấm một số bài.
a) 18 yến = 180kg
b) 430kg = 34yến
200tạ = 20000kg
2500kg = 25 tạ
35tấn = 35000kg 16000kg = 16 tấn
- Yêu cầu HS nêu cách đổi đơn vị của c) 2kg362g = 2362g d) 4008g = 4kg 8g
phần c, d.
6kg3g = 6003g
9050kg = 9 tấn 50kg
2kg 326g = 2000g + 326g
= 2326g
9050kg = 9000kg + 50kg
= 9 tấn + 50 kg
= 9tấn 50kg.
Bài 4:
- Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu bài.
- Học sinh đọc đề bài, lớp đọc thầm
- Gọi học sinh làm bài
Giải
- Giáo viên nhận xét .
Ngày thứ hai cửa hàng bán được là :
Trường Tiểu học

9


Giáo án tổng hợp

Năm học: 2017- 2018
300 x 2 = 600(kg)
Hai ngày đầu cửa hàng bán được là :
300 + 600 = 900(kg)
Đổi 1 tấn = 1000kg
Ngày thứ 3 bán được là :
1000 - 900 = 100(kg)
Đáp số: 100kg

3. Hoạt động tiếp nối: (3 phút)
- GV tóm tắt nội dung bài.
- Nhận xét giờ học.Giao bài về nhà
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

- HS nghe
- HS nghe và thực hiện

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...
----------------------------------------------------Luyện từ và câu
MỞ RỘNG VỐN TỪ: HOÀ BÌNH
I. MỤC TIÊU
- Kiến thức: Hiểu nghĩa của từ “hoà bình”(BT1): tìm được từ đồng nghĩa với từ hòa
bình (BT2).
- Kĩ năng: Viết được đoạn văn miêu tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc
thành phố(BT3).
- Thái độ: Bồi dưỡng vốn từ.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy học
- GV: Bảng lớp viết nội dung bài tập 1, 2, 3
- HS : SGK, vở viết
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
- Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động: (3 phút)
- Ổn định tổ chức
-Hát
- Đặt câu với cặp từ trái nghĩa mà em - 3 Học sinh đặt câu.
biết?
- GV đánh giá
- HS nghe
- Giới thiệu bài
- Chúng ta đang học chủ điểm nào?
- Học sinh lắng nghe
- Giờ học hôm nay chúng ta cùng tìm - Chủ điểm: Cánh chim hoà bình.
hiểu nghĩa của từ loại hoà bình, tìm từ
đồng nghĩa với từ hoà bình và thực
10

Trường Tiểu học


Giáo án tổng hợp
hành viết đoạn văn.

Năm học: 2017- 2018

2. Hoạt động thực hành:(30 phút)
* Mục tiêu:- Hiểu nghĩa của từ “hoà bình”(BT1): tìm được từ đồng nghĩa với từ hòa
bình (BT2).
-Viết được đoạn văn miêu tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành
phố(BT3).
(Giúp đỡ HS chưa tìm được từ đồng nghĩa : Chung, Sơn, Hùng, Hương, Quân, Nhất
Phát huy khả năng của: Kiên. Duy, Mai, Ánh, Oanh, Linh, Dũng)
* Cách tiến hành:
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu
- HS đọc
- Yêu cầu học sinh tự làm bài.
- HS làm bài
Gợi ý: Dùng bút chì khoanh vào chữ cái - Đáp án:
trước dòng nêu đúng nghĩa của từ “hoà ý b : trạng thái không có chiến tranh
bình”
- Vì sao em chọn ý b mà không phải ý - Vì trạng thái bình thản là thư thái, thoải
mái, không biểu lộ bối rối. Đây là từ chỉ
a?
trạng thái tinh thần của con người.
- GV kết luận: Trạng thái hiền hoà yên ả
là trạng thái của cảnh vật hoặc tính nết
của con người.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Học sinh đọc yêu cầu của bài
- Tổ chức cho HS làm bài theo cặp.
- 2 học sinh thảo luận làm bài :
- GV nhận xét chữa bài
- 1 học sinh nêu ý kiến học sinh khác bổ
sung.
- Từ đồng nghĩa với từ "hoà bình" là
"bình yên, thanh bình, thái bình."
- Nêu nghĩa của từng từ, đặt câu với từ - HS nêu nghĩa của từng từ và đặt câu
đó
- Ai cũng mong muốn sống trong cảnh
bình yên.
- Tất cả lặng yên, bồi hồi nhớ lại.
- Khung cảnh nơi đây thật hiền hoà.
- Cuộc sống nơi đây thật thanh bình.
- Đất nước thái bình.
Bài 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Học sinh đọc yêu cầu.
- Yêu cầu học sinh tự làm và chữa bài.
- 1 HS làm bảng nhóm, cả lớp làm vào vở.
- Trình bày kết quả
- 3-5 HS đọc đoạn văn của mình.
- GV nhận xét, sửa chữa.
3. Hoạt động tiếp nối: (2 phút)
4. Củng cố. Dặn dò
- Nhận xét giờ học. Chuẩn bị bài sau
- HS nghe và thực hiện
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
Trường Tiểu học

11


Giáo án tổng hợp
Năm học: 2017- 2018
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...
-------------------------------------------------------------Địa lí
VÙNG BIỂN NƯỚC TA
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Học sinh nêu được một số đặc điểm và vai trò của vùng biển nước ta.
+ Vùng biển Việt Nam là một bộ phận của Biển Đông.
+ Ở vùng biển Việt Nam, nước không bao giờ đóng băng.
+ Biển có vai trò điều hoà khí hậu, là đường giao thông quan trọng và cung cấp
nguồn tài nguyên to lớn.
2. Kĩ năng: Chỉ được một số điểm du lịch, nghỉ mát ven bển nổi tiếng :Hạ Long,
Nha Trang, Vũng Tàu . . .trên bản đồ ( lược đồ ) .
- HS( M3,4) : Biết những thuận lợi và khó khăn của người dân vùng biển .
Thuận lợi : khai thác thế mạnh của biển để phát triển kinh tế ; khó khăn : thiên tai …
* GD sử dụng NLTK&HQ :
- Biển cho ta dầu mỏ, khí tự nhiên- là nguồn tài nguyên năng lượng của đất nước.
- Sơ lược một số nét về tình hình khai thác than, dầu mỏ, khí tự nhiên của nước ta
hiện nay.
- Ảnh hưởng của việc khai thác dầu mỏ, khí tự nhiên đối với môi trường không
khí, nước.
- Sử dụng xăng và ga tiết kiệm trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
3. Thái độ: Bảo vệ, giữ vệ sinh biển.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy học
Bản đồ trong khu vực Đông Nam Á hoặc hình 1 trong SGK, bản đồ địa lý tự nhiên
Việt Nam.
2. Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi
- Kĩ thuật trình bày 1 phút
- PP: quan sát, thảo luận, vấn đáp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động: (5 phút)
- Ổn định tổ chức
- HS hát
- Kiểm tra 3 HS về nội dung bài: Sông - 3 học sinh trả lời
ngòi.
- GV đánh giá,nhận xét.
- HS nghe
- Giới thiệu bài
- Học sinh lắng nghe
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (25 phút)
* Mục tiêu: Học sinh nêu được một số đặc điểm và vai trò của vùng biển nước ta.
(Lưu ý HS chưa đọc được lược đồ: Hương, Huy, Hùng)
12

Trường Tiểu học


Giáo án tổng hợp
Năm học: 2017- 2018
* Cách tiến hành:
Hoạt động 1: Vùng biển nước ta
- Treo lược đồ khu vực biển đông
- Học sinh quan sát.
- Lược đồ này là lược đồ gì? Dùng để - Lược đồ khu vực biển Đông. Giúp ta
làm gì?
biết đặc điểm của biển Đông, giới hạn,
các nước có chung biển Đông.
- GV chỉ cho HS vùng biển của Việt - Học sinh nghe
Nam trên biển Đông và nêu. Nước ta có
vùng biển rộng, biển của nước ta là một
bộ phận của biển Đông.
- Biển Đông bao bọc ở những phía nào - Phía Đông, phía Nam và Tây Nam.
của phần đất liền Việt Nam?
- 2 Học sinh chỉ cho nhau thấy vùng biển
của nước ta trên lược đồ SGK.
- 2 HS chỉ trên lược đồ trên bảng.
- GV kết luận: Vùng biển của nước ta là
một bộ phận của biển Đông.
Hoạt động 2: Đặc điểm của vùng biển
nước ta
- Yêu cầu HS đọc SGK trao đổi nhóm - Học sinh đọc SGK theo cặp ghi ra đặc
đôi để :
điểm của biển:
- Tìm đặc điểm của biển Việt Nam?
- Nước không bao giờ đóng băng
- Miền Bắc và miền Trung hay có bão.
- Hàng ngày, nước biển có lúc dâng lên,
có lúc hạ xuống.
- Tác động của biển đến đời sống và sản - Biển không đóng băng nên thuận lợi
xuất của nhân dân?
cho giao thông và đánh bắt thuỷ hải sản...
- Bão biển gây thiệt hại lớn cho tàu
thuyền nhà cửa, dân những vùng ven biển
- Nhân dân lợi dụng thuỷ triều đề làm
- GV nhận xét chữa bài, hoàn thiện muối.
phần trình bày
- Học sinh thảo luận, tìm câu trả lời, viết
Hoạt động 3: Vai trò của biển
ra giấy.
- Chia nhóm 4: Yêu cầu thảo luận ghi
vào giấy vai trò của biển đối với khí - Biển giúp điều hoà khí hậu.
hậu, đời sống và sản xuất của nhân dân. - Dầu mỏ, khí tự nhiện làm nguyên liệu
- Tác động của biển đối với khí hậu
cho công nghiệp, cung cấp muối, hải sản
- Biển cung cấp cho ta tài nguyên nào? cho đời sống và ngành sản xuất chế biến
- Các loại tài nguyên này có đóng góp hải sản.
gì vào đời sống sản xuất của nhân dân? - Biển là đường giao thông quan trọng.
- Biển mang lại thuận lợi gì cho giao
thông?
- Là nơi du lịch, nghỉ mát, góp phần đáng
- Bờ biển dài, nhiều bãi tắm đẹp góp kể để phát triển ngành du lịch.
phần phát triển ngành kinh tế nào?
- GV sửa chữa, bổ sung câu trả lời.
- Học sinh đọc.
- Rút ra kết luận về vai trò của biển
Trường Tiểu học

13


Giáo án tổng hợp
3. Hoạt động tiếp nối: (3 phút)

Năm học: 2017- 2018

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Tập - Chọn 3 học sinh tham gia.
làm hướng dẫn viên du lịch
- Nhận xét bình chọn bạn giới thiệu hay
- Nhận xét giờ học. Chuẩn bị bài: Đất
và rừng
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..
----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 27 tháng 9 năm 2017
Kể chuyện
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE- ĐÃ ĐỌC
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: Biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
2. Kĩ năng: Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc ca ngợi hoà bình, chống chiến
tranh.
3. Thái độ:Chăm chú nghe bạn kể, nhận xét được lời kể của bạn.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học
- Sách, báo, truyện gắn với chủ điểm hoà bình.
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
- Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động Giáo viên
Hoạt động Học sinh
1. Hoạt động Khởi động (3’)
- Gọi HS kể lại câu chuyện “Tiếng vĩ cầm - HS kể lại theo tranh 2-3 đoạn câu
ở Mỹ Lai” và nêu ý nghĩa câu chuyện
chuyện
- Nhận xét.
- Giới thiệu bài.
2.Hoạt động tìm hiểu, lựa chọn câu chuyện phù hợp với yêu cầu tiết học: (8’)
* Mục tiêu: Chọn được câu chuyện đã nghe, đã đọc ca ngợi hoà bình, chống chiến
tranh.
(Lưu ý HS không lựa chọ được câu chuyện phù hợp: Chung, Sơn, Hùng, Huy)
* Cách tiến hành:
- Gọi HS đọc đề
- HS đọc đề bài
- GV gạch chân những từ trọng tâm ca
ngợi hòa bình, chống chiến tranh.
- GV nhắc HS một số câu chuyện các em
đã học về đề tài này và khuyến khích HS
14

Trường Tiểu học


Giáo án tổng hợp
Năm học: 2017- 2018
tìm những câu chuyện ngoài SGK
- Gọi HS giới thiệu câu chuyện mình sẽ - HS giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể
kể
3. Hoạt động thực hành kể chuyện:(23 phút)
* Mục tiêu:
-Biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
- Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc ca ngợi hoà bình, chống chiến tranh.
(Giúp đỡ HS chưa kể được câu chuyện: Long, Huy, Hùng, Hương, Chung)
* Cách tiến hành:
- Y/c HS luyện kể theo nhóm đôi
- HS kể theo cặp
- Thi kể trước lớp
- Thi kể chuyện trước lớp
- Cho HS bình chọn người kể hay nhất
- Bình chọn bạn kể chuyện tự nhiên
nhất, bạn có câu hỏi hay nhất, bạn có
câu chuyện hay nhất.
- Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện
- Trao đổi và nói ý nghĩa câu chuyện
- Nhận xét.
mình kể.
3. Hoạt động nối tiếp (3’)
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò HS về nhà xem lại bài

- HS nghe
- HS nghe và thực hiện

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...
------------------------------------------------------------Toán
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết tính diện tích một hình qui về tính diện tích hình chữ nhật, hình
vuông.
2. Kĩ năng: Biết cách giải bài toán với các số đo độ dài, khối lượng. HS cả lớp làm
được bài 1, 3 .
3.Thái độ: Thích học toán, giải toán.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy học
- GV: SGK, bảng phụ
- HS : SGK, vở , bảng con
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
Trường Tiểu học

15


Giáo án tổng hợp
Năm học: 2017- 2018
- Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động: (5 phút)
- Học sinh chữa bài tập 4.
- HS chữa bài
- Giới thiệu bài - ghi bảng
- HS nghe
2. Hoạt động thực hành: ( 27 phút)
* Mục tiêu: Biết cách giải bài toán với các số đo độ dài, khối lượng. HS cả lớp làm
được bài 1, 3 .
(Giúp đỡ HS chưa làm được các bài toán về tính diện tích các hình: Đức, Thư, Anh)
* Cách tiến hành:
Bài 1:
- Gọi HS đọc đề bài
- Học sinh đọc yêu cầu bài tập.
- Hướng dẫn HS phân tích đề
+ Muốn biết được từ số giấy vụn cả hai + Biết cả hai trường thu gom được bao
trường thu gom được, có thể sản xuất nhiêu kg giấy vụn.
được bao nhiêu cuốn vở HS cần biết
gì?
+ Toán về quan hệ tỉ lệ
+ Bài toán thuộc dạng toán gì?
- Hướng dẫn học sinh đổi.
1 tấn 300kg = 1300kg
2 tấn 700kg = 2700kg
Giải
- Giáo viên gọi học sinh giải bảng.
Đổi 1tấn 300kg = 1300kg
- Nhận xét chữa bài.
2tấn 700kg = 2700kg
Số giấy vụn cả 2 trường góp là:
1300 + 2700 = 4000 (kg)
Đổi 4000 kg = 4 tấn
4 tấn gấp 2 tấn số lần là:
4 : 2 = 2 lần
4 tấn giấy vụn sản xuất được số vở là:
50000 x 2 = 100000 (cuốn)
Đáp số: 100000 cuốn.
Bài 3:
- Cả lớp theo dõi
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Hướng dẫn HS phân tích đề
+ Hình bên gồm những hình nào tạo + Hình chữ nhậtABCD và hình vuông
CEMN
thành?
+ Muốn tính được diện tích hình bên ta + Tính diện tích hình chữ nhật ABCD và
hình vuông CEMN từ đó tính diện tích cả
làm thế nào?
mảnh đất.
- HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp
- Hướng dẫn giải vào vở.
Giải
- GV nhận xét, chữa bài.
Diện tích hình chữ nhật ABCD là:
6 x 14 = 84 (m2)
16

Trường Tiểu học


Giáo án tổng hợp

Năm học: 2017- 2018
Diện tích hình vuông CEMN là:
7 x 7 = 49 (m2)
Diện tích mảnh đất là:
84 + 49 = 133 (m2)
Đáp số: 133 m2

3. Hoạt động tiếp nối: (3 phút)
- Cho HS nêu lại cách tính diện tích - HS nêu
HCN, HV
- Nhận xét giờ học.Giao bài về nhà.
- HS nghe và thực hiện

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...
---------------------------------------------------------Tập đọc
Ê- MI- LI- CON
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi hành động dũng cảm của một công dân Mĩ tự
thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam ( Trả lời được các câu hỏi
1,2,3,4; thuộc 1 một khổ thơ trong bài ).
2. Kĩ năng: Đọc đúng tên nước ngoài trong bài học; đoc diễn cảm được bài thơ.
- HS( M3,4) thuộc được khổ thơ 3 và 4; biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng xúc
động , trầm lắng.
3. Thái độ: Yêu hòa bình, ghét chiến tranh
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học
- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
- Bảng phụ viết sẵn 1 đoạn thơ hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm.
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
- Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
1. Hoạt động khởi động: (5 phút)
- Đọc bài “Một chuyên gia máy xúc”
-Giới thiệu bài- Ghi bảng
Trường Tiểu học

Hoạt động học
-HS đọc
-HS nghe
17


Giáo án tổng hợp
Năm học: 2017- 2018
2.Hoạt động luyện đọc: (10 phút)
* Mục tiêu: -Đọc đúng từ, câu đoạn, bài thơ.
- Đọc ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, nhấn giọng phù hợp.
- Đọc đúng tên nước ngoài trong bài học
(Lưu ý đọc ngọng dấu thanh: Long, Huy)
* Cách tiến hành:
- Học sinh đọc toàn bài và xuất xứ bài - Cả lớp theo dõi
thơ.
- Đọc tiếp nối từng đoạn
- HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 1 + luyện
+ Giáo viên giới thiệu tranh minh hoạ đọc từ khó, câu khó.
và ghi lên bảng các tên riêng Ê-mi-li,
Mo-ri-xơn, …
- HS đọc lần 2 + Giải nghĩa từ
- Đọc theo cặp
- Học sinh luyện đọc theo cặp.
- 1 học sinh đọc toàn bài thơ.
- HS theo dõi
- Giáo viên đọc mẫu bài thơ.
3. Hoạt động tìm hiểu bài:(10 phút)
* Mục tiêu: Ca ngợi hành động dũng cảm của một công dân Mĩ tự thiêu để phản đối
cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam ( Trả lời được các câu hỏi 1,2,3,4 ).
(Phát huy khả năng trả lời câu hỏi của: Kiên, Mai, Quỳnh, Minh, Dũng, Oanh)
* Cách tiến hành:
- Cho HS đọc khổ thơ đầu
- Học sinh đọc diễn cảm khổ thơ đầu để
thể hiện tâm trạng của chú Mo-ri-xơn và
Ê-mi-li.
1. Vì sao chú Mo-ri-xơn lên án cuộc - Học sinh đọc khổ thơ 2 để trả lời câu hỏi
chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ? chú Mo-ri-xơn lên án cuộc chiến tranh
xâm lược của đế quốc đó là cuộc chiến
tranh phi nghĩa- không “nhân danh ai” và
vô nhận đạo- “đốt bệnh viện, trường học”,
“giết trẻ em”, “giết những cánh đồng
xanh”.
2. Chú Mo-ri-xơn nói với con điều gì - Chú nói trời sắp tối, không bế Ê-mi-li về
khi từ biệt?
được. Chú dặn con: Khi mẹ đến, hãy ôm
hôn mẹ cho cha và nói với mẹ: “Cha đi
vui, xin mẹ đừng buồn”.
- Học sinh đọc khổ thơ cuối.
3. Em có suy nghĩ gì về hành động của - Hành động của chú Mo-ri-xơn là cao
chú Mo-ri-xơn?
đẹp, đáng khâm phục.
- Giáo viên tóm tắt nội dung chính.
- Nội dung: Ca ngợi hành động dũng - Học sinh đọc lại.
cảm của một công dân Mĩ tự thiêu để
phản đối cuộc chiến tranh xâm lược
Việt Nam
4. Hoạt động luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng: (10 phút)
* Mục tiêu: Đọc diễn cảm được bài thơ.
(Giúp đỡ HS ghi nhớ còn hạn chế: Sơn, Chung, Hùng, Hương)
18

Trường Tiểu học


Giáo án tổng hợp
* Cánh tiến hành:
- Giáo viên gọi học sinh đọc diễn cảm.
- Giáo viên đọc mẫu khổ thơ 3, 4.
- Luyện đọc theo cặp
- Thi đọc diễn cảm
- Luyện đọc thuộc lòng
- Giáo viên cho học sinh thi học thuộc
lòng.
5. Hoạt động tiếp nối:(3 phút)
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học thuộc lòng bài thơ.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

Năm học: 2017- 2018
- 4 học sinh đọc diễn cảm 4 khổ thơ.
- HS theo dõi
- HS đọc theo cặp
- Học sinh thi đọc diễn cảm.
- Học sinh nhẩm học thuộc lòng

- HS nghe
- HS nghe và thực hiện

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...
-----------------------------------------------------------Thể dục
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC”
I.MỤC TIÊU
- Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang
- Thực hiện cơ bản đúng điểm số, đi đều vòng phải,vòng trái.
- Bước đầu biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
- Giáo dục học sinh năng tập luyện thể dục cho cơ thể khoẻ mạnh.
II. PHƯƠNG TIỆN, ĐỊA ĐIỂM
- Sân tập, còi, ...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Nội dung
Định
Phương pháp tổ chức
Lượng
1. Phần mở đầu
6p
x x x x x x x x x
- Tập hợp lớp.
x x x x x x x x x
- Giáo viên phổ biến nhiệm vụ,
X
yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội
- Xoay khớp cổ tay, cổ chân.
ngũ, trang phục.
- Học sinh chơi “Đứng tại chỗ vỗ
- HS khởi động.
tay nhau”.
(Nhắc nhở: Chung, Long, Hùng
khởi động cho kĩ)
18-20p
2. Phần cơ bản
x x x x x x x x x
a. Đội hình đội ngũ:
x x x x x x x x x
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng,
x x x x x x x x x
điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ,
x x x x x x x x x
quay phải, quay trái, sau, dàn
X
hàng, dồn hàng.
Trường Tiểu học

19


Giáo án tổng hợp
(Lưu ý HS còn thực hiện sai động
tác: Linh, Thu, Vân Anh)
- Lần 1: Giáo viên điều khiển lớp
tập.
- Giáo viên quan sát, nhận xét,
sửa chữa cho những học sinh tập
còn sai.
- Lần 2 - 3 : Yêu câu HS tập theo
tổ.
- Giáo viên bao quát, sửa sai cho
HS.
- Biểu dương một số em tập tốt.
- Thi trình diễn giữa các tổ.
b. Trò chơi vận động: “Nhảy ô
tiếp sức”
- Giáo viên nêu tên trò chơi, tập
hợp học sinh theo đội hình chơi,
giải thích cách chơi và quy định
chơi.
- Tổ chức cho HS tham gia trò
chơi.
- Giáo viên quan sát, biểu dương.
3. Phần kết thúc:
- Cho học sinh chạy thành vòng
tròn lớn, tập trung.
- Giáo viên nhận xét giờ học, giao
bài về nhà.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

Năm học: 2017- 2018
- Học sinh tập dưới sự điều khiển
của
giáo viên.
- HS tập theo sự điều khiển của tổ
trưởng
- Các tổ thi đua trình diễn.
- Tập cả lớp để củng cố.
- HS theo dõi.

- Cả lớp cùng chơi dưới sự điều
khiển của cán sự lớp.
6-8 p
x
x

x
x

x
x

x
x

X
x x
x x

x x x
x x x

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ năm ngày 28 tháng 9 năm 2017
Tập làm văn
LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Biết thống kê theo hàng và thống kê bằng cách lập bảng để trình bày
kết quả điểm học tập trong tháng của từng thành viên và của cả tổ.
2. Kĩ năng: Thống kê theo hàng (BT1) và thống kê bằng cách lập bảng (BT2)
- HS(M3,4) nêu được tác dụng của bảng thống kê kết quả học tập của cả tổ .
3.Thái độ: Thích làm báo cáo thống kê.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy học:
20

Trường Tiểu học


Giáo án tổng hợp
Năm học: 2017- 2018
- Giáo viên: Bút dạ, bảng nhóm ,Sổ điểm lớp
- Học sinh: sách, vở.
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
- Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động: (3 phút)
- Yêu cầu HS đọc bảng thống kê số HS - 2 học sinh trả lời.
trong từng tổ (tuần 2)
- GV nhận xét bài làm của học sinh
- HS nghe
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
2. Hoạt động thực hành: (30 phút)
* Mục tiêu: Biết thống kê theo hàng và thống kê bằng cách lập bảng để trình bày
kết quả điểm học tập trong tháng của từng thành viên và của cả tổ.
(Giúp đỡ HS còn lúng túng khi lập bảng: Hùng, Quân, Huy, Trang, Thư)
* Cách tiến hành:
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Học sinh đọc yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu học sinh tự làm bài.
- 2 học sinh làm bảng, lớp làm vở.
Gợi ý: Đây là thống kê kết quả học tập
trong tháng nên không cần lập bảng viết
theo hàng ngang. Nếu không nhớ số
điểm có thể mở bài kiểm tra xem lại.
- Trình bày kết quả
- 2 học sinh làm bảng đọc bài của mình
- 3 học sinh dưới lớp nối tiếp đọc
- Nhận xét kết quả thống kê và cách
trình bày của từng học sinh.
Ví dụ: Điểm trong tháng của Mai tổ 1
Điểm trong tháng của Duy tổ 2
- Số điểm dưới 5: 0
- Số điểm dưới 5: 0
- Số điểm dưới 7-8: 0
- Số điểm dưới 7-8: 0
- Số điểm dưới 9-70: 13
- Số điểm dưới 9-70: 1
- Số điểm dưới 5-6: 0
- Số điểm dưới 5-6: 14
- Em có nhận xét gì về kết quả học tập - 3-4 học sinh nhận xét
của mình?
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Học sinh đọc yêu cầu.
- Yêu cầu học sinh tự làm vào vở
- 2 học sinh làm bảng nhóm, lớp làm vở.
- Nhận xét chung về kết quả học tập của - Học sinh lập xong kết quả học tập của
tổ
mình mượn kết quả học tập của bạn để lập.
- Yêu cầu HS làm bảng nhóm gắn bảng. - 2 học sinh nối tiếp nhau đọc
- GV nhận xét bài làm của học sinh
- Yêu cầu HS cùng tổ nhận xét
- 2 Học sinh nhận xét bài của từng bạn
Trường Tiểu học

21


Giáo án tổng hợp
- Em có nhận xét gì về kết quả học tập
của các bạn tổ 1,2,3,4.
- Trong mỗi tổ, bạn nào tiến bộ nhất?
Bạn nào còn chưa tiến bộ?
- GV kết luận: Qua bảng thống kê biết
kết quả học tập của mình - nhóm mình
cố gắng, đạt kết quả tốt hơn.
3. Hoạt động tiếp nối: (2 phút)
- Bảng thống kê có tác dụng gì?
- Nhận xét giờ học. Chuẩn bị bài sau

Năm học: 2017- 2018
- Học sinh dựa vào bảng thống kế để trả
lời.
- HS nêu

- HS nêu

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...

-----------------------------------------------Thể dục
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI"NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH"
I.MỤC TIÊU:
- Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang,
- Thực hiện cơ bản đúng điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, quay sau.
- Bước đầu biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Trò chơi"Nhảy đúng, nhảy nhanh". YC biết cách chơi và tham gia chơi được trò
chơi.
II. CHUẨN BỊ
- Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, an toàn, GV chuẩn bị 1 còi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lượng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1-2p
XXXXXXXX
- Trò chơi"Diệt con vật có hại"
2-4p
XXXXXXXX
- Chạy theo một hàng dọc quanh sân tập(200-300m) 1-2p

II.Cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng ngang,dóng hàng, điểm số, quay
phải, quay trái quay sau, đi đều vòng phải, vòng
trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
GV điều khiển cả lớp tập.
Tập theo tổ do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát
sửa chữa sai sót cho các tổ.
Tập hợp cả lớp cho từng tổ thi đua trình diễn.GV
quan sát, sửa chữa sai sót,biểu dương thi đua các tổ.
22

Trường Tiểu học

10-12p

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1-2 lần
7-8p1-2p

X
X
X
X
X O  O X


Giáo án tổng hợp
Tập cả lớp để củng cố do GV điều khiển.
- Chơi trò chơi"Nhảy đúng nhảy nhanh"
GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và qui
định chơi. Cho cả lớp cùng chơi.GV quan sát, nhận
xét, biểu dương tổ hoặc HS chơi nhiệt tình không
phạm luật.
(Lưu ý HS chơi chưa nhiệt tình: Tuấn Anh, Đức,
Long, Trang, Thư)
III.Kết thúc:
- GV cho HS hát một bài, vừa hát vừa vỗ tay theo
nhịp.
- Tập các động tác thả lỏng tay, chân.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét đánh giá kết quả bài học, giao bài về
nhà.

Năm học: 2017- 2018
1-2p
X
X
7-8p
X
X

2-3p
1-2p
1-2p

XXXXXXXX
XXXXXXXX


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...
-------------------------------------------------------------Toán
ĐỀ- CA-MÉT VUÔNG, HÉC-TÔ-MÉT VUÔNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết tên gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo diện tích: đề-ca-mét
vuông, héc-tô-mét vuông. Biết đọc, viết các số đo diện tích theo đơn vị đề-ca-mét
vuông, héc-tô-mét vuông. Biết mối quan hệ giữa đề-ca-mét vuông với mét vuông;
đề-ca-mét vuông với héc-tô-mét vuông.
2. Kĩ năng: Biết chuyển đổi số đo diện tích (trường hợp đơn giản). Bài tập cần làm:
1; 2; 3.
3. Thái độ: Thích học toán, giải toán.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy học
- GV: SGK, bảng phụ
- HS : SGK, vở , bảng con
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
- Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm…
Trường Tiểu học

23


Giáo án tổng hợp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy

Năm học: 2017- 2018
Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động:(5 phút)
GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm - 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo
các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm dõi và nhận xét.
của tiết học trước.
- GV nhận xét.
- Giới thiệu bài: GV yêu cầu HS nêu
các đơn vị đo diện tích đã học.
- HS nêu : cm2 ; dm2; m2.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút)
* Mục tiêu: Biết tên gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo diện tích:
(Giúp đỡ HS còn chưa thành thạo đổi đơn vị đo: Mai Anh, Huy, Hùng, Đức, Hương)

* Cách tiến hành:
Giới thiệu đơn vị đo diện tích đề-camét vuông
a) Hình thành biểu tượng về đề-ca-mét
vuông
- GV treo lên bảng hình biểu diễn của - HS quan sát hình.
hình vuông có cạnh 1dam như SGK.
- GV : Hình vuông có cạnh dài 1 dam, - HS tính : 1dam x 1 dam = 1dam2
em hãy tính diện tích của hình vuông.
- GV giới thiệu : 1 dam x 1 dam = 1 - HS nghe GV giảng.
dam2, đề-ca-mét vuông chính là diện
tích của hình vuông có cạnh dài 1 dam.
- GV giới thiệu tiếp : đề-ca-mét vuông
viết tắt là dam2, đọc là đề-ca-mét
vuông.
b) Tìm mối quan hệ giữa đề-ca-mét
vuông và mét vuông
- GV hỏi : 1 dam bằng bao nhiêu mét.
- GV yêu cầu : Hãy chia cạnh hình
vuông 1 dam thành 10 phần bằng nhau,
sau đó nối các điểm để tạo thành các
hình vuông nhỏ.
- GV hỏi : Mỗi hình vuông nhỏ có cạnh
dài bao nhiêu mét ?
+ Chia cạnh hình vuông lớn có cạnh dài
1 dam thành các hình vuông nhỏ cạnh
1m thì được tất cả bao nhiêu hình
vuông nhỏ ?
+ Mỗi hình vuông nhỏ có diện tích bao
nhiêu mét vuông ?
+ 100 hình vuông nhỏ có diện tích là
bao nhiêu mét vuông ?
24

Trường Tiểu học

- HS viết : dam2
HS đọc : đề-ca-mét vuông.

- HS nêu : 1 dam = 10m.
- HS thực hiện thao tác chia hình vuông
cạnh 1 dam thành 100 hình vuông nhỏ cạnh
1m.
- HS : Mỗi hình vuông nhỏ có cạnh dài 1m.
+ Được tất cả 10 x 10 = 100 (hình)

+ Mỗi hình vuông nhỏ có dịên tích là 1m2.
+ 100 hình vuông nhỏ có diện tích là
1 x 100 = 100 (cm2)
+ Vậy 1dam2 = 100m2
HS viết và đọc 1dam2 = 100m2


Giáo án tổng hợp
+ Vậy 1 dam2 bằng bao nhiêu mét
vuông
+ đề-ca-mét vuông gấp bao nhiêu lần
mét vuông ?
Giới thiệu đơn vị đo diện tích
héc-tô-mét vuông ?
+) Hình thành biểu tượng về héc-tô-mét
vuông.
- GV treo lên bảng hình biểu diễn của
hình vuông có cạnh dài 1hm như SGK.
- GV nêu : Hình vuông có cạnh dài
1hm, em hãy tình diện tích của hình
vuông.
- GV giới thiệu : 1hm x 1hm = 1hm2.
héc-tô-mét vuông chính là diện tích của
hình vuồng có cạnh dài 1hm.
- GV giới thiệu tiếp : héc-tô-mét vuông
viết tắt là hm2, đọc là héc-tô-mét
vuông.
+) Tìm mối quan hệ giữa héc-tô-mét
vuông và đề-ca-mét vuông
- GV hỏi : 1hm bằng bao nhiêu đề-camét?
+ Vậy 1hm2 bằng bao nhiêu đề-ca-mét
vuông ?
+ Héc-tô-mét vuông gấp bao nhiêu lần
đề-ca-mét vuông ?
- GV yêu câu HS nêu lại mối quan hệ
giữa đề-ca-mét vuông và mét vuông,
giữa héc-tô-mét vuông và đề-ca-mét
vuông.

3. Hoạt động thực hành: (15 phút)
* Mục tiêu: Biết chuyển đổi số đo diện
tích (trường hợp đơn giản). Bài tập cần
làm: 1; 2; 3.
* Cách tiến hành:

Năm học: 2017- 2018
+ Đề-ca-mét vuông gấp 100 lần mét vuông.

- HS quan sát hình.
- HS tính : 1hm x 1hm = 1hm2.
- HS nghe GV giảng bài.
- HS viết : hm2
HS đọc : héc-tô-mét vuông.
- HS nêu : 1hm = 10dam
- HS thực hiện thao tác chia hình vuông
cạnh 1hm thành 100 hình vuông nhỏ cạnh
1dam.
- 1hm2 = 10 000m2
- HS : Mỗi hình vuông nhỏ có cạnh dài 1
dam.
+ Được tất cả 10 x 10 = 100 hình
+ Mỗi hình vuông nhỏ có diện tích là
1dam2.
+ 100 hình vuông nhỏ có diện tích là :
1 x 100 = 100 (dam2)
+ 1 hm2 = 100dam2
HS viết và đọc : 1hm2 = 100dam2
+ Héc-tô-mét vuông gấp 100 lần đề-ca-mét
vuông.

Bài 1
- GV viết các số đo diện tích lên bảng - Một số HS nêu trước lớp.
và yêu cầu HS đọc, có thể viết thêm các - HS lần lượt đọc các số đo diện tích trước
Trường Tiểu học

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×