Tải bản đầy đủ

Tuần 4 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Giáo án tổng hợp lớp 1A
`

Năm học 2017 - 2018

:
Thứ hai ngày 18 tháng 9 năm 2017
Tiếng Việt:
TIẾT 1, 2: LUẬT CHÍNH TẢ E, Ê
( Sách thiết kế trang trang 147)
----------------------------------- ---------------------------Toán:
BẰNG NHAU, DẤU =

A . MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: Nhận biết được sự bằng nhau về số lượng, mỗi số bằng chính nó.
2. Kỹ năng: Biết sử dụng từ bằng nhau và dấu = để so sánh các số.
- Làm BT1, 2, 3.
3. Thái độ: Giáo dục HS lòng yêu thích môn Toán và có kĩ năng biết áp dụng các từ và
các dấu đã học >, <, = vào thực tế cuộc sống để so sánh các số .
II. CHUẨN BỊ.


1. Phương pháp dạy học:
- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , phương pháp thực hành luyện tập.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Sách giáo khoa, tranh vẽ phóng to nội dung bài tập 2 .
- HS : Vở ô li Toán 1. Bộ đồ dùng Toán 1
C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Hoạt động khởi động: ( 3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng,
điền nhanh”
- Điền dấu: 3 > …; 4 < …; 5 > …; 4 <…
- GV nhận xét trò chơi, giới thiệu bài .
- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
(10 phút’).
* Mục tiêu: HS nhận biết quan hệ bằng
nhau, mỗi số bằng chính nó. Biết sử dụng
từ bằng nhau và dấu = để so sánh các số.
* Cách thực hiện:
- Nhận biết 3 = 3: Cho HS lấy 3 hình tam
giác ở bộ đồ dùng để hàng trên và 3 hình
vuông để hàng dưới phải. 2 HS ngồi cạnh
nhau kiểm tra cho nhau.
- GV thao tác trên bảng.
- GV nói: Cứ mỗi hình tam giác tương
ứng với một hình vuông, ta nói số hình
tam giác bằng số hình vuông, ta viết là 3
Họ tên GV

-HS chơi
- Nắm yêu cầu của bài.

- Hoạt động cá nhân.
- HS thao tác trên vật thật.

-HS nhắc lại: 3 = 3( cá nhân,ĐT)
1
Trường Tiểu học .....Giáo án tổng hợp lớp 1A
= 3.
- Gắn nhóm đồ vật như SGK, yêu cầu HS
trả lời có mấy con hươu? Mấy khóm cỏ?
So sánh số con hươu và số khóm cỏ?
- GV nói: Cứ mỗi con hươu lại có duy
nhất một khóm cỏ, ta nói số hươu bằng số
cỏ và viết là 3 = 3.
- Tiến hành tương tự để rút ra 4 = 4.
2 = 2; 5 = 5.
* Kết luận: Bất kì số nào cũng đều bằng
chính số đó.
3. Hoạt động thực hành: ( 20 phút)
* Mục tiêu:
- HS làm bài tập.
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Giúp HS nắm yêu cầu.
- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát nhắc
nhở HS viết ở dòng kẻ thứ 2 và 3.
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Giúp HS nắm được cách làm.

Năm học 2017 - 2018
- Có 3 con hươu, và 3 khóm cỏ.
- Số con hươu bằng số khóm cỏ.
- Đọc 3 bằng 3.
- Đọc lại kết qủa so sánh.
- HS đọc lại

- Tự nêu yêu cầu của bài.
- Viết dấu =.
- Viết dấu = vào bảng con.

- Tự nêu yêu cầu của bài: Viết (theo mẫu)
- Đếm số đồ vật so sánh rồi viết kết quả so
sánh vào vở.
- Cho HS chơi trò chơi: “Nhanh mắt, - HS chơi, chữa bài:
nhanh tay”.

5
- Gọi HS chữa bài.
Chốt: Mọi số đều bằng chính số đó.
Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Giúp HS nắm yêu cầu.
- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp
đỡ HS M1.

2=2

= 5
1=1

3=3

- Tự nêu yêu cầu của bài.
- Điền dấu thích hợp vào ô trống.
- 3 HS làm bài bảng to, lớp làm vào vở.
5 > 4

1

<2

1

=1

3 = 3

2

>1

2

>1

- Gọi HS chữa bài, đọc trước lớp.
- Theo dõi, nhận xét bài bạn.
4. Hoạt động tiếp nối: (5 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “Điền đúng , điền nhanh”
- GV nhận xét, tuyên dương.
Họ tên GV

2

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

- Nhận xét giờ học.
- Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập.
--------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Thể dục:
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI
I/ MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. Biết cách đứng nghiêm đứng nghỉ.
- Nhận biết được hướng xoay người về hướng bên phải hoặc bên trái (có thể còn chậm).
2. Kỹ năng: Biết tham gia trò chơi.
3. Thái độ: Biết tự giác tham gia các hoạt động học tập
II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Còi, tranh ảnh một số con vật. trên sân trường đảm bảo vệ sinh sân tập.
- HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc trong giờ học, đảm bảo an toàn trong giờ học.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG

TG

A. Hoạt động khởi động:
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học
sinh.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn
gọn, dể hiểu cho hs nắm.
- HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Giậm chân ….giậm. Đứng lại …đứng
(Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1
chân trái, nhịp 2 chân phải)

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

6
- Lớp trưởng tập trung lớp,
báo cáo sĩ số cho giáo viên.
- Đội Hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
- Từ đội hình trên các HS di
chuyển sole nhau và khởi
động.
*

*

*

*
Họ tên GV

3

Trường Tiểu học .....

*

*

*


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018
*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
GV
23’
B. Hoạt động thực hành:
* Mục tiêu: Biết cách tập hợp hàng dọc,
dóng thẳng hàng dọc. Biết cách đứng
nghiêm đứng nghỉ. Nhận biết được hướng
xoay người về hướng bên phải hoặc bên trái.
Biết tham gia trò chơi.
* Cách thực hiện:
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 4 hàng dọc …….. tập hợp
- Nhìn trước …………….Thẳng . Thôi

- Đội Hình
* *
* *
* *
* *

*
*
*
*

*
*
*
*

* *
* *
* *
* *
GV

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

- GV quan sát, sửa sai ở HS.
- Phương thức tập luyện giống
như trên.

b. Tư thế nghỉ .
Tư thế nghiêm .
 Nhận xét
c. Trò chơi: Diệt các con vật có hại

* Kết luận
B.Hoạt động tiếp nối:
- Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
- Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
- Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn
bị tiết học sau.

- GV nêu tên trò chơi, luật
chơi và thị phạm mẫu cho hs
nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị
phạm lại đ.tác, có nhận xét.
Sau đó cho HS chơi chính
thức có phân thắng thua.
6

–Lớp tập trung 2 - 4 hàng
ngang, thả lỏng các cơ .
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Họ tên GV

4

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

Thứ ba ngày 19 tháng 9 năm 2017
Tiếng Việt:
TIẾT 3,4: ÂM /G/
( Sách thiết kế trang trang 147)
-------------------------------------------------------------------Toán:
LUYỆN TẬP
A . MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết sử dụng các từ bằng nhau , bé hơn, lớn hơnvà các dấu =, < , > để so
sánh các số trong phạm vi 5.
- HS làm bài tập 1, 2.
2. Kỹ năng: Rèn cho HS kĩ năng biết áp dụng các từ và các dấu đã học >, <, = vào
thực tế cuộc sống để so sánh các số .
3. Thái độ: Giáo dục HS lòng yêu thích môn Toán .
II. CHUẨN BỊ.

1. Phương pháp dạy học:
- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , phương pháp thực hành luyện tập.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Sách giáo khoa, tranh vẽ phóng to nội dung bài tập 2, phiếu học tập bài tập 2 .
- HS : Vở ô li Toán 1.
C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
I.Hoạt động khởi động: ( 5 phút)
II. Hoạt động thực hành:( 20 phút)
*Mục tiêu: Biết sử dụng các từ bằng
nhau , bé hơn, lớn hơnvà các dấu =,
< , > để so sánh các số trong phạm vi
5.
* Cách tiến hành:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Giúp HS nắm yêu cầu.
- Muốn điền được dấu vào chỗ chấm
em làm như thế nào?
- Yêu cầu HS làm vào bảng con, quan
sát giúp đỡ HS M1.

- Gọi HS chữa bài.
Họ tên GV

Hoạt động của học sinh

- Tự nêu yêu cầu của bài.
- Điền dấu thích hợp vào chỗ trống.
- Dựa vào thứ tự các số để so sánh các số rồi
điền dấu tương ứng vào chỗ chấm.
- 3 HS làm bài bảng to, lớp làm bảng con.
3>2
4<5
2<3
1<2
4=4
3<4
2 =2
4>3
2<4
- HS theo dõi, nhận xét bài bạn.
5

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Chốt: 2 < 3; 3< 4 thì 2 < 4.
- GV nêu:Vì 2< 3, 3< 4 nên 2< 4
* Lưu ý HS: Chỉ đọc là bé hơn, lớn
hơn chứ không đọc là nhỏ hơn, to
hơn, mũi nhọn luôn quay về phía số
bé hơn.
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Muốn viết được các số và các dấu
thích hợp vào ô trống các em làm như
thế nào?
- Yêu cầu HS làm vào phiếu học tập,
quan sát giúp đỡ HS M1.

Năm học 2017 - 2018
- H/s nhắc lại.

- HS tự nêu yêu cầu của bài: Viết (theo mẫu):
- Quan sát tranh, đếm số đồ vật và điền các số
rồi so sánh, điền dấu cho thích hợp.
- HS làm bài.
- Ba bút mực nhiều hơn hai bút chì: 3>2 và
2< 3.
- Năm bút chì nhiều hơn bốn quyển vở: viết
5> 4; 4< 5.
- Ba chiếc áo bằng ba chiếc quần: viết
3 = 3;.....
- Theo dõi, nhận xét bài bạn.

- Gọi HS chữa bài.
* Kết luận: Để so sánh được các số
được đúng các em cần dựa vào thứ tự
của các số: số đứng trước bé hơn số
đứng sau, ngược lại số đứng sau lớn
hơn số đứng trước. Hay cần phải dựa
vào số lượng các đồ vật trong tranh,
tranh nào có số lượng nhiều hơn thì số
đó lớn hơn.
4. Hoạt động tiếp nối: ( 5 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: Ai thông
minh hơn
- Thi trả lời nhanh.
? Số 5 lớn hơn những số nào.
- Số: 1, 2, 3, 4.
? Những số nào bé hơn 5.
- Số: 1, 2, 3, 4.
? Số 1 bé hơn những số nào.
- Số 2, 3, 4, 5.
? Những số nào lớn hơn 1.
- Số 2, 3, 4, 5.
- GV cùng HS nhận xét trò chơi, chữa - Số 2, 3, 4, 5.
bài.
- Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập chung.
-----------------------------------------------------------------Họ tên GV

6

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Đạo đức
GỌN GÀNG , SẠCH SẼ (T2)
I.MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: Học sinh biết phân biệt giữa ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ và chưa gọn gàng

sạch sẽ.
2. Kỹ năng: Học sinh biết giữ gìn vệ sinh cá nhân , đầu tóc , quần áo gọn gàng , sạch sẽ

3. Thái độ: Giáo dục HS biết ăn mặc gọn gàng sạch sẽ là thực hiện theo lời dạy của
Bác Hồ.
*GDBVMT: HS sau bài học sẽ biết tự ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ giúp cho cơ thể phát
triển khỏe và học tập được tốt
II. CHUẨN BỊ.

1. Phương pháp dạy học:
- Phương pháp hỏi đáp, hoạt động cá nhân, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp
thực hành luyện tập.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: tranh vẽ phóng to nội dung bài tập 3 .
- HS : Bài hát : Rửa mặt như mèo
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
TG

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

TIẾT: 2
3’

1.Hoạt động khởi động:

30’ 2. Hoạt động thực hành:
* Mục tiêu : học sinh biết tự lao động phục
vụ để đầu tóc quần áo gọn gàng sạch sẽ .
* Cách tiến hành:
Họ tên GV

7

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A
10’

Năm học 2017 - 2018

a. Học sinh làm bài tập 3 .
- Cho học sinh quan sát tranh .
- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát
tranh thảo luận nhóm 4 theo gợi ý : Bạn nhỏ -Học sinh quan sát tranh , thảo luận
trong tranh đang làm gì ? Bạn đó có gọn
nhóm ( sẽ nêu những việc nên làm và
gàng sạch sẽ không ? Em có muốn làm như không nên làm ).
bạn không ?
+ Nên làm : soi gương chải đầu , bẻ
- Giáo viên gọi đại diện nhóm lên trình bày. lại cổ áo , tắm gội hàng ngày , rửa
- Giáo viên nhận xét , bổ sung và kết luận:
tay sạch sẽ .
* Chúng ta nên noi theo gương những bạn
nhỏ ở tranh số 1 ,3,4,5,7,8/9 Vở BTĐĐ.

+ Không nên làm : ăn kem bôi bẩn
vào áo quần.
-Đại diện các nhóm lên trình bày
trước lớp .
- Học sinh nhận xét bổ sung ý kiến .

10’ b : Làm việc theo đôi bạn : Học sinh giúp
nhau sửa sang lại đầu tóc , quần áo gọn
gàng sạch sẽ .

- Hoạt động cặp đôi.
- Học sinh hiểu yêu cầu bài tập 4 .

- Giáo viên yêu cầu đôi bạn quan sát nhau
và giúp nhau sửa sang lại đầu tóc quần áo .

- Học sinh quan sát nhau và sửa cho
nhau quần áo , đầu tóc cho gọn
gàng .

- Giáo viên quan sát , hướng dẫn thêm cho
học sinh còn lúng túng .
- Nhận xét tuyên dương đôi bạn làm tốt .
* Kết luận : Các em cần nhắc nhở nhau sửa
sang lại đầu tóc , quần áo hộ bạn nếu thấy
bạn chưa gọn gàng , sạch sẽ.
c : Hát , vui chơi .
*Mục tiêu: Hiểu thêm về nội dung bài học
qua bài hát “ Rửa mặt như mèo ”.

- Cho học sinh hát bài “ Rửa mặt như
mèo ”

- Qua bài hát em thấy chú Mèo là người như - Chú Mèo rửa mặt rất bẩn nên
không được mọi người yêu…
10’ thế nào?
- HS giơ tay
- Lớp ta có bạn nào giống “ mèo ” không?
Họ tên GV

8

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

- Cô mong sau bài học này lớp ta sẽ không
còn có bạn nào mà rửa mặt như mèo nhé !
- Giáo viên cho học sinh đọc câu ghi nhớ
theo Giáo viên :

- Học sinh đọc theo Giáo viên 3 lần .

“ Đầu tóc em chải gọn gàng
Áo quần sạch sẽ trông càng thêm yêu “.

2’

* Kết luận : Ăn mặc gọn gàng sạch sẽ có
lợi là làm cho ta thêm xinh đẹp , thơm tho ,
được mọi người yêu mến và giữ được cơ
thể tránh nhiều bệnh về da . Cô mong sau
bài học này các em sẽ ghi nhớ những điều
đã học để thực hiện tốt trong suốt cuộc đời .
các em làm được những điều đó các em đã
rất ngoan vì đã biết thực hiện tốt theo 5 điều
Bác Hồ dạy rồi đấy…
4. Hoạt động tiếp nối :
- Hôm nay em học bài gì ?
- Ăn mặc sạch sẽ gọn gàng có lợi gì ?
- Dặn học sinh thực hiện tốt những điều
đã học

------------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 20 tháng 9 năm 2017
Tiếng Việt:
TIẾT 5, 6: ÂM / H/
( Thiết kế trang 159)
Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
A . MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: Biết sử dụng các từ bằng nhau, bé hơn, lớn hơn và các dấu =, <, > để so
sánh các số trong phạm vi 5.
- HS làm bài tập 1, 2, 3.
2. Kỹ năng: Rèn cho HS kĩ năng biết áp dụng các từ và các dấu đã học >, <, = vào
thực tế cuộc sống để so sánh các số .
3. Thái độ: Giáo dục HS lòng yêu thích môn Toán .
II. CHUẨN BỊ.
Họ tên GV

9

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

1. Phương pháp dạy học:
- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , phương pháp thực hành luyện tập.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Sách giáo khoa, tranh vẽ phóng to nội dung bài tập 1 và phiếu học tập bài tập 1.
- HS : Vở ô li Toán 1.
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của giáo viên
1.Hoạt động khởi động: ( 3’)
- GV cho HS chơi trò chơi: Điền đúng ,
điền nhanh
- GV nhận xét, giới thiệu vào bài, ghi đề
bài lên bảng.
2/ Hoạt động thực hành: ( 30’)
* Mục tiêu: Biết sử dụng các từ bằng
nhau, bé hơn, lớn hơn và các dấu =, <, >
để so sánh các số trong phạm vi 5.
* Cách thực hiện:
- Bài tập 1: - GV treo tranh bài tập 1và
nêu yêu cầu.
- Hướng dẫn mẫu về vẽ thêm, gạch bớt để
bằng nhau
- Yêu cầu HS làm bài, gọi 2 em lên làm
bảng to, chữa bài.
- Bài tập 2: - GV nêu yêu cầu
- Hướng dẫn mẫu: vì 1 < 2 nên ta nối số 1
với ô trống thứ nhất.
- Cho HS nối các ô trống tiếp theo, chữa
bài.

Hoạt động của học sinh
- 2<4
5>3
1=1

- HS nhắc lại đề bài học
- Làm cho bằng nhau bằng cách vẽ thêm
hoặc gạch bớt để bằng nhau...
- HS làm bài ra phiếu học tập và chữa bài
- HS nêu lại yêu cầu: Nối ô trống với số
thích hợp ( theo mẫu).
- HS nghe.
- HS làm, chữa bài:
- Nối số 1, 2 với ô trống thứ 2...
- HS làm bài và chữa bài cần nêu cách
làm.

- Bài tập 3:
- GV nêu yêu cầu.
- Cho HS thực hành trò chơi : “Điền 2...3
5...1
đúng, điền nhanh”.
3...4
2...5
- Chia thành 2 đội mỗi 3 bạn lên chơi.
- GV cùng HS nhận xét , chữa bài.
- Thực hành trò chơi
- Kết luận: Khi so sánh các số, nếu số nào
đứng trước hay có ít đồ vật hơn thì số đó
bé hơn. Số nào có nhều đồ vật hay đứng
sau thì số đó lớn hơn.
Họ tên GV

10

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

3. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)
- Nhận xét tiết học. Tuyên dương.
- Chuẩn bị tiết sau số 6.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------Môn : Tự nhiên - Xã hội.
Bài 4. BẢO VỆ MẮT VÀ TAI.
I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: HS nêu được các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt và tai.
2. Kỹ năng: HS biết đưa ra được 1 số cách xử lí đúng khi gặp tình huống có hại cho
mắt và tai. Ví dụ: bị bụi bay vào mắt ...
3. Thái độ: Tự giác thực hành thường xuyên các hoạt động vệ sinh để giữ gìn mắt và
tai sạch sẽ.
II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học:
- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát, hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi,
phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh phóng to SGK trang 10, 11.
- HS: SGK môn Tự nhiên và xã hội.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Hoạt động khởi động: ( 3’)
- Cho HS hát bài: “ Đưa tay ra nào”
- Hát vui.
Giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng.
- HS nhắc lại đầu bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
( 30’)
* Mục tiêu: HS nêu được các việc nên
làm và không nên làm để bảo vệ mắt và
tai.
* Cách thực hiện:
1. Nhận ra việc nên làm và không nên
làm để bảo vệ mắt:
- Cho HS quan sát tranh SGK trang 10
- Xem SGK, quan sát từng hình vẽ trang
- Hướng dẫn tập đặt câu hỏi cho từng hình. 10.
( Từng đôi 1 em hỏi 1 em trả lời và ngược
lại).
- Hoạt động cặp đôi.
11
Họ tên GV
Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

- Cho học sinh tập đặt câu hỏi và trả lời
nhau lần lượt cho đến hết các hình vẽ
trang 10 SGK.
*Giáo viên kết luận: đôi mắt rất quan
trọng đối với con người, nhờ có mắt mà ta
nhìn thấy được mọi vật. Phải bảo vệ mắt
không nên chơi những trò nguy hiểm có
hại cho mắt như ném đá cát vào nhau,
dùng tay dơ dụi vào mắt…
2: Nhận ra việc gì nên làm và không nên
làm để bảo vệ tai.
- Hướng dẫn tập đặt câu hỏi, tập trả lời câu
hỏi cho từng hình.
- Chỉ vào tranh bên phải của trang sách.
- Chỉ vào hình phía dưới, bên phải của
trang sách và hỏi:

- Hỏi và trả lời lần lượt hết các hình vẽ ở
trang 11 SGK.
Kết luận: nhờ có tai mà chúng ta nghe
được các tiếng động xung quanh như tiếng
hát, tiếng gà gáy… nên bảo vệ tai cho
sạch.
3:Hoạt động tiếp nối: Trò chơi “ Đóng
vai” ( 2’)
- Tập ứng xử bảo vệ mắt và tai.
- Chia học sinh ra 2 nhóm để đóng vai
theo ND sau: “ Hùng đi học về thấy Tuấn
và bạn của Tuấn đang chơi kiếm bằng 2
chiếc que. Nếu là Hùng em xử trí như thế
nào?”.
“Lan ngồi học, anh và của anh Lan đến
chơi đem theo 1 băng nhạc. Hai anh mở
Họ tên GV

12

- Khi có ánh sáng chói chiếu vào mắt,
bạn trong hình dùng tay che mắt, việc
làm đó đúng hay sai? Chúng ta có nên
học tập bạn đó không?
-Tư thế của bạn gái cầm quyển sách đọc
trong tranh vẽ là đúng hay sai?

- Quan sát các hình ở trang 11 SGK.
- Hai bạn đang làm gì?
-Theo bạn việc làm đó đúng hay sai.
-Tại sao chúng ta không nên ngoáy tai
cho nhau hoặc không nên lấy vật nhọn
chọc vào tai nhau?
-Bạn gài trong hình đang làm gì? Làm
như vậy có tác dụng gì?
- Các bạn trong hình đang làm gì? Việc
làm nào đúng? Việc làm nào sai, vì sao?
- Nếu bạn ngồi học gần đó bạn sẽ nói gì
với người nghe nhạc quá to.?

- Thảo luận nhóm.
- Chọn cách để ứng xử và đóng vai.
- Xung phong nhận vai, hội ý cách trình
bày.
- Các nhóm trình diễn.
- Nhận xét(cách đối đáp giữa các vai)
Phát biểu cá nhân mình đã học được điều
gì qua những nhân vật các tình huống
Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

nhạc rất to. Nếu là Lan, em sẽ làm gì?”
kết luận:
- Gọi học sinh phát biểu.
- Nhận xét, biểu dương.

trên.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2017
Tiếng Việt :
TIẾT 7, 8: ÂM /I/
( Thiết kế trang 162)
----------------------------------------------------------Thủ công
XÉ, DÁN HÌNH VUÔNG
I . MỤC TIÊU :

1. Kiến thức:
- Biết cách xé, dán hình vuông .
- Xé, dán được hình vuông . Đường xé có thể chưa thẳng và bị răng cưa . Hình dán có
thể chưa phẳng .
2. Kỹ năng: HS khéo tay: . Xé, dán được hình vuông . Đường xé có thể tương đối
thẳng và răng cưa . Hình dán tương đối phẳng . Có thể xé các hình vuông có các kích
thước khác. Có thể kết hợp vẽ trang trí hình vuông.
3. Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Thủ công.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu xé, dán hình vuông. giấy màu, hồ dán.
- HS: Giấy thủ công, giấy nháp, giấy màu có kẻ ô, hồ dán, bút chì , khăn lau tay, vở thủ
công, khăn lau tay.
III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Họ tên GV

13

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Hoạt động khởi động: ( 3’)
- u cầu hs đặt vật dụng lên bàn quan sát - Đặt dụng cụ đã chuẩn bò
và nhận xét việc chuẩn bị của hs.
lên bàn.
- Giới thiệu bài: Xé, dán hình vng.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
( 30’)
* Mục tiêu:Biết cách xé, dán hình vng .
Xé, dán được hình vng . Đường xé có
thể chưa thẳng và bị răng cưa . Hình dán
có thể chưa phẳng .
* Cách thực hiện:
- Quan sát và nhận xét.
- Quan sát và kể ra.
- Cho hs xem mẫu và hỏi:
?Xung quanh em có những đồ vật nào có - Quan sát
hình vng?
- Quan sát thao tác mẫu.
- Vẽ hình vng có cạnh 8 ơ .
- Làm thao tác xé từng cạnh của hình
vng.
- Xé xong lật mặt có màu để hs quan sát.
- Dán hình: Làm mẫu và hướng dẫn hs
cách dán hình vng. ( Lưu ý: Ướm hình
cho cân đối trước khi dán, khi dán miết
cho phẳng.)
3. Hoạt động thực hành:
* Mục tiêu:. Biết thực hành xé, dán hình
vng . Đường xé có thể chưa thẳng và bị - Hoạt động cá nhân.
răng cưa . Hình dán có thể chưa phẳng .
- HS thực hành.
* Cách thực hành:
- Cho HS xé, dán hình vng.
- Cho HS làm việc cá nhân.
- GV bao qt lớp.
4. Hoạt động tiếp nối: ( 3’)
- GV nhận xét giờ học.
- Hướng dẫn hs đánh giá sản phẩm.
- Chuẩn bò tiết sau xé dán
hình tròn.
----------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Họ tên GV

14

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Thứ sáu ngày 22 tháng 9 năm 2017
Tiếng Việt:
TIẾT 7, 8: ÂM /G/
(Thiết kế trang 166)
----------------------------------------------------------------Toán :
SỐ 6
A . MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: Biết 5 thêm 1được 6, viết được số 6 ; đọc, đếm được từ 1 đến 6 ; so
sánhcác số trong phạm vi 6 , biết vị trí số 6 trong dãy số từ 1 đến 6 .
- Làm BT 1,2,3.
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng đếm và nhận biết số
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học
II. CHUẨN BỊ.
1. Phương pháp dạy học:
- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , phương pháp thực hành luyện tập.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Sách giáo khoa, tranh vẽ phóng to nội dung bài tập 2 . Các nhóm có đến 6 đồ
vật cùng loại.
- HS : Vở ô li Toán 1, bảng con, bộ đồ dùng học Toán 1, SGK
C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của giáo viên
1. Hoạt động khởi động: ( 3’)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền
nhanh”.
- Nhận xét, đánh giá...
- Giới thiệu vào bài, ghi đầu bài lên bảng.
2: Hoạt động hình thành kiến thức nới:
( 10’).
* Mục tiêu: Biết 5 thêm 1được 6, viết được
số 6 ; đọc, đếm được từ 1 đến 6 ; hiểu được
cấu tạo của số 6,so sánhcác số trong phạm
vi 6, biết vị trí số 6 trong dãy số từ 1 đến 6 .
* Cách thực hiện:
* Giới thiệu: khái niệm số 6
- Hướng dẫn dùng que tính
- 5 que tính thêm 1 que tính, có tất cả mấy
que tính?
Họ tên GV

15

Hoạt động của học sinh
- HS chơi trò chơi:
< , > , =?
5..=. 5
3 .<... 4

2..=. 2

- HS lấy 5 que tính thêm 1 que nữa
- Có 6 que tính
Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

- Hỏi: 5 thêm 1 được mấy?
- Xem tranh SGK, chấm tròn, con tính để
biết được số lượng các đồ vật đều có số
lượng là 6.
- Giới thiệu chữ số 6 in và viết cho HS viết
bảng con
- Hướng dẫn nhận biết vị trí số 6 trong dãy
số từ 1 đến 6
- Kết luận
3. Hoạt động thực hành: ( 20’)
* Mục tiêu:
- Rèn kĩ năng viết được số 6 ; đọc, đếm
được từ 1 đến 6 ; so sánhcác số trong phạm
vi 6 , biết vị trí số 6 trong dãy số từ 1 đến 6
* Cách tiến hành:
- Bài 1: Viết chữ số 6
- Bài 2:
+ GV treo tranh phóng to bài 2. Nêu yêu
cầu và hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung
tranh sau đó chơi trò chơi: “Điền đúng,
điền nhanh”.
+ GV hướng dẫn HS nhận biết cấu tạo của
số 6: 6 gồm 5 và 1, 6 gồm 1 và 5...
- GV nhận xét trò chơi.
- Chốt: Để điền được các số đúng vào ô
trống các em cần đếm và điền số vào ô
trống.
- Bài 3: Viết số thích hợp vào .
- Muốn viết được các số thích hợp các em
làm như thế nào?
- Cho HS làm ra vở ô li, chữa bài.

- 5 thêm 1 được 6
- HS quan sát tranh SGK.
- HS cài dãy số từ 1 đến 6 rồi đếm
-HS đọc cá nhân, đồng thanh
- HS viết vào bảng con chữ số 6
- HS viết chữ số 6
- Đếm và viết số. Nêu cấu tạo số 6

- HS viết vở 1 dòng số 6 .
- HS làm bài 1 em lên chữa bài
- Đếm số ô vuông có trong hình và
điền số thích vào ô trống
+ Viết ( theo mẫu)
- HS chơi, chữa bài.
- HS nêu yêu cầu

- Đếm và điền số vào ô trống:
1
2
3
4
5
1

2

3

4

5

6
6

4 . Hoạt động tiếp nối ( 20’)
- HS chơi, chữa bài: Điền dấu >, <, =;
- Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền
6>5
1<2
nhanh”.
6>4
3<5
- HS chơi, chữa bài
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị tiết sau: Số 7
Họ tên GV

16

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Kĩ năng sống:
TIẾT 7: XƯNG HÔ ĐÚNG CÁCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày 18/9/ 2017
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Họ tên GV

17

Trường Tiểu học .....Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×