Tải bản đầy đủ

nhận diện rủi ro trong xây dựng


Điều kiện lao động
Tốt

Chưa tốt

Tương đối

Thường xảy ra

Tai nạn lao động

Dùng
Kỹ thuật An toàn để hạn chế

Bệnh nghề nghiệp

Dùng
Kỹ thuật Vệ sinh để hạn chế1.1.3 Các yếu tố nguy hiểm và có hại
Trong một điều kiện lao động cụ thể, bao giờ cũng xuất
hiện những yếu tố vật chất có ảnh hưởng xấu, có hại và
nguy hiểm, có nguy cơ gây ra TNLĐ và BNN cho
người lao động. Những yếu tố đó gọi là các yếu tố
nguy hiểm và có hại


2.1.CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM
• Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất là
các yếu tố khi tác động vào cơ thể con
người thường gây tai nạn tức thời
• - Gây chấn thương,
- Dập các bộ phận
- Hoặc huỷ hoại cơ thể con người.
- Có khi tử vong.
4


2.2. C¸c yÕu tè cã h¹i

• Yếu tố có hại trong sản xuất là yếu tố tác
động lâu dài gây bệnh cho người lao động.
• Yếu tố có hại nghề nghiệp là những yếu tố
có trong quá trình sản xuất, nơi làm việc,
ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ và khả năng
làm việc của người lao động.

5


Các yếu tố nguy
hiểm, có hại
truyền động,
chuyển động

Nguồn
nhiệt

Vật rơi,

đổ, sập

Nổ
vật lý

Vi khí hậu

Hoá chất
độc

Nguồn
điện
Ánh sáng

Yếu tố
Nguy
hiểm
Vật văng,
bắn
Nổ
hoá học

Vi
sinh vật

Yếu tố

hại

Ecgonomi

Bụi

Ồn

Rung

6


Quá trình sản xuất

Yếu tố nguy hiểm

Kỹ thuật an
toàn

Yếu tố có hại

Kỹ thuật Vệ sinh
7
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×