Tải bản đầy đủ

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2 năm 2017 - 2018


Câu 1: Tính: 23 + 6 = ……...
Câu 2: Tính: 45 + 12 = ……...
Câu 3: Tính: 68 – 8 = ……...
Câu 4: Tính: 6 + 12 + 61 = ……...
Câu 5: Tính: 16 + 3 - 7 = ……...
Câu 6: Tính: 85 – 52 + 5 = ……...
Câu 7: Tổng của 5 và 32 là: ……...
Câu 8: Tổng của số bé nhất có 2 chữ số giống nhau và 58 là: ……...
Câu 9: Cho: 67dm – 53dm ….. 20cm + 13dm.
Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: …….
Câu 10: Cho: 6dm = ……..cm.
Số thí 3d
5

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 1: 29

Câu 6: 38


Câu 2: 57

Câu 7: 37

Câu 3: 60

Câu 8: 69

Câu 4: 79

Câu 9: <

Câu 5: 12

Câu 10: 60

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×