Tải bản đầy đủ

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2 năm 2017 - 2018

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2
Bài thi số 1: Sắp xếp (Chọn các giá

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 2: Có ……… hình vuông.

a/ 2

b/ 1

c/ 4

d/ 3.

Câu 3: Có ……… hình vuông.

a/ 2

b/ 4


c/ 1

d/ 3.

Câu 4: Có ……… hình vuông.

a/ 2

b/ 4

c/ 1

d/ 3.

Câu 5: Có ……… hình tam giác.

a/ 2

b/ 1

c/ 2

d/ 3.

Câu 6: Có ……… hình tam giác.

a/ 2

b/ 1

c/ 4

d/ 3.

Câu 7: Có …..hình tròn và…… hình tam giác.

a/ 1; 1 ;

b/ 0;3


c/ 2;0

d/ 0; 2.

Câu 8: Có …..hình vuông và…… hình tam giác.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


d
a/ 2 ; 1

b/ 3; 0

c/ 0; 3

d/ 1; 2.

Câu 9: Có …..hình tròn và…… hình vuông.

a/ 2; 3

b/ 2; 2

Câu 10: Có … m

c/ 1; 4

d/ 3; 2.

h

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×