Tải bản đầy đủ

Bài thảo luận marketing phân tích các đặc điểm và tiêu thức phân đoạn thị trường người mua là các tổ chức

Bài thảo luận marketing nộp vào thứ 2 tuần sau cho Bách
Câu 1 chương 5: phân tích các đặc điểm và tiêu thức phân đoạn thị trường
người mua là các tổ chức?
Câu 1 chương 7: phân tích các đặc điểm các giai đoạn chu kỳ sống sản
phẩm. Nêu các chiến lược mareting ứng với từng giai đoạn của chu kỳ sống.
Nêu ví dụ về một 1 sản phẩm cụ thể?
Bài làm:

Tiêu chí phân khúc thị trường khách hang tổ chức:
Tiêu chí dùng để phân khúc
Ví dụ
Thị trường nội địa và quốc tế
Các đặc tính địa lý

Các đặc tính nhân khẩu

Các đặc tính thuộc về động thái mua
tổ chức

Quóc gia
Các khu vực trong quốc gia

Các bang hay các thành phố lớn, các tỉnh
Sự phân chia các ngành công nghiệp
Sự phân loại các yếu tố sản xuất đầu vào và
dầu ra
Qui mô của công ty trên các phương diện
+, số lượng nhân viên
+, doanh số
+, số lượng mua hang năm
+, kích thước trung bình của đơn hang
+, giá trị gia tăng trong quá trình sản xuất
+, số lượng đơn vị kinh doanh thuộc công
ty
Chính sách mua hang
Thủ tục mua
Qui trình mua được sử dụng


Các đặc tính cá nhân của người mua
có ảnh hưởng

Các đặc tính thuộc về quan hệ của
nhà cung cấp và khách hàng

Các đặc tính khác

Cơ sở và tiêu thức phân đoạn
Nhân khẩu học
Ngành
Quy mô doanh nghiệp
Địa điểm

Các biến khai thác
Công nghệ
Tình trạng sử dụng
Năng lực khách hàng

Cơ cấu trung tâm mua
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc mua hang
Kích thước trung bình của đơn hang
Tần số mua

Các yêu cầu về tồn kho, hay cách thức
quản trị hang tồn kho của công ty
Tính cách
Thái độ
Lối sống
Trí tưởng tượng
Độ chấp nhân rủi ro
Cách thức ra quyết định
Các thức nhận thức

Người sử dụng hiện tại, quá khứ, hay là
người không sử dụng
Người sử dụng nhiều, vừa hay ít
Người sử dụng một nguồn hay đa nguồn
cung cấp
Quan hệ song phương
Các đặc tính của sản phẩm
Các lợi ích của khách hàng
công nghệ mà khách hang sử dụng
yếu tố tình huống, khách hang cần gấp hay
đặt hang bất ngờ

Các câu hỏi gợi ý cho hoạt động
marketing:
Ta nên tập trung vào ngành nào?
Ta nên tập trung vào những khách
hang có quy mô như thế nào?
Ta nên tập trung vào những vùng địa
lý nào?
Ta nên tập trung vào những công
nghệ nào của khách hang?
Ta nên tập trung vào người mua hang
nhiều, trung bình hay ít
Ta nên tập trung vào khách hang cần
nhiều hay ít dịch vụ?


Phương thức mua
Tổ chức mua
Yếu tố tạo quyền lực
Mối quan hệ
Chính sách mua sắm
Tiêu chuẩn mua

Yếu tố tình huống
Khẩn cấp
ứng dụng đặc biệt
quy mô đơn hàng

Đặc điểm cá nhân
Người mua-người bán tương tự nhau
Thái độvới rủi ro
Long trung thành

Ta nên tập trung vào khách hang mua
tập trung hay phân cấp?
Nên tập trung vào khách hang giàu
tài chính hay giàu kỹ thuật?
Nên tập trung vào khách hang có
quan hệ lâu dài hay theo đuổi những
khách hangf tiềm năng nhất?
Ta nên tập trung vào khách hang thuê
mua, hợp đồng dịch vụ hay thích đấu
thầu?
Nên tập trung v ào khách hang tìm
kiếm sản phẩm chất lượng cao hay
quan tâm tới giá?
Ta có nên tập trung vào những khách
hang đột xuất không?
Nên tập trung vào một ứng dụng nhất
định của sản phẩm hay nhiều ứng
dụng khác nhau?
Ta nên tập trung vào các đơn đặt
hang lớn hay nhỏ, hay mọi đơn đặt
hang?
Có nên tập trung khách hang có
những người tương tụ không?
Nên tập trung vào khách hang chấp
nhận hay né tránh rủi ro?
Ta có nên tập trung vào các khách
hang rất trung thành với các nhà
cung ứng hay không?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×