Tải bản đầy đủ

Bài thảo luận maketing so sánh quan điểm bán hàng và maketing hiện đại

Bài thảo luận maketing
dinhthienhieu@gmail.com
hoatrangnguyen_902002
telephone: 01667312377

Câu 2
So sánh quan điểm bán hàng và maketing hiện đại?


Khái niệm Marketing xuất hiện đầu những năm 1900. Nó được hiểu là
một khâu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều công ty
quan niệm Marketing chính là việc bán hàng. Đây là một cách hiểu rất
sai lệch nhưng lại đang khá phổ biến trong phạm vi kinh doanh cũng
như trong suy nghĩ của nhiều người.
Thực tế, Marketing và bán hàng hầu như đối lập với nhau. Bán hàng
chỉ tập trung vào việc bán càng nhiều sản phẩm càng tốt nhưng
Marketing được hiểu chính xác là bộ phận tạo ra khách hàng cho công
ty. Bản chất của Marketing và việc bán hàng hiểu một cách đầy đủ là
thế nào? Làm sao để phân biệt Marketing với bán hàng ?Quan điểm kinh doanh tập trung vào bán hàng
Đây là quan điểm cho rằng người tiêu dùng bảo thủ và do đó có sức ỳ
hay thái độ ngần ngại, chần chừ trong việc mua sắm hàng hóa. Vì vậy
để thành công, doanh nghiệp cần tập trung mọi nguồn lực và sự cố
gắng vào việc thúc đẩy tiêu thụ và khuyến mãi, phải tạo ra các cửa
hàng hiện đại, phải huấn luyện được đội ngũ nhân viên bán hàng biết
lôi kéo và thuyết phục khách hàng nhanh chóng vượt qua trở ngại về
tâm lý bằng bất cứ cách thức nào. Đẩy được nhiều hàng và thu được
nhiều tiền từ phía khách hàng là tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng và
hiệu quả công tác


Quan điểm kinh doanh theo cách thức marketing hiện đại
Marketing hiện đại (Modern Marketing) là chức năng quản lý công ty về mặt tổ
chức và quản lý toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh, từ việc phát hiện
ra và biến sức mua của người tiêu thụ thành nhu cầu thực sự về một sản
phẩm cụ thế, dẫn đến việc chuyển sản phẩm đó đến người tiêu thụ một cách
tối ưu (bán cái thị trường cần chứ không phải là bán cái có sẵn, xuất phát từ lợi
ích người mua, coi trọng khâu tiêu thụ, phải hiểu biết yêu cầu thị trường cùng
với sự thay đổi thường xuyên về cả số lượng và chất lượng cần thỏa mãn).


Quan điểm này khẳng định chìa khóa để đạt được
những mục tiêu trong kinh doanh của doanh nghiệp
phải xác định đúng những nhu cầu và mong muốn
của thị trường mục tiêu (khách hàng) từ đó tìm mọi
cách đảm bảo sự thỏa mãn nhu cầu và mong muốn
đó bằng những phương thức có ưu thế hơn so với
đối thủ cạnh tranh. Có nghĩa là Marketing hướng các
nhà quản trị doanh nghiệp vào việc trả lời hai câu
hỏi :
(1) liệu thị trường có cần hết-mua hết số sản phẩm
doanh nghiệp tạo ra?
(2) Liệu cái giá mà doanh nghiệp định bán, người tiêu
dùng có đủ tiền để mua hay kg?
Kinh doanh theo cách thức Marketing tức là đảm bảo
cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hướng
theo thị trường, biết lấy thị trường- nhu cầu và ước
muốn của khách hàng làm chỗ dựa vững chắc nhất
cho mọi quyết định kinh doanhSo sánh quan điểm bán hàng và quan điểm MarketingCó thể so sánh Marketing với việc
bán hàng dựa trên 4 tiêu chí sau:
điểm xuất phát, trung tâm chú ý, các
biện pháp thực hiện, và mục tiêu đạt
tới của mỗi hình thức.Một là điểm xuất phát: Trong khi
xuất phát điểm của việc bán hàng là
tại nhà máy thì Marketing lại là thị
trường mục tiêu- lấy nhu cầu và
mong muốn của khách hàng làm xuất
phát điểm của hoạt động kinh doanh.


Hai là trung tâm chú ý: trọng tâm
chú ý của việc bán hàng là sản
xuất ra sản phẩm theo chủ ý của
nhà kinh doanh. Trái ngược lại,
Marketing tập trung hoàn toàn vào
việc tìm hiểu nhu cầu khách hàng.
Sự tương phản giữa bán hàng và
Marketing được nêu rõ trong phát
biểu của Lester Wunderman, một
nhà Marketing nổi tiếng: “Bản tụng
ca của cuộc Cách mạng Công
nghiệp là bản tụng ca của nhà sản
xuất, họ nói rằng “Đây là cái do tôi
làm ra, sao bạn không vui lòng
mua nó đi?” Còn trong thời đại
thông tin hiện nay thì lại là người
mua hàng đang hỏi: “Đây là cái tôi
muốn, sao bạn không vui lòng sản
xuất?” ”


Ba là các biện pháp thực hiện: hoạt
động Marketing đòi hỏi sử dụng tổng
hợp và phối hợp các biện pháp
(marketing hỗn hợp) chứ không chỉ các
biện pháp liên quan đến khâu bán hàng.
Các biện pháp marketing hỗn hợp bao
gồm marketing đối ngoại-marketing với
khách hàng và marketing đối nội.
Marketing khách hàng tức là doanh
nghiệp phải tìm các cách thức để tìm ra
nhu cầu của khách hàng và biến nhu
cầu đó thành việc mua hàng hóa của
doanh nghiệp. Marketing đối nội tức là
doanh nghiệp phải làm tốt các khâu như
tuyển dụng, huấn luyện, quán triệt và
động viên tới mọi bộ phận, mọi nhân
viên của doanh nghiệp vì một mục tiêu
hoạt động chung là làm thỏa mãn nhu
cầu khách hàng tốt hơn. Để tạo sự
thành công cho doanh nghiệp,
marketing đối nội phải đi trước
marketing đối ngoại.


Bốn là mục tiêu lợi nhuận: Đây
là điểm khác biệt lớn nhất giữa
marketing với việc bán hàng. Mục
tiêu của bán hàng là tăng lợi
nhuận nhờ tăng lượng bán sản
phẩm. Tuy nhiên, mục tiêu của
marketing mang tầm vĩ mô,
hướng tăng lợi nhuận bằng cách
doanh nghiệp phải làm thỏa mãn
tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
Marketing là phải tạo ra giá trị
bằng cách cung cấp những giaai
pháp tốt hơn, giúp giảm bớt thời
gian và sức lực cho việc tìm mua
hàng của khách. Nhờ đó đưa đến
cho xã hội một tiêu chuẩn sống
cao hơn.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×