Tải bản đầy đủ

Thảo luận marketing căn bản câu 3 chương 4

Câu 3 –chương 4: Phân tích quy trình
ra quyết định mua máy vi tính?


5 QUI TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH

1. Ý thức nhu cầu:
•Quá trình mua sắm bắt đầu từ khi người
mua ý thức được vấn đề hay nhu cầu.
•Nhu cầu có thể bắt nguồn từ những tác nhân
kích thích bên trong: đói, khát, tăng dần đến
mức ngưỡng và trở thành 1 niềm thôi thúc.
•Nhu cầu cũng có thể bắt nguồn từ những tác
nhân bên ngoài.
VD: 1 người đi qua cửa hàng bánh mỳ và
hình ảnh những chiếc bánh mỳ thơm ngon
đã kích thích làm cho họ cảm thấy đói.


2. Tìm kiếm thông tin:
•Thông tin cá nhân: gia đình, bạn bè, hàng

xóm…
•Thông tin thương mại: quảng cáo, nhân
viên…
•Thông tin công cộng: các phương tiên
thông tin đại chúng, các tổ chức nghiên
cứu…
•Thông tin thực nghiệm: sờ mó và sử dụng
sản phẩm


3. Đánh giá các phương án:
•Người mua xử lí các thông tin về các nhãn
hiệu khác nhau để đưa ra quyết định mua.
•Những tính chất mà người mua thay đổi tùy
theo sản phẩm:

▫Máy ảnh: độ nét, tốc độ chụp, kích thước và giá
▫Khách sạn: vị trí, tình trạng vệ sinh, ko khí, giá
cả.

•Mỗi người tiêu dùng có những quan tâm và
đánh giá khác nhau tính chất nào là quan
trọng tùy theo nhu cầu của họ.


4. Quyết định mua hàng:
Những
người khác
Quyết định
mua

Đánh giá phương án
 ý định mua hàng
Những yếu tố
bất ngờ


Ý định mua hàng:
•Quyết định về nhãn hiệu
•Quyết định về người bán

•Quyết định về số lượng
•Quyết định về thời gian
•Quyết định về phương pháp thanh toán


5. Hành vi hậu mãi:
•Sau khi mua người dùng có thể hài long
hay ko hài long. Người tiêu dung cũng có
những hàng động đáng để người làm
marketing quan tâm


QUI TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH –MÁY VI TÍNH
TT

QUI
NỘI DUNG CỦA QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH
TRÌNH RA
MUA HÀNG
QUYẾT
ĐỊNH

-Tại sao bạn cần mua máy tính?
-đưa ra lý do và nhu cầu cần mua
1 Ý thức VD: cần thiết cho học tâp và chơi
nhu cầu game….


TT

2

QT RA
QUYẾT
ĐỊNH

Tìm
kiếm
thông
tin

NỘI DUNG CỦA QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH
MUA HÀNG

-Tìm hiểu hiện nay ở đâu có chương trinh giảm giá
máy tính(siêu thị hay ở các đại lý) thông qua báo đài
và quảng cáo qua tờ rơi.
- Tìm hiểu các hãng máy tính hay tham khảo các
hãng máy tính đã biết và có uy tin trên thi trường của
VN
+ Tên hãng máy vi tính?
+ Mẫu mã của sản phẩm như thế nào?
+ Chi nhánh của hãng hay đại lý phân phối của hãng
máy vi tính
- Tìm hiểu qua bạn bè, gia đình, những người đi
trước đã từng mua máy vi tính


TT

2

QT RA
QUYẾT
ĐỊNH

Tìm
kiếm
thông
tin

NỘI DUNG CỦA QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH
MUA HÀNG

- Tìm hiểu qua quảng cáo
+ Giá các loại máy vi tính
+ Các thông tin liên quan đến máy vi tính: cấu hình,
tốc độ sử lý của máy tính…..
- Đến đại lý hay siêu thị để tìm hiểu
- Thanh toán qua ngân hàng hay qua thẻ tín dung
hay tra tiền trực tiếp khi mua hàng?
- Phương thức vận chuyển hàng như thế nào? Có
phải mất phí hay không?
- Chế độ bảo hành của máy vi tính đó như thế nào?


TT

3

QUI TRÌNH
RA QUYẾT
ĐỊNH

NỘI DUNG CỦA QUÁ TRÌNH RA QUYẾT
ĐỊNH MUA HÀNG

- Đánh giá các hãng máy tính thông qua tìm
hiểu:
+ Loại máy vi tính tốt nhất là của hãng nào?
Đánh giá các + Loại máy vi tính rẻ nhất là của hãng nào?
phương án + Đánh giá sản phẩm: về mẫu mã của các
hãng(so sánh) cũng như chất lương của sản
phẩm.
- Mua sản phẩm ở siêu thị hay tại đại lý
phân phối của hãng máy tính đó
+ Chênh lệch giá ở đại lý so với ở siêu thị


TT

4

5

QUI TRÌNH
RA QUYẾT
ĐỊNH

Quyết định
mua hàng

NỘI DUNG CỦA QUÁ TRÌNH RA QUYẾT
ĐỊNH MUA HÀNG

- Máy vi tính đó có thỏa mãn những nhu cầu
đề ra không?
- Có phù hợp với túi tiền hay không?
- Mua ở đại lý hay mua ở siêu thị

- Phương thức bảo hành có thảo mãn nhu
cầu hay không?
Hành vi hậu - Vận chuyển hàng có đúng giờ không và
dịch vụ chăm sóc khách hàng?
mãiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×