Tải bản đầy đủ

Marketing đề phân tích các đặc điểm và tiêu thức phân đoạn thị trường người mua là tổ chức

Đề: Phân tích các đặc điểm và tiêu thức phân đoạn thị trường người mua là tổ
chức?
Bài làm:
Yêu cầu đề bài: Phân tích thị trường người mua là tổ chức

đặc điểm
tiêu thức phân đoạn

a, Đặc điểm thị trường người mua là tổ chức:
Số người mua ít và số lượng bán lớn
Bán hàng cho những người mua là tổ chức thường có nghĩa là bán cho một số ít
khách hàng, nhưng nhận được các đơn hàng lớn, đáng kể từ mỗi khách hàng.
VD: Một công ty chế biến thực phẩm bán một số lượng hàng lớn cho một số tương
đối ít những người bán buôn và bán lẻ, nhưng ít những người bán buôn và bán lẻ
lại bán những khối lượng nhỏ hàng bán cho số đông khách hàng.
Cầu phát sinh
Cầu phát sinh là cầu của người mua là các tổ chức chịu tác động chính từ cầu của
người tiêu dùng cuối cùng.
VD: một doanh nghiệp sản xuất quần áo sẽ không thay đổi nhiều số lượng của các
cúc đã đặt giá nếu giá của chúng thay đổi. Tuy nhiên, họ sẽ thay đổi số lượng đặt
hàng nếu họ dự tính ràng nhu cầu của người tiêu dùng sẽ giảm.

Mua sắm mang tính chuyên nghiệp
Công việc của người mua hàng – là mua các vật tư và dịch vụ mà doanh nghiệp
yêu cầu. Họ giành hầu hết thời gian vào các hoạt động mua và học cách mua hiệu
quả hơn. Đối với nhứng việc mua sắm phức tạp hơn, có thể có sự tham gia củ một
số người hoặc cả một hội đồng vào quá trình mua. Họ có khả năng đánh giá các
thông tin kỹ thuật và mua với chi phí hiệu quả hơn.
Do đó, các doanh nghiệp bán hàng cho đối tượng người mua là các tổ chức cần
cung cấp các thông tin kỹ thuật và chỉ rõ rằng tại sao sản phẩm của họ lại tốt hơn
những gì mà các đôi thủ cạnh tranh mời chào.
Quan hệ người cung ứng_khách hàng gần gũi hơn
Các doanh nghiệp bán hàng cho đối tượng người mua là các tổ chức không có
nhiều khách hàng như các doanh nghiệp bán hàng cho người tiêu dùng cuối cùng.


Vì vậy, các doanh nghiệp này cần phải hợp tác chặt chẽ hơn với khách hàng của
họ (là các tổ chức), và thường đưa ra những lời chào hàng theo yêu cầu của khách
hàng và làm việc chặt chẽ với các lĩnh vực kinh doanh của khách hàng để đảm bảo
thỏa mãn họ.
Mua trực tiếp
Người mua là các tổ chức thường mua trực tiếp từ các nhà sản xuất mà không qua
những nhà trung gian.
VD: Những công ty bánh kẹo có thể mua đường trực tiếp từ các công ty đường;
các nhà sản xuất quàn áo thường mua vải trực tiếp từ các nhà sản xuất vải hoặc
nhập khẩu vải;......

b, Tiêu thức phân đoạn thị trường người mua là tổ chức
Tiêu thức

Phân đoạn

Địa điểm công ty
Loại hinh kinh doanh
Mức mua bình quân

Tỉnh, thành phố,…
Nhà sản xuất, nhà phân phối,…
Không mua, ít mua, mua vừa, mua
nhiều.
Mua thường xuyên, ngày trong tháng,
bất thường.

Không trung thành, ít, vừa, rất trung
thành
Chất lượng, tính kinh tế, dịch vụ, chiết
khấu cao,…


Thời điểm mua
Tính trung thành với nhãn hiệu
Lợi ích tìm kiếm khi mua


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×