Tải bản đầy đủ

Business 4 0 giải mã hệ thống quản trị bằng công nghệ thông tin của thế giới di động phần 2

CôngTyCổPhầnThếGiớiDiĐộng
www.thegioididong.com

MWG
THỰC TẾ TRIỂN KHAI HẠ TẦNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trình bày: Bùi Ngọc Tín


CôngTyCổPhầnThếGiớiDiĐộng
www.thegioididong.com

NỘI DUNG
TRÌNH BÀY

• 

Tiêu chí xây dựng hạ tầng hệ thống CNTT
tại MWG

• 


Mô hình hệ thống

Ø  Datacenter (DC) site
Ø  Disaster Recovery (DR) site
Ø  Giải pháp kết nối từ hệ thống siêu thị
về trung tâm


CôngTyCổPhầnThếGiớiDiĐộng
www.thegioididong.com

NỘI DUNG
TRÌNH BÀY

• 

Các phân hệ dịch vụ trong hệ thống

• 

Vận hành, nhân sự


CôngTyCổPhầnThếGiớiDiĐộng
www.thegioididong.com

TIÊU CHÍ XÂY DỰNG
HẠ TẦNG HỆ THỐNG
CNTT TẠI MWG

• 

An toàn thông tin là tiêu chí được
ưu tiên hàng đầu của cả hệ thống

• 

Tập trung hóa hệ thống dữ liệu của
toàn công tyCôngTyCổPhầnThếGiớiDiĐộng
www.thegioididong.com

TIÊU CHÍ XÂY DỰNG
HẠ TẦNG HỆ THỐNG
CNTT TẠI MWG

•  Hệ thống phải hoạt động ổn định trong
mọi tình huống và có độ sẵn sàng cao.
•  Đảm bảo khả năng mở rộng và tích hợp
các giải pháp CNTT khác như các
phần mềm ERP, CRM…


CôngTyCổPhầnThếGiớiDiĐộng
www.thegioididong.com

TIÊU CHÍ XÂY DỰNG
HẠ TẦNG HỆ THỐNG
CNTT TẠI MWG

•  Tiết kiệm chi phí: Áp dụng triệt để các
ứng dụng mã nguồn mở trong khả năng
quản trị được
•  Đảm bảo kế hoạch đầu tư CNTT theo
chi phí và tiến độ


CôngTyCổPhầnThếGiớiDiĐộng
www.thegioididong.com

VDCIDC
AS-7643

Internet

ViettelIDC
AS-7552

TGDD
AS-131425
Subnet:103.48.76.0/22

MÔ HÌNH
HỆ THỐNG

1Gbps

eBGP

1Gbps

1Gbps

eBGP

1Gbps

Firewall

Firewall

Spine

P2P40Gbps

40Gbps

ToR
Leaf

ToR

ToR

ToR
Leaf

...

...
Rack1

Spine

40Gbps

Rack1

20Gbps

Rackn

Rackn
Ghichú:

10Gbps

10Gbps

10Gbps

ActiveLink

10Gbps

MetroNetofTGDD

C2OfficeCallCenter

Backuplink

EtownHeadOffice


CôngTyCổPhầnThếGiớiDiĐộng
www.thegioididong.com

LÝ GIẢI
MÔ HÌNH ĐẤU NỐI

•  Chúng tôi sử dụng đấu nối
Active-Active với BGP ANYCAST.
Hai liên kết đấu nối trên 02 router
riêng biệt của chúng tôi với 02 router
riêng biệt của 02 nhà cung cấp dịch vụ
ở 02 Data Center.


CôngTyCổPhầnThếGiớiDiĐộng
www.thegioididong.com

LÝ GIẢI
MÔ HÌNH ĐẤU NỐI

•  Trên các kênh đấu nối với 02 IXP, chúng
tôi thực hiện tách hai loại traffic Quốc tế
và trong nước một cách riêng biệt với
nhau.


CôngTyCổPhầnThếGiớiDiĐộng
www.thegioididong.com

LÝ GIẢI
MÔ HÌNH ĐẤU NỐI

•  Bên trong hệ thống Data Center,
chúng tôi sử dụng mô hình Leaf-Spine và
công nghệ MLAG (Multi-Chasis Link
Aggregation) nhằm mục tích tiện lợi cho
việc maintain thiết bị và thuận tiện cho
việc mở rộng các Rack khi cần thiết.


CôngTyCổPhầnThếGiớiDiĐộng
www.thegioididong.com

LÝ GIẢI
MÔ HÌNH ĐẤU NỐI

•  Liên kết giữa hai data center chúng tôi sử
dụng kênh đấu nối P2P, và tuyến metro
backup nối 02 Data center với các văn
phòng.
•  Sử dụng giải pháp DR (2+1), 2 cho Site
chính (VDC) và 1 cho Site phụ
(Viettel=IDC)


CôngTyCổPhầnThếGiớiDiĐộng
www.thegioididong.com

VIETTEL DATA CENTER

GIẢI PHÁP
KẾT NỐI
SIÊU THỊ VỀ
TRUNG TÂM
DỮ LIỆU

VDC
DATA
CENTER

INTERNET

SIÊU THỊ

FPT VIETTELVNPT

VNPT VIETTEL
SIÊU THỊ

Firewall & Load
balancer

Lan network

Lan network
Wifi network
LED SERVER

LED SERVER

Wifi network

Firewall & Load
balancer


CôngTyCổPhầnThếGiớiDiĐộng
www.thegioididong.com

CÁC PHÂN HỆ DỊCH VỤ
TRONG HỆ THỐNG
1. Database Oracle

•  Công nghệ ảo hoá: Oracle VM for SPARC
•  Hệ điều hành (OS) Oracle Solaris 11
•  Database: Oracle Enterprise 11g


CôngTyCổPhầnThếGiớiDiĐộng
www.thegioididong.com

CÁC PHÂN HỆ DỊCH VỤ
TRONG HỆ THỐNG
1. Database Oracle

•  Hệ thống bao gồm các máy chủ Oracle
SPARC, phân chia ảo hoá thành các
server database dùng cho các phân hệ
ứng dụng bên trên (WEB, CRM,
DATAWAREHOUSE, ERP).


CôngTyCổPhầnThếGiớiDiĐộng
www.thegioididong.com

CÁC PHÂN HỆ DỊCH VỤ
TRONG HỆ THỐNG
1. Database Oracle
1. Database Oracle

Hạ tầng phần cứng dùng cho lưu trữ:
ü  Hệ thống lưu trữ tập trung SAN/NAS của
Oracle, dựa trên nền tảng ZFS: ZS3-2.
ü  Hệ thống lưu trữ local với hệ thống
đĩa cứng SSD, nhằm tăng tốc độ đọc
ghi dữ liệu.


CôngTyCổPhầnThếGiớiDiĐộng
www.thegioididong.com

CÁC PHÂN HỆ DỊCH VỤ
TRONG HỆ THỐNG
1. Database Oracle
1. Database Oracle

ü  Hệ thống lưu trữ local cho Database Oracle với
công nghệ card Flash NVME có tốc độ truy
xuất cực nhanh, IOPS lớn (750000 iops/1card
NVME).
ü  Giải pháp HA: DATAGUARD 2 node tại DC
(1 primary + 1 standby) và 1 node tại DR site
(standby).


CôngTyCổPhầnThếGiớiDiĐộng
www.thegioididong.com

1800-1060 1800-1061
1800-1062 1800-1063
1800-1065 1800-1064

2. Contact Center

VTN

PSTN

CÁP QUANG (SIP
TRUNKING)
CÁP QUANG
DỰ PHÒNG

CRM, SMS,
ERP,..

MWG CALL CENTER
SIÊU THỊ

Agents

Các thiết bị
WiFi with
softphone

Laptop
with soft
phone

IP phone


CôngTyCổPhầnThếGiớiDiĐộng
www.thegioididong.com

Tổng số lượng đàm thoại 1 ngày

2. Contact Center

Thống kê sơ bộ về

(trung bình): 84,000 calls

hệ thống contact

Tổng thời lượng đàm thoại 1 ngày

center đang được

(trung bình): 111,000 phút

vận hành bởi MWG

Tổng số lượng đàm thoại CCU
(trung bình): 200 calls


CôngTyCổPhầnThếGiớiDiĐộng
www.thegioididong.com

SIÊU THỊ

Administration
tasks

3. Hệ thống
quản trị WIFI
controller-less

DATA CENTER
INTERNET

Wifi
management
servers

SIÊU THỊ

SIÊU THỊ


CôngTyCổPhầnThếGiớiDiĐộng
www.thegioididong.com

4. Hệ thống ITOP
(Quản trị tài sản
IT, sự cố…)

iTop (IT Operational Portal) là một
ứng dụng web mã nguồn mở cho
phép quản trị các hoạt động hàng
ngày trong một môi trường CNTT.


CôngTyCổPhầnThếGiớiDiĐộng
www.thegioididong.com

4. Hệ thống ITOP
(Quản trị tài sản
IT, sự cố…)

PKV tạo đơn hàng
trên ITop

KhoIT tiếp nhận
yêu cầu

Đặt hàng NCC

NCC gởi hàng đến
địa chỉ như đơn
đặt hàng

KhoIT cập nhật
trạng thái đơn
hàng trên Itop (loại
hình vận chuyển,
ngày đi, ngày đến)

Đồng ý
Yêu cầu hàng hóa
(siêu thị=>nhân
viên IT)

PKV kiểm tra lại yêu
cầu xem có cần
thiết và hợp lí

Thông tin lại cho
KhoIT, làm việc lại
với NCC

Phản hồi

Nhân viên IT
kiểm tra hàng

Phản hồi

Không đồng ý

Hủy yêu cầu

Chưa có

Đã có

Cập nhật hoàn tất
và đóng đơn hàng

Bàn giao cho siêu
thị, chụp biên bản
bàn giao up lên
đúng đơn hàng
trên ITop

iTop được thiết kế
theo chuẩn ITIL,
ứng dụng là đủ linh
hoạt để thích ứng
với quá trình của
bạn 


CôngTyCổPhầnThếGiớiDiĐộng
www.thegioididong.com

Diễn giải hoạt động của hệ thống ITOP
iTop có thể được sử dụng bởi nhiều người
dùng khác nhau:
•  Help Desk
•  Kỹ sư hỗ trợ (cấp 1, cấp 2 ...)
•  Quản lý dịch vụ


CôngTyCổPhầnThếGiớiDiĐộng
www.thegioididong.com

Diễn giải hoạt động của hệ thống ITOP
•  Quản lý IT
•  Người dùng đầu cuối: một giao diện
đơn giản "portal" có sẵn để cho phép
họ gửi yêu cầu trực tiếp


CôngTyCổPhầnThếGiớiDiĐộng
www.thegioididong.com

Diễn giải hoạt động của hệ thống ITOP
Quy trình quản lý kho IT (iTop) của công ty bắt đầu
bằng việc nhận yêu cầu từ phía siêu thị. Nhân viên
helpdesk có nhiệm vụ tạo yêu cầu hàng hóa trên
iTop, quản lý kho tiếp nhận thông tin yêu cầu hàng
hóa đặt hàng, và xác nhận đặt hàng.


CôngTyCổPhầnThếGiớiDiĐộng
www.thegioididong.com

5. Hệ thống
Private Cloud
MWG


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x