Tải bản đầy đủ

Phân tích các bước của quá trình phát triển sản phẩm

Câu2 chương 7:Phân tích các

bước của quá trình phát triển
sản phẩm
Bài làm
Trong việc thiết kế sản phẩm mới thường phải trải
qua 3 giai đoạn hết sức quan trọng là:hình thành ý
tưởng,lựa chọn ý tưởng,soạn thảo và thẩm định dự
án.
Sau đây là các bước của quá trình phát triển sản
phẩm


1.Hình thành ý tưởng
Tìm kiếm ý tưởng về sản phẩm là bước đầu tiên quan
trọng để hình thành phương án sản
Việc tìm kiếm này phải được tiến hành có hệ thống và
thường căn cứ vào nguồn thông tin sau:
+)Từ phía khách hàng:
Qua thăm dò ý kiến của họ ,trao
đổi với họ thư từ và đơn khiếu

lại họ gửi đến,các thông tin họ
phản ánh trên báo chí cà phương
tiện thông tin đại chúng
+) Từ phía các nhà khoa học+)Nghiên cứu những sản phẩm thành công/thất bại của đối
thủ cạnh tranh
+)Nhân viên bán hàng và những người của công ty thường tiếp
xúc với khách hàng
+)Những người có bằng sáng chế ,phát minh,các trường đại
học ,các chuyên gia công nghệ và quản lí,các nhà nghiên
cứu marketing


Như vậy
Ý tưởng về sản phẩm mới thường hàm chứa những
tư tưởng chiến lược trong hoạt động marketing cuả
công ty.
Với mỗi ý tưởng đó thường có khả năng ,điều kiện
thực hiện và ưu thế khác nhau.Vì vậy ,phải chọn
lọc ý tưởng tốt nhất


2.Lựa chọn ý tưởng
Mục đích:để cố gắng phát hiện sàng lọc và thải loại
những ý tưởng không phù hợp ,kém hấp dẫn ,nhằm
chọn lọc được những ý tưởng tốt nhất.
 Do vậy để làm được điều này,
mỗi ý tưởng về sản phẩm cần
trình bày bằng văn bản trong
đó có nội dung cốt yếu là:mô
tả sản phẩm,thị trường mục tiêu
,các đối thủ cạnh tranh,….
3.Soạn thảo và thẩm định dự án
Thẩm định dự án: lá thử nghiệm quan
điểm và thái độ của nhóm khách hàng
mục tiêu với phương án sản phẩm
đã mô tả


-Sau khi lựa chọn được ý tưởng,mỗi ý
tưởng phải xây dưng thành dự án sản phẩm mới
-Sau khi đã có dự án về sản phẩm ,cấn phải thẩm đinh dự
án
-Qua thẩm định và các phân tích khác nữa công ty sẽ lựa
chọn được một dự án sản phẩm chính thức


4.Soạn thảo chiến lược marketing
Sau khi dự án sản phẩm mới tốt nhất
được thông qua ,công ty cần soạn
thảo chiến lược marketing cho nó.
Chiến lược marketing cho sản
phẩm mới gồm 3 phần:


-Phần 1: mô tả quy mô ,cấu trúc thị trường thái độ
của khách hàng trên thị trường mục tiêu,dự kiến
xác lập vị trí sản phẩm,chỉ tiêu về khối lượng
bán,thị phần trong những năm trước mắt


4.Soạn thảo chiến lược marketing

Phần 2:trình bày quan điểm chung về phân
phối sản phẩm và dự đoán chi phí marketing
cho những năm đầu
Phần 3: trình bày những mục tiêu tương lai về
các chỉ tiêu: tiêu thụ,lợi nhuận ,quan điểm
chiến lược lâu dài về các yếu tố marketing
-mix


5,Thiết kế sản phẩm mới
Trong giai đoạn thiết kế các dự án sản
phẩm phải được thể hiện thánh những
sản phẩm hiện thực ,chứ không phải
là nhưng mô tả khái quát như các
bước trên.
-Để làm việc này,bộ phận nghiên cứu thiết kế sẽ tạo ra một
hay nhiều phương án hay mô hình sản phẩm,theo dõi và
kiểm tra các thông số kĩ thuật,…
-Tạo ra sản phẩm mẫu ,thử nghiệm chức năng của nó trong
phòng thí nghiêm ,kiểm tra thông tin khách hàng hay người
tiêu dùng để biết ý kiến của họ
-


6,Thử nghiệm trong điều kiện thị trường
Ở bước này người ta vừa thử nghiệm
sản phẩm ,vừa thử nghiệm chương
trinh marketing
 Do vậy đối tượng thủ nghiêm
có thể là : vừa khách hàng,vừa là
người làm kinh doanh ,vừa là các
chuyên gia có kinh nghiệm.
 Nhưng mục tiêu theo đuổi trọng yếu trong bước này là để thăm
dò khả năng mua và dự báo chung về mức tiêu thụ
Để đạt mục tiêu đó sản phẩm sẽ được bán thử trên thị trường


7.Triển khai sản xuất hàng loạt và quyết định
tung sản phẩm mới ra thị trường
Trong giai đoạn này,công ty phải thông qua 4 quyết
định sau:
-Khi nào tung sản phẩm mới chính thức vào thị
trường?
-Sản phẩm mới sẽ được tung ra ở đâu?
-Sản phẩm mới trước hết phải tập trung bán cho đối
tượng khách hàng nào?
-Sản phẩm mới được tung ra bán như thế nào?Với
nhưng hoạt động nào để xúc tiến việc bán?Câu 1 chương 6: Phân tích ưu nhược điểm và điều
kiện để tổ chức bộ phận marketing
a,theo chức năng
b,theo địa lí
c, theo sản phẩm
d,theo thi trường
Bài làm
Ưu nhược điểm để tổ chức bộ phận marketing :
A,Theo chức năng
-Đây là mô hình tổ chức khá phổ biến.Theo mô hình này
các chuyên viên chức năng đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp
của một trưởng phòng .hay giám đốc phụ trách
marketing


A,Theo chức năng
Ưu điểm: đây là mô hình đơn giản
 Nhược điểm:
+)không thích hợp với các doanh nghiệp có:
-số lượng mặt hàng lớn
- các đoạn thị trường lớn
+)Từng chuyên viên marketing làm việc độc lập và đặt
trực tuyến với trưởng phòng marketing nên khả
năng phối hợp trực tiếp các hoạt động marketing bị
hạn chếB,Theo nguyên tắc địa lí


Khi thị trường của doanh nghiệp phát triển ra toàn quốc
thì mô hình tổ chức theo chức năng có thể kết hợp theo
các khu vực địa lí.
Ưu điểm:Các đại lí bán lẻ có thể sinh sống tại nơi họ
làm việc.Do vậy ,họ biết rõ hơn các khách hàng của
mình và làm việc có hiệu quả hơn với chi phí thời gian
tiền bạc cho việc đi lại sẽ mất tiền.
Nhược điểm:Việc phát triển theo khu vực địa lý chỉ đặt
ra đối với chức năng tiêu thụ.


C,Tổ chức theo mặt hàng sản xuất
Những doanh nghiệp có danh mục hàng hóa lớn
hay nhãn hiệu hàng hóa phong phú thường sử
dụng tổ chức theo mặt hàng hay theo nhãn hiệu
Tổ chức theo mặt hàng không thay thế tổ chức theo
chức năng mà là cụ thể hóa thêm một cấp quản lí
nữa: quản lý mặt hàng sản xuất


C,Tổ chức theo mặt hàng sản xuất
Ưu điểm:
-Người quản trị mặt háng điều hành toàn bộ hệ
thống marketing-mixveef mặt hàng nên sự phố hợp
giữa chúng sẽ tốt hơn
-Người quản trị mặt hàng sẽ phản ứng nhanh hơn so
với các chuyên viên về vấn đề phát sinh liên quan
đến khách hàng
 Nhược điểm
-Người phụ trách không đủ quyền hạn để giải quyết
tốt nhiệm vụ của mình
-Người phụ trách mặt hàng sản xuất chỉ am hiểu
những vấn đề liên quan đến một mặt hàng,không
am hieur mặt hàng khácD,Theo nguyên tắc thị trường
Ưu điểm :khả năng tổ chức marketing thích ứng với
với từng thị trường cao hơn
Nhược điểm :chỉ thích hợp với những doanh nghiệp kinh
doanh trên các thị trường mà khách hàng có thói quen
mua sắm và sự ưu chuộng hàng hóa khác nhau


Điều kiện để tổ chức bộ phận
,marketing
-Nếu doanh nghiệp quá nhỏ thì cần thiết một người
đủ chuyên môn ,trình độ đảm nhiêm công việc này
Nếu doanh nghiệp lớn thì các chuyên viên
marketing phải đảm bảo chỉ đạo thực hiện tất cả
các chức năng của marketing như: quản trị bán
hàng,bán hàng,quản cáo,làm dịch vụ,……Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×