Tải bản đầy đủ

Hãy thảo luận vai trò cuả đạo đức kinh doanh đối với các doanh nghiệp

Câu 3:Hãy thảo luận vai trò cuả đạo đức kinh doanh đối với các doanh
nghiệp?
Trả lời:
Hàng năm có hàng nghìn các công ty nhỏ đươc thành lập và một tỷ lệ phần trăm
khá cao trong số các công ty đó học đươc cách tồn tại.Đâu là lý do đằng sau sự
thành công đó.với các công ty lợi nhuận là trong những yêu tố cần thiết cho sự tồn
tại của mình và là cơ sở đánh giá khả năng duy trì hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp.Tuy nhiên nếu người quản lý doanh nghiệp hiểu sai bản chất của lợi nhuân
và coi đấy là mục tiêu chính và duy nhất của hoạt động kinh doanh thì sự tồn tại
của doanh nghiệp có thể bị đe dọa. Và đạo đức kinh doanh đối với một tổ chức là
một vấn đề gây tranh cãi với rất nhiêù quan điểm khác nhau. Nhiều nhà lãnh đạo
cho rằng các chương trình đạo đức là một hoạt động xa xỉ chỉ mang lại lợi ích cho
xã hội chứ không phải doanh nghiệp. Từ đó vai trò của sự quan tâm đến đạo đức
trong các mối quan hệ kinh doanh bị hiểu lầm. Để giải quyết những hiểu lầm đó
chúng ta có thể xem xét một số vai trò của đạo đức kinh doanh trong hoạt động
quản trị doanh nghiệp
Đạo đức kinh doanh đã góp phần điều chỉnh hành vi của các chủ thể kinh doanh:
đạo đức kinh doanh bổ sung kết hợp với pháp luật điều chỉnh các hành vi kinh
doanh theo khuôn khổ pháp luật và quỹ đạo của các chuẩn mực đạo đức xã hội.
Khi là một chủ doanh nghiệp phải có một thái độ tích cức và chịu toàn bộ trách
nhiệm cho các kết quả kinh doanh của công ty. Khi bạn đón nhận trách nhiệm bạn

co thể hành động tạo ra các thay đổi cần thiết nhằm đạt được kết quả như mong
muốn. Sau đó khi gặt hái được thành công bạn sẽ hào phóng trao sự tín nhiệm này
cho những người khác trong tổ chức
Sự tồn vong của doanh nghiệp không chỉ do chất lượng của bản thân các sản
phẩm dịch vụ cung ứng nà còn chủ yếu do phong cách kinh doanh của doanh
nghiệp. Hành vi kinh doanh thể hiện tư cách của doanh nghiệp và chính tư cách ấy
tác động trực tiếp đến sự thành bại của tổ chức.
Đạo đức kinh doanh còn góp phần vào chất lượng của doanh nghiệp :
Một công ty có quan tâm đén đạo đức sẽ được các nhân viên,khách hàng và cong
luận công nhận là có đạo đức. Bởi vì sao? Khi một nhân viên được làm việc trong


một môi trường thoải mái,an toàn và công bằng từ đó làm tăng thêm sự tận tâm,
nhiệt tình với công việc chất lượng sản phẩm được cải thiện dáp ứng được sự hài
lòng của khách hàng và lợi ích kinh tế sẽ lớn hơn. Doanh nghiệp phát triển được
một môi trường trung thực và công bằng sẽ xây dựng được nguồn lực đáng quý có
thể mở rộng cánh của dẫn đến thành công .
Các tổ chức được xem là có đạo đức thường có nền tảng là các khách hàng trung
thành và đội ngũ nhân viên vững mạnh. Bởi” Ăn thật làm thật”. Hiện nay có rất
nhiều doanh nghiệp mọc lên nào là doanh nghiệp chuyên về điện tử máy móc hay
doanh nghiệp chuyên về dịch vụ nhu cầu ăn uống… Đặc biệt với doanh nghiệp
chuyên về dịch vụ ăn uống vấn đề cần quan tâm nhất là đạo đức trách nhiệm xã hội
và uy tín nếu như đã làm khách hàng không hài lòng sẽ dẫn đến thất bại.
Các lãnh đạo ở địa vị cao trong tổ chức đóng một vai trò chủ chốt trong việc
truyền bá các tiêu chuẩn đạo đức, các chuẩn tắc và quy định đạo đức nghề nghiệp.
Sự cần thiết của sự lãnh đạo có đạo đức đã cung cấp cơ cấu cho các giá trị của tổ
chức và những ngăn cản đối với các hành vi vô đạo đức của cấp dưới. Các nhà lãnh
đạo có thể cung cấp cơ cấu này bằng cách thiết lập các buổi tranning cho nhân viên
làm thế nào là có đạo đức và mang đến sự hài lòng cho khách hàng.
Đạo đức kinh doanh góp phần vào sự cam kết và tận tâm của nhân viên:
Sự tận tâm của nhân viên xuất phát từ việc các nhân viên tin rằng ở đây mình sẽ
có một tương lai và cái tương lai của họ gắn liền với tương lai của doanh nghiệp vì
thế họ sẵn sàng hi sinh cá nhân vì tổ chưc của mình . Một doanh nghiệp càng tận
tâm với nhân viên bao nhiêu thì nhân viên càng tận tâm với doaanh nghiêp bấy
nhiệu.nghĩa là sức lực của họ bỏ ra phải được đền đáp xứng đáng.các doanh nghiêp
hiện nay đã áp dụng rất nhiều đó là hàng năm trong những ngày lễ ngày têt thưởng
cho cong nhân viên.những nhân viên óm đau được sự quan tâm giúp đỡ.Mỗi một
doanh nghiệp có một mức thưởng khác nhau nhưng dù sao cũng là sự tận tâm với
nhân viên từ đó tạo ra sự trung thành của nhân viên hơn.
Môi trường đạo đức của tổ chức rất quan trọng đối với các nhân viên.Đa số nhân

viên tin rằng hình ảnh của công ty đối với cộng đồng là vô cùng quan trọng,các
nhân viên thấy công ty mình được mọi người biết đến, được sự ủng hộ cao của
khách hàng sẽ làm cho nhân viên tin tưởng hơn,nhiệt tình hơn chứ không phải “chỉ
làm song công việc mà không có nhiệt huyết”.nhiều doanh nghiệp công việc thì


nặng nhọc nhân viên làm viêc vất vả thế mà thế mà thù lao của họ nhận được
không xứng đáng đã làm cho nhân viên có ý nghĩ rằng “đến giờ thì làm hết giờ thì
về việc còn hay không mặc kệ “công việc làm không đâu vào đâu bởi”có làm cũng
vậy không làm cũng vậy thà không làm còn hơn”.Cứ như thế doanh nghiệp sẽ thế
nào?Bởi thế một môi trường làm việc trước hết phải có sự công bằng mới có sự
ủng hộ
Cam kết của nhân viên đối với chất lượng của công ty có tác động tích cực đến vị
thế cạnh tranh của công ty nên một môi trường làm việc có đạo đức có tác dung
tích cưc đến các điểm mấu chốt về tài chính.Bởi chất lượng những dịch vụ khách
hàng nên những cải thiện trong các dịch vụ phục vụ khách cũng sẽ có tác động trực
tiếp lên hình ảnh của công tycungx như khả năng thu hut của khách hàng mới của
công ty.
Đạo đức kinh doanh góp phần làm hài lòng khách hàng:
Công ty hay doanh nghiệp đạt được sự hài lòng của khách hàng đâu phải
nhiều.nhiều doanh nghiêp chỉ mở ra với thời gian ngắn đã đóng cửa.Tại sao lại thế?
Bởi họ chỉ quan tâm đến lợi nhuận chứ chưa quan tâm đến nhu cầu của khách
hàng không biết khách hàng cần gì và có nhu cầu gì ở sản phẩm mình.Một doanh
nghiệp muốn thành công phải đặt sự hài lòng của khách hàng làm đầu và coi khách
hàng là trên hết.Đối với doanh nghiêp thành công nhất thu được lợi nhuận lâu dài
thì việc phát triển mối quan hệ tôn trong lẫn nhau và hơp tác cùng nhau với khách
hàng là chìa khóa mở cánh cửa thành công.Để tạo dựng sự hài lòng của khách
hàng hơn nữa doanh nghiêp phải cần có sự đóng góp ý kiến của khách hàng nếu
khách hàng được góp ý kiến sẽ cảm thấy mình được quan tâm,coi trọng hơn
Vì thế một môi trường đạo đức vững mạnh chú trọng đến khách hàng sẽ kết hợp
được lợi ích của tất cả các cổ đông trong các quyết định và hoạt động.những nhân
viên được làm việc trong môi trường đạo đức và đóng góp vào sự hiểu biết của các
yê u cầu và mối quan tâm của khách hàng.các hành động đạo đức hướng tới khách
hàng xây dựng vị thế cạnh tranh vững mạnh có tác dụng tích cực đến thành tích
của doanh nghiêp và công tác đổi mới sản phẩm
Tóm lại đạo đức kinh doanh có vai trò rất quan trọng đối với các cá nhân tổ chức
doanh nghiệp và đối với xã hội và sự vững mạnh của nền kinh tế.


VD:TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CỔNG VÀNG
Tổng công ty thương mại và dich vụ cổng vàng là sự hợp tác giữa hai công ty với
nhau chuyên kinh doanh về dịch vụ ăn uống. Cách thức kinh doanh của họ là lẩu
búp phê. Tổng công ty được thành lập vào ngày 23/12/2008. Chỉ mới thành lập
nhưng công ty đang ngày càng phát triển rộng rãi khắp nơi trên toàn quốc . Mới
đầu chỉ có một hai cơ sở nhưng đến nay toàn miền bắc đã có trên 10 cơ sở. Không
chỉ dừng lại ở một hình thức kinh doanh công ty mở rộng phát triển nhiều hình
thức kinh doanh mới ban đầu với các tên Asima sau đó có thêm Kichi và bây giờ
thêm mới là Sumo và còn nhiều cơ sở ở miền nam. Tại sao công ty lại phát triển
được như thế? Đó là do:
+ Đáp ứng được nhu cầu thị trường , khách hàng làm cho khách hàng hài lòng.
Với công ty cho rằng khách hàng cảm thấy hài lòng là khi có 4 yếu tố:
+ Không khí nhà hàng
+ Đồ ăn tươi ngon
+ Thái độ phục vụ
+ Món ăn phong phú
Công ty đã thực hiện được tốt các yếu tố đó mà giờ đay khách hàng trung thành rất
nhiều.
Không chỉ dừng lại ở việc làm cho khách hàng hài lòng mà công ty thương mại và
dịch vụ Cổng Vàng còn đối xử với nhân viên công bằng.
Qua nhiều năm hoạt động kinh doanh của công ty ủng hộ ý kiến đối xử với các
nhân viên công bằng sẽ nâng cao năng suất và lợi nhuận. Thương mại và dịch vụ
Cổng Vàng là hai công ty đầu tiên mở quy mô lẩu dạng búp phê. Công ty đã đưa ra
những lợi ích của nhân viên như những buổi khám sức khỏe cho nhân viên, tạo
mọi điều kiện tốt nhất cho nhân viên làm việc sao cho hiệu quả nhất. Các nhà quản
lý còn nói rằng “Tất cả mọi người cùng nhau làm việc ở đây như một gia đình phải
giúp đở lẫn nhau tôn trọng nhau”.
Nhân viên làm việc tốt có sự ưu đãi tốt. Doanh nghiệp còn tạo ra những mức hợp
đồng làm sao cho nhân viên là có lợi nhất. Nhân viên rất hài lòng với môi trường


làm việc nhiệt tình chăm sóc khách hàng làm khách hàng hết sức hài lòng từ đó lợi
nhuận công ty được nâng cao. Đó là nhờ công ty đã áp dụng đạo đức vào trong
kinh doanh.
Đẻ theo kịp thị trường theo kịp thời đại doanh nghiệp luôn đổi mới hình thức sao
cho khách hàng không bị nhàm chán. Với doanh nghiệp luôn nhắm đến những
khách hàng bình dân nên đó cũng lả cách thức kinh doanh có hiệu quả của công ty.
Nói chung việc áp dụng các đạo đức vào việc kinh doanh là rất cần thiết vì nó tạo
ra sự tin tưởng của khách hàng nhẳm nâng cao uy tín của công ty trong kinh doanh
từ đó làm tăng doanh thu cho công ty và công ty thương mại và dịch vụ Cổng Vàng
đã làm được điều đóTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×