Tải bản đầy đủ

Câu 1 chương 6 phân tích ưu nhược điểm và điều kiện để tổ chức bộ phận marketing

Câu 1 chương 6: Phân tích ưu nhược điểm và điều
kiện để tổ chức bộ phận marketing
a,theo chức năng
b,theo địa lí
c, theo sản phẩm
d,theo thi trường
Bài làm
Ưu nhược điểm để tổ chức bộ phận marketing :
A,Theo chức năng
-Đây là mô hình tổ chức khá phổ biến.Theo mô hình này các
chuyên viên chức năng đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của
một trưởng phòng .hay giám đốc phụ trách marketing


A,Theo chức năng
Ưu điểm: đây là mô hình đơn giản
 Nhược điểm:
+)không thích hợp với các doanh nghiệp có:
-số lượng mặt hàng lớn
- các đoạn thị trường lớn
+)Từng chuyên viên marketing làm việc độc lập và đặt

trực tuyến với trưởng phòng marketing nên khả năng
phối hợp trực tiếp các hoạt động marketing bị hạn chếB,Theo nguyên tắc địa lí


Khi thị trường của doanh nghiệp phát triển ra toàn quốc thì
mô hình tổ chức theo chức năng có thể kết hợp theo các
khu vực địa lí.
Ưu điểm:Các đại lí bán lẻ có thể sinh sống tại nơi họ làm
việc.Do vậy ,họ biết rõ hơn các khách hàng của mình và
làm việc có hiệu quả hơn với chi phí thời gian tiền bạc cho
việc đi lại sẽ mất tiền.
Nhược điểm:Việc phát triển theo khu vực địa lý chỉ đặt ra
đối với chức năng tiêu thụ.


C,Tổ chức theo mặt hàng sản xuất
Những doanh nghiệp có danh mục hàng hóa lớn hay
nhãn hiệu hàng hóa phong phú thường sử dụng tổ
chức theo mặt hàng hay theo nhãn hiệu
Tổ chức theo mặt hàng không thay thế tổ chức theo
chức năng mà là cụ thể hóa thêm một cấp quản lí nữa:
quản lý mặt hàng sản xuất


C,Tổ chức theo mặt hàng sản xuất
Ưu điểm:
-Người quản trị mặt háng điều hành toàn bộ hệ thống
marketing-mixveef mặt hàng nên sự phố hợp giữa

chúng sẽ tốt hơn
-Người quản trị mặt hàng sẽ phản ứng nhanh hơn so
với các chuyên viên về vấn đề phát sinh liên quan đến
khách hàng
 Nhược điểm
-Người phụ trách không đủ quyền hạn để giải quyết tốt
nhiệm vụ của mình
-Người phụ trách mặt hàng sản xuất chỉ am hiểu những
vấn đề liên quan đến một mặt hàng,không am hieur
mặt hàng khácD,Theo nguyên tắc thị trường
Ưu điểm :khả năng tổ chức marketing thích ứng với
với từng thị trường cao hơn
Nhược điểm :chỉ thích hợp với những doanh nghiệp kinh
doanh trên các thị trường mà khách hàng có thói quen mua
sắm và sự ưu chuộng hàng hóa khác nhau


Điều kiện để tổ chức bộ phận
,marketing
-Nếu doanh nghiệp quá nhỏ thì cần thiết một người
đủ chuyên môn ,trình độ đảm nhiêm công việc này
Nếu doanh nghiệp lớn thì các chuyên viên marketing
phải đảm bảo chỉ đạo thực hiện tất cả các chức năng
của marketing như: quản trị bán hàng,bán hàng,quản
cáo,làm dịch vụ,……Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×