Tải bản đầy đủ

Câu 1 – chương 7 phân tích các đặc điểm của chu kỳ sống của sản phẩm nêu các chiến lược marketing ứng với từng giai đoạn của chu kỳ sống nêu ví dụ về một sản phẩm cụ thể

NGUYỄN THỊ THANH HẢI
Câu 1 – chương 7: phân tích các đặc
điểm của chu kỳ sống của sản phẩm?
Nêu các chiến lược marketing ứng với
từng giai đoạn của chu kỳ sống? Nêu ví
dụ về một sản phẩm cụ thể?


Chu kỳ sống của sản phẩm và các đặc điểm


Giai đoạn giới thiệu
• Ít khách hàng và sản lượng bán thấp.
• Lãi thấp hoặc có thể lỗ.
• Ít hoặc không có đối thủ cạnh tranh.


Giai đoạn phát triển
• Sản lượng bán
tăng nhanh.
• Cạnh tranh trên

thị trường tăng.
• Lãi cao (có thể
đạt đến điểm tối
đa).


Giai đoạn chín muồi
• Cạnh tranh rất
mạnh
• Xuất hiện nhiều
sản phẩm tương tự.
• Sản lượng bán ổn
định
• Lãi thấp.


Giai đoạn suy thoái
• Doanh số bán giảm.
• Tồn tại một số khách hàng trung thành
• Lãi ở mức thấp nhất.


Chiến lược Marketing
• Giai đoạn giới thiệu: xây dựng ý thức về sản phẩm
và có nhiều người dùng thử sản phẩm nhằm mục
đích tạo ra sự phát triển mạnh mẽ hơn.
VD: Vào cuối thập niên 1970, Apple, Atari, PET,
Radio Shack, và các nhà tiên phong khác vừa quan
tâm đến việc tạo lập thị trường, vừa thúc đẩy sản
phẩm đặc biệt của họ. Việc tăng cường nhận thức và
sự quan tâm vào máy tính cá nhân là điều tốt đẹp
cho tất cả các đối thủ cạnh tranh. Khi gã khổng lồ
IBM nhảy vào thị trường này vào năm 1981, mọi
người vô cùng vui mừng vì sự tham gia của IBM
đem lại cho sản phẩm của họ tính hợp pháp và thu
hút nhiều khách hàng hơn.


Chiến lược Marketing
• Giai đoạn phát triển: chuyển từ việc xây dựng nhận thức

về sản phẩm sang xây dựng thương hiệu.
VD: Ebay bắt đầu hoạt động năm 1995 như một DN hoạt
động gia đình. Tuy nhiên, khái niệm mua bán qua sàn đấu
giá trực tuyến hấp dẫn đến nỗi công ty phát triển rất nhanh
chóng. Nhưng, doanh thu ròng tăng rất chậm trong những
năm 1997-1999, mặc dù doanh thu năm sau cao gấp đôi
năm trước. Ta có thể nghĩ rằng eBay quản lý lợi nhuận
không hiệu quả. Trong thực tế, eBay đã dùng dòng tiền
phát sinh từ doanh thu để phát triển cơ sở hạ tầng trực
tuyến, xây dựng một thương hiệu nổi tiếng và phát triển
các loại hình bán đấu giá mới. eBay cũng tích cực đầu tư
vốn để mở rộng phạm vi kinh doanh, thường bằng cách
mua lại các công ty khác, nhờ đó ngăn chặn sự gia nhập thị
trường của các đối thủ cạnh tranh.


Chiến lược Marketing
• Giai đoạn chín muồi: bảo vệ thị phần thông qua
việc tăng cường quảng bá, giảm chi phí sản xuất,
loại bỏ các điểm yếu kém trong sản phẩm, và thúc
đẩy thành công các thương hiệu hiện tại bằng việc
mở rộng thương hiệu.
VD: Trong thị trường Mỹ bão hòa, các nhà sản xuất
xe hơi phải dùng đến phương án giảm giá để bán
được hàng. Họ chào hàng các tính năng kỹ thuật
mới như kỹ thuật OnStar GPS của GM. Họ cũng
cung cấp các công nghệ mới để làm cho mình trở
nên khác biệt.


Chiến lược Marketing
• Giai đoạn suy thoái: phát triển công dụng mới
cho sản phẩm cũ và giới thiệu sản phẩm đến
những thị trường mới.
VD: Một công ty thực phẩm châu Âu đã làm điều
này với sản phẩm dành cho trẻ em. Vì tỷ lệ sinh
sản ở các nước châu Âu và Bắc Mỹ (thị trường
chính ban đầu của công ty) ngày càng giảm, nên
công ty đã chuyển sang thị trường châu Phi, nơi
mà sản phẩm thông thường này được đánh giá
cao.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×