Tải bản đầy đủ

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM vụ MARKETING NHÓM 4 c1

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ MARKETING NHÓM 4 C1
……………………………………………………………………………………………..
CHÚ Ý NÈ:
-THẢO LUẬN TỪ CHƯƠNG 5 ĐẾN CHƯƠNG 7
-CÓ TẤT CẢ CÓ 6 CÂU
-YÊU CẦU CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM LÀM HOÀN CHỈNH
SLIDE VÀ GHI RÕ HOC TÊN CỦA MÌNH.BÀI PHẢI CÓ HÌNH ANH MINH
HỌA CHO CÂU CỦA BẢN THÂN ĐƯỚC PHÂN CÔNG
-CÁC BAN CÓ 2 NGÀY ĐỂ HOÀN THÀNH BÀI CỦA CHÍNH MÌNH
-25-26/9/2010
-NHÓM MÌNH CÓ 11 THÀNH VIÊN .DO ĐÓ SẼ CÓ 2 NGƯỜI
CHUNG 1 CÂU.YÊU CẦU CẤM MỌI HÀNH VI SAO CHÉP,COPY BÀI CỦA
NHAU
-HẠN NỘP BÀI 20H NGÀY 26/9/2010
-AI KHÔNG NỘP BÀI PHẢI CHỊU HÌNH PHẠT CAO NHAT—ĐÃI CẢ
NHÓM ĂN TRÈ---RIÊNG NHÓM TRƯỞNG KHÔNG NỘP CŨNG KHÔNG
SAO 
-MỌI Ý KIÊN THẮC MẮC XIN LIÊN HỆ QUA ĐƯƠNG DÂY
NÓNG:01674529965 HOẮC 0985056103
………………………………………………………………………….
-CÂU 1 CHƯƠNG 5: HIẾU

-CÂU 2 CHƯƠNG 5:KIM + HƯƠNG
-CÂU 1 CHƯƠNG 6:DUNG+DIỄN
-CÂU 2 CHƯƠNG 6:GIÁP +HOÀI
-CÂU 1 CHƯƠNG 7:HẢI + DIỆU + BÁCH+HIÊÚ
-CÂU 2 CHƯƠNG 7:HIỀN + BÁCH+GIÁP+DUNG

CHÚ Ý 2: 2 SỐ MÁY TẠM THỜI ĐANG TRONG THỜI GIAN BẢO
DƯỠNG.SAU NGÀY 26/9 SẼ HOẠT ĐỘNG TIẾP
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×