Tải bản đầy đủ

Thảo luận marketing phân tích các hướng phát triển chiến lược chủ yếu của doanh nghiệp

BÀI THẢO LUẬN MÔN MARKETING
Họ và tên:Trần Thị Hoài
Lớp:tcnh 2A2
NHÓM 4


Câu hỏi:


Phân tích các hướng phát triển chiến lược chủ yếu
của doanh nghiệp
a)Phát triển sâu
b)Phát triển hợp nhất
c)Phát triển rộng


a)Phát triển sâu


Kiểu chiến lược này phù hợp với các DN chưa tận
dụng hết khả năng vốn có của hàng hóa và chưa

khai thác hết những cơ hội về thị trường.Kiểu chiến
lược này có 3 dạng:
-Thâm nhập sâu vào thị trường:DN triển khai
chiến lược bằng những kế hoạch và giải pháp
marketing mạnh mẽ hơn trên thị trường đã có để
tăng mức tiêu thụ.Để đạt được điều này DN có thể
tìm cách kích thích những khách hàng hiện có mua
nhiều hơn,hạ giá để thu hút khách hàng của đối thủ
cạnh tranh,tìm cách thu hút những khách hàng tiềm
ẩn.


-Mở rộng hay phát triển thị trường là cách thức DN
đưa hàng hóa hiện có của mình vào các thị trường
mới để có thị trường tiêu thụ.
-Phát triển hàng hóa:là cách thức DN tạo ra những
hàng hóa mơi hay cải tiến những hàng hóa cũ để
bán chúng trên thị trường hiện tại nhằm tăng thêm
sức mua và năng lượng tiêu thụ.


b)Phát triển hợp nhất


Kiểu chiến lược này thích hợp cho những DN có vị
trí tương đối ổn định trong ngành hoặc những DN
nắm cả khâu trước và khâu sau của quá trình kinh
doanh hoàn chỉnh một sản phẩm.
-Hợp nhất về phía sau:là cách DN tìm cách nắm
quyền sở hữu hay thiết lập sự kiểm soát chặt chẽ
hơn những người cung ứng yếu tố đầu vào.


-Hợp nhất về phía trước:DN tìm cách nắm quyền sở
hữu hay thiết lập sự kiểm soát chặt chẽ hpn hệ
thống phân phối.
-Hợp nhất ngang:DN tìm cách nắm quyền sở hữu hay
thiết lập sự kiểm soát chặt chẽ hơn một số xí nghiệp
cạnh tranh.c)Phát triển rộng
Phát triển rộng thích hợp khi trong ngành không còn
phát triển hơn nữa trong khi đó ngoài ngành có
những cơ hội phát triển hấp dẫn hơn nhiều.Có 3
dạng phát triển rộng sau:
-Đa dạng hóa đồng tâm:là hình thức phát triển bổ
sung vào danh mục sản phẩm hiện có những mặt
hàng tương tự xét theo giác độ kỹ thuật hay
marketing.VD:DN sx dầu gội đầu thì có thể sx thêm
dầu xả nữa.
-Đa dạng hóa ngang:bổ sung vào chủng loại hàng
hóa hiện có của DN những mặt hàng không liên
quan đến những mặt hàng đang sx nhưng lại có khả
năng thu hút KH hiện có.
VD:DN sản xuất xe đạp thì có thể sx thêm khóa
bảo vệ phù hợp với kiểu dáng của từng loại xe.
-Đa dạng hóa rộng:bổ sung vào chủng loại hàng hóa
hiện có của DN những mặt hàng hoàn toàn không
có quan hệ gì,xét về phương diên công nghệ,hàng
hóa và thị trường.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×