Tải bản đầy đủ

tiêu đề 200 câu

1.môi trường là gì?
2.Môi trường có những chức năng cơ bản nào?
3.Vì sao nói Môi trường trái đất là nơi lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người?
4.Phải làm gì để bảo vệ môi trường?
5. Môi trường và phát triển kinh tế xã hội có quan hệ như thế nào?
6. Vì sao nói "Môi trường là nguồn tài nguyên của con người"?
7. Ô nhiễm môi trường là gì?
8. Suy thoái môi trường là gì?
9. Tiêu chuẩn môi trường là gì?
10. Vì sao nói con người cũng là một nguồn ô nhiễm?
11. Thế nào là sự phát triển bền vững?
12. Du lịch tác động tích cực đến môi trường như thế nào?
13.Du lịch tác động tiêu cực đến môi trường như thế nào?
14. Biến đổi khí hậu là gì?
15. Ô nhiễm không khí là gì? Vì sao không khí bị ô nhiễm?
16.Các tác nhân nào gây ô nhiễm không khí?
17. Mức độ ô nhiễm không khí được biểu thị như thế nào?
18. Các khí nhân tạo nào gây ô nhiễm không khí nguy hiểm nhất đối với con người và khí
quyển trái đất?
19. Tầng Ozon là gì?
20. Mưa axit là gì?

21. Không khí trong thành phố và làng quê khác nhau như thế nào?
22. Các nguyên tố hoá học và sinh vật trong đất được phân chia như thế nào?
23. Độ phì nhiêu của đất là gì?


24. Thế nào là ô nhiễm môi trường đất?
25. Các hệ thống sản xuất tác động đến môi trường đất như thế nào?
26. Đất ở các khu vực công nghiệp và đô thị bị ô nhiễm như thế nào?
27. Đất ngập nước là gì?
28. Ô nhiễm nước là gì ?
29. Độ cứng, độ dẫn điện của nước là gì?
30.Độ pH là gì?
31. Sự phú dưỡng là gì?
32. Nước bị ô nhiễm kim loại nặng như thế nào?
33. Nước bị ô nhiễm vi sinh vật như thế nào?
34. Nước bị ô nhiễm bởi thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hoá học như thế nào?
35. Nước ngầm là gì?
36. Nước ngầm ô nhiễm như thế nào?
37. Nước uống thế nào là sạch ?
38. Nước mưa có sạch không?
39. El-Nino là gì?
40. Sinh quyển là gì?
41. Hệ sinh thái là gì?
42. Thế nào là cân bằng sinh thái?
43. Đa dạng sinh học là gì?
44. Sự tuyệt chủng là gì?
45. Giữa các quần thể sinh vật có bao nhiêu mối quan hệ?
46. Con người tác động đến các hệ sinh thái tự nhiên như thế nào?


47. Vì sao phải trồng cây gây rừng? Phải bảo vệ rừng?
48. Phí dịch vụ môi trường là gì?
49. Làng như thế nào được coi là Làng sinh thái?
50. Đô thị hoá là gì?
51. Vì sao trong thành phố cần có nhiều cây cỏ, hoa lá?
52.Rác có phải là thứ bỏ đi, vô giá trị không?
53. Các chất thải độc hại gây ô nhiễm môi trường theo những con đường nào?
54. Hoang mạc hoá là gì?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×