Tải bản đầy đủ

ô nhiễm môi trường không khí

LOGO

Nhom 4
ca 1


Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
KHÔNG KHÍLOGOLOGO


Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
MỘT VẤN ĐỀ BỨC XÚC NÓNG HỔI VÀ CẦN
NHẬN ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM ĐÚNG MỨC
CỦA TẤT CẢ CHÚNG TA


NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH VỀ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

1

Khái niệm

2

Nguồn gây ô nhiễm

3

Tác nhân gây ô nhiễm

4

Sự lan truyền chất ô nhiễm trong khí quyển

5

Chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm

6
6
5

Hiện trạng ô nhiễm không khí
Hậu quả do ô nhiễm không khí gây ra

LOGO


Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ LÀ GÌ?


Ô nhiễm không khí là sự có mặt của chất lạ
hoặc sự biến đổi quan trọng trong thành
phần không khí làm nó không sạch, bụi, có
mùi khó chịu, làm giảm tầm nhìn

LOGO


NGUỒN GÂY Ô NHIỄM KHÔNG
KHÍ
Hai nguồn
gây ô nhiễm
không khí

Thiên nhiên
• Gió thổi tung đất
cát thành bụi
• Núi lửa phun trào
• Cháy rừng
• Bụi muối do nước
biển bốc hơi

Nhân tạo
• Do công nghiệp
• Do giao thông
vận tải
• Do sinh hoạt

LOGO


LOGO

NGUỒN GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO THIÊN NHIÊN

Bão cát ở sa mạc Sahara

 Đất cát sa mạc , đất
trồng bị mưa gió bào mòn
thổi tung thành bụi

Nước biển bốc hơi cùng với
sóng biển tung bọt mang theo
bui muoi biển lan truyền vào
không khí


LOGO
NGUỒN GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO THIÊN NHIÊN

 Núi lửa phun ra bụi, nham thạch cùng các khí từ lòng đất
thoát ra là nguồn gây ô nhiễm đáng kể , hiện tượng cháy rừng
cũng gây ô nhiễm bằng khói và bụi rộng


NGUỒN GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO NHÂN TẠO

LOGO

 Đây là nguồn ô nhiễm rất đa dạng
 Hàng năm con người khai thác và sử dụng hàng tỉ tấn than đá,
dầu mỏ, khí đốt. Đồng thời cũng thải vào môi trường một khối
lượng lớn các chất thải khác nhau
 Hằng năm, khí quyển lại có thêm: 20 tỷ tấn Cacbon dioxyt, 1.53
triệu tấn SiO2, hơn 1 triệu tấn niken, 700 triệu tấn bụi, 1.5 triệu
tấn asen, 900 tấn coban và 600.000 tấn kẽm, hơi thủy ngân, hơi
chì và các chất độc hại khác ( Theo nghiên cứu mới nhất năm
2008)


LOGO

 Giao thông vận tải: (70% khí thải ô nhiễm
từ hoạt động giao thông) tăng phương tiện
giao thông là nguyên nhân chính gây ô
nhiễm không khí ở các thành phố lớn.
Những yếu tố gây ô nhiễm môi trường
không khí do phương tiện giao thông cơ
giới đường bộ chủ yếu là C02, S02, 03,
NO2, chì, bụi, khói đen, VOC, Hyđro
cácbon, tiếng ồn, vì khí hậu xấu ảnh hưởng
có hại đến sức khỏe con người


LOGO


LOGO


Nguồn gây ô nhiễm do công nghiệp

LOGO

 Gây bởi hai quá trình chính: quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch
để lấy nhiệt và quá trình bốc hơi, rò rỉ, thất thoát chất độc trên
dây chuyền sản xuất
 Tùy theo kích thước của công trình thải khí (độ cao, hình
dạng…) và các đặc tính nguồn thải mà người ta chia thành
nhiều loại như nguồn thải cao hay thấp, nguồn thải điểm,
nguồn thải di động, nguồn thải diện, nguồn thải có tổ chức hay
không có tổ chức, nguồn thải ổn định, liên tục hay theo chu kỳ,
nguồn thải nóng hay lạnh
 Đối với mỗi ngành công nghiệp, lượng nguồn thải và mức độ
độc hại đặc trưng cho mỗi ngành. Chúng phụ thuộc vào quy mô
công nghiệp, công nghệ áp dụng, loại nhiên liệu sử dụng và
phương pháp đốt.


Nguồn gây ô nhiễm do công nghiệp

LOGO

 Các nhà máy nhiệt điện thường dung nhiên liệu là than, dầu madut, khí đốt…các
chất độc hại trong khói thải gồm CO2 , NOx, CO, SO2 và bụi tro
 Các nhà máy gạch, lò nung vôi thải ra một lượng đáng kể bụi, các khí CO, CO2,
NOx, đặc biệt các lò thủ công có ống khói thấp và công nghệ thô


LOGO

Nguồn gây ô nhiễm do công
nghiệp
 Ngành hóa chất và phân bón thải vào khí quyển nhiều chất độc hại khác.

Các chất thải của ngành này mang tính đẳng nhiệt với nhiệt độ thấp hơn
nhiệt độ của môi trường cho nên sau khi ra ngoài thì khó phát tán loãng ra
 Ngành luyện kim cơ khí thải nhiều khói bụi kim loại, khói thải. Các chất
khí này do nhiệt độ cao nên dễ dàng tán loãng ra ngoài không khí

Nổ nhà máy hóa chất tại Trung Quốc

Khí thải từ nhà máy xi măng


Nguồn gây ô nhiễm do giao thông vận tải

LOGO

 Chủ yếu xảy ra trên các tuyến đường giao thông

 Giao thông vận tải hàng không nhất là các máy bay siêu âm ở
độ cao lớn thải nhiều khí NO có hại cho tầng ozon


LOGO

Phương tiện giao thông kém chất lượng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường
không khí


Nguồn gây ô nhiễm do giao thông sinh hoạt
 Chủ yếu phát sinh từ đun nấu, lò sưởi
sử dụng nhiên liệu chất lượng kém.
Khí độc chính là CO và CO2
 Đặc điểm của nguồn thải là nhỏ
nhưng phân bố dày và cục bộ trong
từng không gian nhà nên độc hại trực
tiếp đến sức khỏe con người

LOGO


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×