Tải bản đầy đủ

Tài liệu hóa phân tích chương 11

Chương 11 : Một số phương pháp sắc ký đơn giản (2LT)
1. Đại cương về phương pháp sắc ký
2. Giới thiệu một số phương pháp sắc ký đơn giản
3. ( sắc ký giấy, sắc ký trao đổi ion)
Yêu cầu đ/v sinh viên : tự đọc (6 tiết)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×