Tải bản đầy đủ

Tài liệu hóa phân tích chương 10

Chương 10 : Đại cương về PP phân tích điện hóa –PP chuẩn độ điện thế (2LT+1BT)
10.1 Một số khái niệm
10.2 Các thuyết của quá trình điện hóa
10.3 Phân loại các phương pháp phân tích điện hóa
10.4 Phương pháp chuẩn độ điện thế
Yêu cầu đ/v sinh viên : xem lại bài và làm BT (8 tiết)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×