Tải bản đầy đủ

Tài liệu hóa phân tích chương 8

Chương 8 : Đại cương về PP phân tích hóa lý (1LT)
Khái quát về các PP phân tích phổ (2LT)
8.1 Bức xạ điện từ
8.2 Tương tác giữa bức xạ điện từ và vật chất
8.3 Nguyên lý cấu tạo quang phổ kế
8.4 Định luật Lambert – Beer
Yêu cầu đ/v sinh viên : xem lại bài (4 tiết)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×