Tải bản đầy đủ

Sự khác biệt giữa vô hiệu hóa và xóa tài khoản Facebook là gì?

Sự khác biệt giữa vô hiệu hóa và xóa tài khoản Facebook là gì?
Vô hiệu hóa tài khoản Facebook là gì?
Bạn có thể kích hoạt lại bất cứ khi nào bạn muốn.
Mọi người sẽ không thể nhìn thấy dòng thời gian của bạn hoặc tìm kiếm bạn.
Một số thông tin có thể vẫn hiển thị (ví dụ: tin nhắn bạn đã gửi).
Xóa tài khoản Facebook là gì?
Bạn không thể lấy lại quyền truy cập sau khi tài khoản bị xóa.
Chúng tôi sẽ trì hoãn việc xóa tài khoản vài ngày sau khi bạn yêu cầu. Yêu cầu xóa sẽ bị
hủy nếu bạn đăng nhập lại tài khoản Facebook trong thời gian này.
Có thể mất tối đa 90 ngày để xóa dữ liệu được lưu trữ trong các hệ thống sao lưu. Thông
tin của bạn sẽ không thể truy cập được trên Facebook trong thời gian này.
Một số dữ liệu không được lưu trữ trong tài khoản của bạn. Ví dụ: bạn bè có thể có các
tin nhắn từ bạn sau khi bạn xóa tài khoản.
Bản sao của một số tài liệu (ví dụ: bản ghi nhật ký) có thể vẫn còn trong cơ sở dữ liệu của
chúng tôi nhưng không được liên kết với các thông tin nhận dạng cá nhân.
Cách vô hiệu hóa tài khoản


rằng bạn cần có quyền truy cập địa chỉ email bạn dùng để đăng nhập nhằm kích hoạt lại
tài khoản của mình.
Cách xóa tài khoản Facebook

Cách 1 - Xóa tài khoản


thể mất tối đa 90 ngày từ khi bắt đầu quá trình xóa để xóa tất cả nội dung bạn đã đăng,
như ảnh, cập nhậtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×