Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 12 bài 3: Điều hòa hoạt động của gen

TUẦN 02 – Tiết 3
Ngày soạn: ……/……/………
Lớp dạy:12A2,12A3,12A4
Ngày dạy: ……/……/………
Bài 3. ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức:
- Nêu được cấu trúc của Ôpêrôn lac.
- Trình bày được cơ chế và ý nghĩa điều hòa hoạt động của gen ở sinh
vật nhân sơ thông qua ví dụ về hoạt động của ôpêrôn lac ở E.Coli.
2. Kĩ năng: Tư duy phân tích lôgic và khả năng khái quát hóa cho học
sinh.
3. Thái độ: HS xây dựng và củng cố niềm tin vào khoa học.
II.. CHUẨN BỊ.
- Giáo viên: Giáo án, SGK, hình 3.1, 3.2a, 3.2b. SGK.
- Học sinh: SGK, đọc trước bài học.
III. PHƯƠNG PHÁP: Trực quan – Vấn đáp
IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC.
1. Ổn định tổ chức lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra: - Diễn biến và kết quả của quá trình phiên mã?
- Quá trình dịch mã t


k

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×