Tải bản đầy đủ

Kịch bản chi tiết đại hội công đoàn cơ sở, điều hành của chủ tịch đoàn

STT

1

KỊCH BẢN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT VIỆT YÊN SỐ 2
LẦN THỨ ……., NHIỆM KỲ 2017 - 2022
-----------Người
Nội dung
giới thiệu
BUỔI SÁNG
Đ/c: Hinh
Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức, văn nghệ chào mừng:
(Người làm công Nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, khách quý về dự đại hội công đoàn trường THPT
tác tổ chức)
Việt Yên số 2
Chào cờ
- Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội trân trọng kính mời quí vị đại biểu khách quý đứng
lên làm lễ chào cờ.
Nghiêm
Chào cờ , chào
- Quốc ca - Thôi, Kính mời quí đại biểu an tọa.


2

Đ/c: Hinh
đứng tại bục

- Kính thưa các vị đại biểu khách quý , thưa toàn thể đại hội. Đại hội công đoàn
trường THPT Việt Yên số 2 diễn ra khi cả nước đón chào năm học mới. Trong không
khí phấn khởi này, Ban tổ chức xin mời các vị đại biểu khách quý thưởng thức chùm
ca khúc chào mừng đại hội đến từ chi đoàn giáo viên và Đoàn thanh niên nhà trường.
Gồm các ca khúc ………………………………………………………
Và………….
………………………………………………………………………………………
- Ban Tổ chức Đại hội xin cám ơn những tiết mục văn nghệ đặc sắc chúc mừng Đại
hội – xin cám ơn.


2

3

Đ/c: Hinh
đứng tại bục

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Kính thưa các đ/c lãnh đạo!
- Kính thưa các đ/c đại biểu , khách quý!
Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI), Kế hoạch số …… ngày …../
…/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về tổ chức đại hội công đoàn
các cấp tiến tới Đại hội IV Công đoàn Viên chức tỉnh, Đại hội XIII Công đoàn tỉnh và
Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, sau một thời gian chuẩn bị, được sự đồng ý của Ban
Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, cấp ủy và Lãnh đạo đơn vị, hôm nay Ban chấp
hành CĐCS long trọng tổ chức Đại hội đại biểu (toàn thê) Công đoàn cơ sở lần thứ
….., nhiệm kỳ 2017 - 2022!
Đến dự và chỉ đạo Đại hội hôm nay:
Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu khách quý
về dự và chỉ đạo đại hội:
* Về phía Công đoàn Viên chức tỉnh: xin trân trọng giới thiệu
- Đ/c:………………………………………………………..
- Đ/c:………………………………………………………..

Đề nghị nhiệt liệt chào mừng.
* Về phía nhà trường xin trân trọng giới thiệu
- Thầy : Nguyễn Văn Bông- Bí thư chi bộ , Hiệu trưởng nhà trường
- Cô :Dương thị Minh Hải – Phó hiệu trưởng nhà trường
Thầy nguyễn Văn Hà – Phó Bí thư chi bộ , Phó Hiệu trưởng nhà trường
Đề nghị nhiệt liệt chào mừng.
- Đặc biệt Ban tổ chức Xin trân trọng kính giới thiệu …… đại biểu.đoàn viên công
đoàn trường THPT Việt Yên số 2 về dự Đại hội. Đề nghị nhiệt liệt chào mừng.


3

4

Đ/c: Hinh
Bầu đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu đại hội:
tiếp tục đứng tại Tiếp theo chương trình, thay mặt Ban Tổ chức tôi xin báo cáo và xin ý kiến Đại hội về
bục
bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban thẩm tra tư cách Đại biểu
a. Về bầu Đoàn Chủ tịch:
* Dự kiến số lượng thành viên Đoàn chủ tịch: 03 đồng chí.
- Xin ý kiến đại hội số lượng thành viên ĐCT (chờ 1 chút). Nếu Đại hội không
có ý kiến xin biểu quyết thông qua
- Đại biểu nào thống nhất với số lượng thành viên Đoàn chủ tịch là 03 đ/c cho
biểu quyết (giơ tay) - Xin cám ơn.
- Đại biểu nào không thống nhất - không có
Như vậy, Đại hội thống nhất 100% số lượng thành viên Đoàn chủ tịch là 03 đ/c.
Xin cám ơn.
* Sau đây tôi xin thông qua danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch:
1. Đ/c: Hoàng Quốc Huy
2. Đ/c: Nguyễn Văn Thành
3. Đ/c: Nguyễn Văn Hinh
- Xin ý kiến đại hội về danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch tôi vừa thông qua (chờ
1 chút) . Nếu Đại hội không có ý kiến xin biểu quyết thông qua:
- Đại biểu nào thống nhất với danh sách Ban tổ chức vừa thông qua cho biểu
quyết giơ tay- Xin cám ơn.
- Đại biểu nào không thống nhất hoặc có ý kiến khác không có
Như vậy Đại hội thống nhất 100% danh sách thành viên Đoàn chủ tịch. Xin
cám ơn.
b. Bầu đoàn thư ký:
Dự kiến số lượng thành viên Đoàn thư ký là: 02 đồng chí. Xin ý kiến Đại hội số
lượng thành viên ĐTK (chờ 1 chút). Nếu Đại hội không có ý kiến xin biểu quyết
thông qua.
- Đại biểu nào thống nhất với số lượng thành viên Đoàn thư ký là 02 đ/c cho
biểu quyết (giơ tay) - Xin cám ơn
- Đại biểu nào không thống nhất. hoặc có ý kiến khác - không có


4

Như vậy, Đại hội thống nhất 100% số lượng thành viên Đoàn thư ký là 02 đ/c.
Xin cám ơn
* Danh sách Đoàn thư ký dự kiến như sau:
1. Đ/c: Trịnh Huy Thân
2. Đ/c: Giáp thị Thu Hà
- Xin ý kiến đại hội về danh sách dự kiến đoàn Thư ký tôi vừa thông qua (chờ 1
chút) . Nếu Đại hội không ý kiến gì thì xin biểu quyết:
- Đại biểu nào thống nhất với danh sách tôi vừa thông qua cho biểu quyết (giơ
tay)- Xin cám ơn
- Đại biểu nào không thống nhất - không có
Như vậy, Đại hội thống nhất 100% danh sách thành viên Đoàn Thư ký. Xin
cám ơn.
c. Về bầu Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội:
* Số lượng: dự kiến là 03 đ/c, xin ý kiến Đại hội số lượng thành viên (chờ 1
chút). Nếu Đại hội không ý kiến gì thì xin cho biểu quyết:
- Đại biểu nào thống nhất với số lượng thành viên Ban thẩm tra tư cách đại biểu
là 03 đ/c cho biểu quyết (giơ tay) - Xin cám ơn.
- Đại biểu nào không thống nhất hoặc có ý kiến khác - không có
Như vậy, Đại hội thống nhất 100% số lượng thành viên Ban thẩm tra tư cách
đại biểu là 03 đ/c - Xin cám ơn
* Danh sách thành viên Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu như sau:
1. Đ/c: Lã Thị Vân nga
2. Đ/c: Nguyễn Thị Chính
3. Đ/c: Nguyễn Văn Ân
- Xin ý kiến đại hội về danh sách dự kiến Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu tôi vừa
thông qua (chờ 1 chút). Nếu Đại hội không ý kiến gì thì xin biểu quyết.
- Đại biểu nào thống nhất với danh sách tôi vừa thông qua cho biểu quyết (giơ
tay) Xin cám ơn.


5

- Đại biểu nào không thống nhất hoặc có ý kiến khác - không có
Như vậy, Đại hội thống nhất 100% danh sách thành viên Ban Thẩm tra tư cách
Đại biểu - Xin cám ơn.
Tiếp theo chương trình: Xin kính mời các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch lên điều
hành Đại hội; mời các đồng chí Đoàn Thư ký lên vị trí làm việc.

5
Đ/c: Thành

PHẦN ĐIỀU HÀNH ĐOÀN CHỦ TỊCH (Người trong Đoàn chủ tịch điều hành)
Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Quốc Huy (Đ/c
Chủ tịch CĐ nhà trường ), thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội - kính
mời đ/c
Đ/c: Nguyễn văn C lên phát biểu khai mạc (Có bài khai mạc riêng)

6

Đ/c: Hinh đứng
- Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Thành thay mặt
tại bàn
ĐCT thông qua chương trình làm việc của Đại hội, kính mời đ/c.
Đ/c: Thành
lên bục

Thông qua Chương trình:
- Kính thưa Quý vị Đại biểu, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin thông qua Chương trình
làm việc của Đại hội như sau: (Đọc chương trình).
(Đọc xong): Xin Đại hội cho ý kiến về chương trình làm việc (chờ 1 chút) nếu đại hội
không có ý kiến thì cho biểu quyết:
- Đại biểu nào nhất trí chương trình Đại hội đã thông qua cho biểu quyết (giơ tay).
Xin cám ơn
- Đại biểu nào không thống nhất hoặc có ý kiến khác . không có
- Như vậy, Đại hội thống nhất 100% chương trình tôi vừa thông qua. Xin cám ơn


6

7

Đ/c Huy
đứng tại bàn

Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đ/c Lã Thị Vân Nga thay mặt Ban
thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu. Kính mời đ/c

8

Đ/c: Hinh
đứng tại bàn.

Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời đ/c Hoàng Quốc Huy thay mặt Đoàn
Chủ tịch trình bày dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động của CĐCS khóa .... nhiệm kỳ
2012-2017 và phương hướng nhiệm vụ khóa ......., nhiệm kỳ 2017 – 2022. Kính mời
đ/c.

Đ/c Huy
lên bục

9

11

Đọc báo cáo :

(Có báo cáo riêng)

Đ/c Thành
đứng tại bàn

Đại hội vừa nghe báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương
hướng công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Sau đây là phần Thảo luận các dự
thảo báo cáo vừa trình bày trước đại hội .
Theo đăng ký của các đại biểu hội nghị với ban thư ký, đoàn chủ tịch xin mời ý kiến
tham luận của đại diện công đoàn tổ Văn về……………………………………….

Đ/c (Chủ tịch)
lên bục

Phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn cấp trên:
Kính thưa Quí vị đại biểu, thưa Đại hội:
Trong quá trình hoạt động và chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại
hội Đại biểu .............., luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của
Đảng ủy (Chi ủy), Thủ trưởng cơ quan đơn vị . Trong Đại hội trọng thể hôm nay các
đồng chí đã đến dự chỉ đạo. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin trân trọng kính giới thiệu
và kính mời đồng chí …………………………., (chức vụ) phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Xin kính mời đồng chí.
Tiếp theo : Trong nhiệm kỳ qua, phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động Công đoàn


7

cơ sở luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Công
đoàn Viên chức tỉnh. Đại hội rất vui mừng được đón các đ/c trong Ban Thường vụ
Công đoàn Viên chức tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội. Xin trân trọng kính mời Đ/c
............................ lên phát biểu chỉ đạo đại hội.
12

13

Đ/c Chủ tịch
lên bục

Đ/c: Chủ tịch
Tiếp tục

Đ/c (Chủ tịch) lên bục phát biểu đáp từ:
- Kính thưa các đ/c lãnh đạo!
Kính thưa các đ/c đại biểu!
Thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể đại biểu Đại hội, tôi xin trân trọng cảm ơn đ/c
..................... thay mặt Đảng ủy, Đ/c ....................thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn
Viên chức tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đại hội xin nghiêm túc tiếp thu
những ý kiến chỉ đạo của các đ/c để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ
đến và triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất. Kính chúc các đ/c mạnh khỏe, hạnh
phúc! Xin trân trọng cảm ơn!
Bầu Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2017 – 2022
- Kính thưa các đồng chí đại biểu! Kính thưa Đại hội! Tiếp theo chương trình, Đại
hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành CĐCS khóa … , nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin thông qua đề án nhân sự BCH- CĐCS khóa …,
nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được BCH- CĐCS khóa …… nhiệm kỳ 2012 – 2017 thông
qua, được Đảng ủy, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh cho ý kiến:

Đọc Đề án (Có đề án kèm theo)
- Từ những quy định như trên, chúng ta tiến hành các công việc sau:
* Thứ nhất: Biểu quyết số lượng Ban Chấp hành
- Xin hỏi, Đại biểu nào thống nhất với số lượng Ban Chấp hành CĐCS nhiệm
kỳ ………….như đề án vừa nêu là:…………đ/c. Cho biểu quyết (giơ tay), (nếu đại


8

biểu có ý kiến tăng hoặc giảm số lượng thì Đoàn Chủ tịch giải thích vì sao mà cần có
số lượng như vậy).
* Thứ hai: - Xin ý kiến đại hội hình thức bầu có số dư hay không có số dư.
Đại hội quyết định hình thức nào thì bầu theo hình thức đó).

(Nếu

Ví dụ: Hình thức có số dư:
Để có số lượng bầu Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ ……..là 05 đ/c, thì đại hội cần
đưa vào danh sách để bầu là 06 (hoặc 07) đ/c để bầu lấy 05 đ/c.
- Xin hỏi Đại biểu nào thống nhất với số lượng là 06 đ/c. Cho biểu quyết (giơ
tay).
- Xin hỏi Đại biểu nào thống nhất với số lượng là 07 đ/c. Cho biểu quyết (giơ
tay).
- Như vậy, đại hội chúng ta thống nhất danh sách là 06 đ/c (hoăc 07đ/c).
* Thứ 3: Ứng cử
- Bây giờ Đại hội kêu gọi ứng cử: (không có đại biểu nào ứng cử)
* Thứ 4: Đề cử
- Tiếp theo là phần đề cử: Có 2 cách đề cử:
Một là: BCH đương nhiệm có trách nhiệm giới thiệu danh sách nhân sự tham
gia bầu cử BCH-CĐCS khóa……nhiệm kỳ 2017 – 2022, được các CĐCS thành viên,
CĐBP, các tổ công đoàn giới thiệu, được Đảng ủy, Ban TV-CĐVC tỉnh thống nhất
cho ý kiến chỉ đạo.
Hai là: Do đại biểu dự Đại hội giới thiệu, kết hợp danh sách BCH đương
nhiệm chuẩn bị
* Bây giờ tôi xin lấy biểu quyết từng cách một:


9

- Đại biểu nào thống nhất cách thứ nhất: Biểu quyết (giô tay)
- Đại biểu nào thống nhất cách thứ hai: Biểu quyết (giô tay)
(Nếu đại biểu chọn cách nào thì làm theo cách đó).
* Sau khi đại hội biểu quyết nhất trí cách làm (cách 1), thì Đoàn Chủ tịch tiến
hành giới thiệu nhân sự theo danh sách đã chuẩn bị trước
* Nếu bieåu quyeát cách 2: thì Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách đã
chuẩn bị, kết hợp với đại biểu dự Đại hội giới thiệu. Nếu số lượng giới thiệu cao hơn
so với số lượng đã biểu quyết thì Đoàn Chủ tịch kêu gọi các ứng cử viên rút khỏi danh
sách những người không cần thiết phải cơ cấu, nếu người đó không rút thì giao cho
Đoàn Chủ tịch Hội ý quyết định cho ai rút, ai để lại theo định hướng của cấp ủy, Công
đoàn cấp trên đã làm việc trước đó.
* Chốt lại danh sách và lấy biểu quyết:
- Đại biểu nào thống nhất với danh sách mà Đoàn Chủ tịch vừa nêu cho biểu
quyết (giơ tay).
- Đại biểu nào có ý kiến khác, cho biểu quyết (giơ tay). (Thiểu số phục tùng đa
số).
* Bầu Ban bầu cử
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin dự kiến Ban bầu cử gồm các đ/c có tên sau:
1. .................... Trưởng ban
2. ..........................
3. ....................
4. ......................
Xin ý kiến Đại hội (chờ 1 chút), nếu Đại hội không ý kiến xin biểu quyết thông
qua:
- Đại biểu nào thống nhất danh sách Ban bầu cử tôi vừa thông qua cho biểu quyết –
Giơ tay. – Xin cám ơn.


10

- Đại biểu nào không thống nhất ( không có)
Như vậy Đại hội thống nhất 100% cơ cấu danh sách Ban bầu cử, xin cám ơn.
-

Đ/c ......Trưởng
ban bầu cử

Ban bầu cử làm việc (có văn bản riêng)
Để Đại Hội tiến hành bầu cử đúng quy định, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng
chí: .............. , Trưởng Ban Bầu cử thông qua thể lệ bầu cử.
(Đ/c Nguyễn Văn A lên bục đọc nguyên văn thể lệ bầu cử, sau đó mời Ban Bầu
cử tiến hành làm việc):
- Phát phiếu bầu cử: + Phiếu bầu Ban Chấp hnh
- Thu phiếu: Công bố số phiếu phát ra, thu vào.
- Tiến hành kiểm phiếu

16

Đ/c .......
đứng tại bàn

GIẢI LAO – 15 PHÚT
Tiếp theo chương trình, kính mời Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu Ban
Chấp hành CĐCS Khóa ……, nhiệm kỳ……

Đ/c ......Trưởng
ban bầu cử lên
bục

Công bố kết quả kiểm phiếu:
Tiếp theo chương trình, kính mời Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu Ban
Chấp hành CĐCS........, nhiệm kỳ 2012 - 2017
(Đ/c Trưởng Ban bầu cử báo cáo kết quả kiểm phiếu - có văn bản riêng)
- Cách đọc: Lần 1: đọc kết quả theo danh sách A, B,C. Lần 2: đọc kết quả từ cao
đến thấp. Lần 3: đọc số lượng người trúng cử, còn những người không trúng thì
không đọc ra


11

Đ/c ........ đứng
tại bàn

Chỉ định triệu tập viên:
- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, Đoàn Chủ tịch Đại hội thống nhất chỉ
định đồng chí .............................., vừa trúng cử vào Ban Chấp hành CĐCS khóa ........
làm triệu tập viên Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành CĐCS khóa ........
………..
- Kính mời các đồng chí Ủy viên BCH mới trúng cử khóa …….., mời lãnh đạo Đảng
ủy, lãnh đạo CĐVC tỉnh về phòng làm việc để dự phiên họp đầu tiên bầu Ban Thường
vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT, Chủ nhiệm UBKT-CĐCS Khóa ….., nhiệm kỳ
………..
(Họp Ban chấp hành phiên thứ nhất có kịch bản riêng: quy trình bầu Ban Thường
vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT, Chủ nhiệm UBKT-giống như bầu Ban chấp
hành)

Đ/c ........ đứng
tại bàn

Đ/c ........ (Chủ
tịch mới ) lên
bục

Sau đây xin trân trọng kính mời đ/c:....... (Đ.c Chủ tịch mới trúng cử) lên công bố kết
quả phiên họp thứ nhất của CĐCS khóa ….., nhiệm kỳ 2017 2022
- Xin kính mời đồng chí
- Công bố kết quả họp Ban chấp hành phiên thứ nhất: (Đ.c Chủ tịch mới trúng cử
công bố) Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đại hội sau đây tôi xin báo cáo kết quả phiên
họp thứ nhất của CĐCS khóa ….., nhiệm kỳ 2017 2022 :
- Tại phiên họp thứ nhất BCH - CĐCS khóa ….., nhiệm kỳ 2017 -2022 đã tiến hành
bầu Bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, UBKT, Chủ nhiệm UBKT nư sau:
+ Ban Thường vụ: (nếu có)
+ Chủ tịch: Đ/c: ………
+ Phó Chủ tịch: ………………….(nếu có)
+ Ủy Ban kiểm tra: 1,2, 3 (nếu có)
+ Chủ nhiệm UBKT


12

- Công bố kết quả xong: Mời Ban chấp hành mới trúng cử ra mắt nhận nhiệm vụ:
Kính thưa các đ/c lãnh đạo! Kính thưa các đ/c đại biểu!
Thay mặt các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành, tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể đại biểu
Đại hội đã tín nhiệm bầu chúng tôi vào Ban Chấp hành CĐCS khóa ….., nhiệm kỳ
2017- 2022. Chúng tôi xin hứa sẽ đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí
tuệ trong lãnh đạo, điều hành nhằm từng bước đưa hoạt động Công đoàn và phong trào
CBCCVCLĐ của cơ quan ngày một phát triển. Chúng tôi mong rằng trong thời gian
tới tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp ủy đảng,
Lãnh đạo đơn vị, Công đoàn Viên chức tỉnh, tạo điều kiện cho Ban Chấp hành chúng
tôi hoàn thành được nhiệm vụ mà Đại hội giao cho. Một lần nữa, xin trân trọng cảm
ơn các đ/c lãnh đạo và toàn thể đại biểu Đại hội!
17

Đ/c .........
lên bục

Bầu đoàn đại biểu dự đại hội Công đoàn cấp trên:
- Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tôi xin thông qua danh sách nhân sự bầu cử Đoàn Đại
biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh, do
BCH đương nhiệm chuẩn bị,
được Cấp ủy, Công đòan Viên chức tỉnh cho ý kiến chỉ đạo cụ thể như sau:
+ Số lượng: ………đại biểu chính thức.(theo số lượng phân bổ của CĐVC tỉnh),
và bầu ……. Đại biểu dự khuyết
+ Nêu danh sách nhân sự dự kiến:
1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. ...................................................................
- Đại biểu nào thống nhất với số lượng và danh sách đề cử cho biểu quyết (giơ
tay).
- Đại biểu nào không thống nhất cho biểu quyết (giơ tay).
- Như vậy Đại hội thống nhất 100% cơ cấu danh sách nhân sự Đàon đại biểu
dự Đại hội Công đoàn cấp trên mà Đoàn Chủ tịch vừa thông qua. xin cám ơn.


13

Bầu Ban Bầu cử: Xin ý kiến Đại hội Đại biểu nào thống nhất Ban Bầu cử bầu Ban
chấp hành, tiếp tục làm Ban Bầu cử bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên cho
biểu quyết (giơ tay)
- Đại biểu nào có ý kiến khác – không có.
- Như vậy Đại hội thống nhất 100% Ban Bầu cử tiếp tục làm việc - Xin cám
ơn!
`
- Xin trân trọng kính mời Ban bầu cử lên làm việc
Đ/c ......Trưởng
ban bầu cử

Đ/c .......
đứng tại bàn
Đ/c ......Trưởng
ban bầu cử

19

Đ/c: ……..
lên bục

Ban bầu cử làm việc (có văn bản riêng)
(Công tác Điều hành bầu cử giống như Bầu Ban chấp hành)

Tiếp theo chương trình, kính mời Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu bầu đại
biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên.
Công bố kết quả bầu: Như trên
LƯU Ý: Có thể bầu Ban chấp hành và bầu Đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp
trên cùng 1 lúc
Tặng quà cho các đ/c ủy viên BCH, UVUBKT- CĐCS khóa …… không tái cử:
- Kính thưa các đ/c đại biểu!
Trong nhiệm kỳ qua, các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành, UVUBKT- CĐCS khóa ….. đã
phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội Công CĐCS, và công đoàn các cấp. Nay do nhiều nguyên nhân nên một
số đồng chí đã thôi tham gia Ban Chấp hành CĐCS khóa …. Đại hội xin ghi nhận và
cảm ơn sự đóng góp quý báu của các đ/c đối với phong trào CBCCVCLĐ và hoạt
động CĐCS trong nhiệm kỳ qua. Chúng tôi mong rằng với tình cảm, kinh nghiệm và


14

vị trí công tác mới của mình, các đ/c sẽ tiếp tục quan tâm và đóng góp thiết thực vì sự
lớn mạnh của tổ chức Công đoàn và phong trào CBCCVCLĐ của tỉnh kính chúc các
đ/c luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc! Đại hội xin tặng các đồng chí món quà và bó
hoa tươi thắm, kính mời các đ/c lên nhận:
1. Đ/c:
2. Đ/c:
3. Đ/c:
4. Đ/c:
- Trân trọng kính mời đ/c (Chủ tịch mới) ……………………………….. lên trao
Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội:
Đ/c ……..
đứng tại bàn

20
21

Tiếp theo chương trình, kính mời đ/c ………., thay mặt Đoàn Thư ký lên trình bày dự
thảo Nghị quyết của Đại hội. Kính mời đ/c

Đ/c ……..
Đ/c …….. lên bục trình bày dự thảo Nghị quyết ( có văn bản riêng)
Lên bục
Đ/c Chủ tịch mới Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội:
trúng cử
lên bục
- Đại hội vừa nghe Đoàn Thư ký lên trình bày dự thảo Nghị quyết của Đại hội.
Xin ý kiến của đại biểu Đại hội (chờ 1 chút). Nếu Đại hội không có ý kiến thì xin biểu
quyết thông qua:
- Đại biểu nào nhất trí với dự thảo Nghị quyết Đại hội xin cho biểu quyết giơ tay?
Xin cảm ơn!
- Đại biểu nào không nhất trí?
Không có.
Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Xin cảm ơn!
* Biểu quyết xong: Đ/c Chủ tịch bế mạc Đại hội (có văn bản riêng)


15

22

Đ/c: A lên bục

Chào cờ bế mạc và kết thúc Đại hội
- Xin kính mời quý vị đại biểu và toàn thể đại biểu Đại hội đứng lên làm lễ chào cờ bế
mạc. (Không mở nhạc).
- Chương trình Đại hội đại biểu CĐCS lần thứ ……đến đây là kết thúc. Thay mặt Ban
Tổ chức Đại hội tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc các quý vị đại biểu và toàn
thể đại biểu Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×