Tải bản đầy đủ

SEMINAR SO3 và SO2

NHÓM 11:
1. Đỗ Trung Hiếu
2. Võ Nguyên Khôi
3. Ngô Tấn Lộc
4. Nguyễn Thị Thanh Tuyền

SEMINAR:

SO3 và SO2

Cấu tạo và tính chất vật lý:Tên theo IUPAC: Sulfur dioxideTên khác: sunfurơ anhydride, lưu huỳnh (IV) oxit
SO2 là khí không màu, mùi hắc, độc, tan nhiều trong nước.Độ hòa tan trong nước của SO2 trong nước là khá cao, một khối lượng nước có thể hòa
tan 78,9 khối lượng khí SO2 ở nhiệt độ 00CNhiệt độ sôi -100C, nhiệt độ nóng chảy -760CTên IUPAC: Sulfur trioxideTên khác: Sunfan, sunfurit anhydrideNhiệt độ sôi 450C, nhiệt độ nóng chảy 16,90 C
SO3 là chất lỏng, tan vô hạn trong nước, tan trong H2SO4
Ở dạng khí, SO3 là chất gây ô nhiễm, tác nhân chính của mưa axit

Tính chất hóa học


SO2
SO2 là một chất rất hoạt động, cho được nhiều phản ứng hóa học trong đó số oxy hóa của lưu
huỳnh có thể thay đổi hoặc không thay đổi, tăng hoặc giảm
+ SO2 là oxit acid:
SO2 + NaOH → NaHSO3
SO2 + H 2 O ↔ H 2 SO3
+ SO2 là một chất khử khá mạnh tuy kém H2, HI, H2S

5SO2 + 2 KMnO4 + 2 H 2 O → K 2 SO4 + 2 MnSO4 + 2 H 2 SO4
+ SO2 là một chất oxi hóa, đối với những chất khử mạnh (H2, HI, H2S, CO, kim loại hoạt động
mạnh ) thì SO2 thể hiện tính chất oxi hóa
0

C ,bôxit
SO2 + CO 500

→ 2CO2 + S

SO2 + Mg → 2 MgO + S
SO3 + 2 NaOH → Na 2 SO4 + H 2 O

SO3
SO3 là chất oxi hóa mạnh :

SO3 + KI → K 2 SO4 + I 2
SO3 + 2 NH 3 → 3SO2 + N 2 + 3H 2 O

SO3 là oxit acid :

SO3 + H 2 O → H 2 SO4
SO3 + MgO → MgSO4

Điều chế:

SO2
_Trong phòng thí nghiệm: Na 2 SO3 + H 2 SO4 → Na 2 SO4 + H 2 O + SO2
Cu + H 2 SO4 → CuSO4 + SO2 + 2 H 2 O
_Trong công nghiệp:
Nguyên liệu là quặng pirit: thành phần chủ yếu là FeS2
0

t
4 FeS 2 + 11O2 →
2 Fe2 O3 + 8SO2

Nguyên liệu là lưu huỳnh :

SO3

0

t
S + O2 →
SO2


_ Trong phòng thí nghiệm muốn điều chế SO3 người ta nấu nóng nhẹ oleum, thu SO3 vào ống

ngâm trong hỗn hợp H2O và muối ăn
VO
→ 2 SO3
_Trong công nghiệp: 2 SO2 + O2 
2 5

Ứng dụng:

SO2
_phần lớn SO2 được dung để điều chế H2SO4, các muối sunfit, bisunfit. SO2 lỏng dung để chạy
các máy làm lạnh, dung làm dung môi chiết một số loài thảo mộc
_ SO2 ẩm dùng để tẩy màu một số chất hữu cơ mà nếu dùng Clo sẽ làm hỏng như đường rơm,
tơ, len, long…
_ Làm chất tẩy trắng giấy và bột giấy, chất chống nấm mốc lương thực,thực phẩm…

SO3
_Là sản phẩm trung gian điều chế H2SO4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×