Tải bản đầy đủ

Phèn nhôm sunfat đơn Al2(SO4)3 18h2o

Phèn nhôm sunfat đơn Al2(SO4)3.18H2O
A.Cấu tạo và tính chất vật ly
Nhôm sunfat khan Al2(SO4)3 là chất bột màu trắng . Nó bị phân hủy ở nhiệt độ trên
7700C. Công thức chung của phèn nhôm sunfat là Al 2(SO4)3.nH2O, thường gặp dạng
Al2(SO4)3 .18H2O chứa 15% Al2O3. Tùy theo điều kiện sản xuất, có thể thu được nhiều
loại tinh thể nhôm sunfat hydrat hóa khác nhau trong đó giá trị của n có thể là 18,24,…
Nếu chỉ có nhôm sunfat thì là phèn đơn và khi cho thêm Kali sunfat hoặc Amon Sunfat
thì gọi là phèn kép.
Đây là những tinh thể đơn tà, trong suốt , dể tan trong nước, tan chậm trong nước
lạnh và không tan trong rượu tuyệt đối. Tỉ trọng 1.69kg/dm3, nóng chảy ở 14000C. Khi
sấy trong chân không ở 500C, nó mất bớt nước chuyển thành hidrat Al2(SO4)3.16H2O
và khi nung nóng đến 3400C nó mất nước hoàn toàn biến thành muối khan.

B.Tính chất hóa học
Phản ứng thủy phân:
Nhôm sunfat tác dụng với nước tạo thành các bông hydroxit kim loại có khả năng hút
các hạt lơ lửng trong nước theo lực trọng trường.
Al3 + + 3HOH = Al(OH)3 ↓ + 3H+

C. Điều chế
Phèn đơn nhôm sunfat được sản xuất từ axit sunfuric và một vật liệu chứa nhôm như

đất sét, cao lanh, quặng bôxit, nhôm hydroxit.
Một vài cơ sở nhỏ sản xuất phèn chua từ axit sunfuric và nhôm phế liệu. Khi sử dụng
nhôm hydroxit, sản phẩm thu được có chất lượng tốt nhất: hàm lượng nhôm oxit Al 2O3
có thể đạt tới 17% đồng thời hàm lượng sắt oxit Fe 2O3 có thể dưới 0,04%. Khi dùng
nguyên liệu chứa nhôm khác, chất lượng sản phẩm thường thấp hơn và tiêu hao
nguyên vật liệu thường cao hơn.
Ở miền Bắc nước ta, sản xuất phèn đơn thường đi từ cao lanh; còn ở miền Nam, lại sử
dụng nguyên liệu nhôm hydroxit và chất lượng các loại phèn nhôm sản xuất trong nước
tương đương với chất lượng các sản phẩm cùng chủng loại của nước ngoài.
Sơ đồ sản xuất phèn nhôm:


Nguyên liệu chứa Al

Hợp chất Al (III) sunfat

Phèn đơn.

D. Ứng dụng
Trong kỹ thuật, nhôm sunfat dùng làm chất đông tụ trong quá trình xử ly nước.
Trong công nghiệp nhuộm nhôm sunfat được sử dụng làm chất cầm màu.
Trong công nghiệp giấy, nhôm sunfat được cho vào bột giấy cùng với muối ăn, tạo ra
nhôm clorua do phản ứng trao đổi, bị thủy phân mạnh hơn tạo nên hiđroxit. Hiđroxit này
sẽ kết dính những sợi senlulozo với nhau làm cho giấy không bị nhòe mực khi viết.
Ngoài ra nhèn nhôm sunfat còn được sử dụng trong ngành thuộc da.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×