Tải bản đầy đủ

NƯỚC JAVEL

Seminar-Nhóm 31
NƯỚC JAVEL
I. CẤU TẠO
Nước javel còn có tên gọi là dịch tẩy trắng hay thuốc tẩy. Nước javel là dung dịch
hỗn hợp muối NaCl và NaClO (natrihipoclorit).
Công thức cấu tạo của NaClO

II. TÍNH CHẤT
1) Tính chất vật lý
Là chất lỏng, màu vàng ngà, mùi hơi hắc, có tính tẩy, tính sát trùng và diệt khuẩn cao.
2) Tính chất hoá học
Là một chất ôxy hóa mạnh, kém bền .
Dễ bị phân hủy bởi axít và giải phóng ra khí Clo.
NaClO là muối của axit yếu , trong không khí nó tác dụng dần dần với CO2 tạo ra
HClO không bền:
NaClO + CO2 + H2O  NaHCO3 + HClO
Phân huỷ mạnh bởi tác dụng của các kim lọai nặng như Fe, Ni, Co, Cu, Mn hay ôxít
của chúng .
Dễ bị phân dã dưói tác dụng của ánh sáng và nhiệt độ ,nhất là môi trường có pH = 6 –
7.


III. ĐIỀU CHẾ
1) Trong phòng thí nghiệm


Nước javel được điều chế bằng cách cho khí Clo tác dụng với dung dịch NaOH loãng
ở nhiệt độ thường.
Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO + H2O
Hay
Na2CO3 + Cl2  NaClO + NaCl + CO2
2) Trong công nghiệp
Nước javel được sản xuất bằng cách điện phân dung dịch muối ăn ( nồng độ từ 15% 20%) trong thùng điện phân không có vách ngăn với cực âm bằng titan và cực dương
bằng than chì.
2NaCl + 2H2O  2NaOH + H2 + Cl2
Do không có màng ngăn nên Cl2 thoát ra ở anốt tác dụng với NaOH ( vừa tạo thành ở
catốt) trong dung dịch tao ra nước javel.
Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO + H2O

IV. ỨNG DỤNG
Được sử dụng làm chất tẩy màu, vết mốc, mực, nhựa cây cho đồ dùng bằng vải sợi.
Tẩy trắng đồ men sứ …
Dùng trong khử trùng làm sạch nước sinh hoạt, sát trùng nhà ở, bệnh viện...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×