Tải bản đầy đủ

KCL QUẶNG XINVINHIT

NHÓM I:
 Đỗ Minh Sáng
 Huỳnh Duy Lam
 Nguyễn Văn Chuẩn
 Hà Minh Tân

CHỦ ĐỀ:KCL-QUẶNG XINVINHIT
A:Muối KCl
Các hợp chất hóa học clorua kali (KCl) là một kin loại nhữ tuơng muốigồm kali và clo .
Trong trạng thái tinh khiết của nó, nó là không mùi và có màu trắng hoặc không màu,.
Kali clorua tinh thể có khối tâm mặt. clorua kali là đôi khi được gọi là " lục hóa vật bồ
tạt ", . KCl được sử dụng trong y học, ứng dụng khoa học, chế biến thực phẩm và trong
tư pháp thực hiện thông qua việc tiêm thuốc độc . Nó xảy ra tự nhiên như các khoáng sản
sylvite và kết hợp với clorua natri như sylvite
I: Tính chất vật lý
Kali clorua có cấu trúc tinh thể giống như nhiều muối khác. cấu trúc của nó là tâm mặt
khối. Của mạng cố định là khoảng 630 picomet. Một số đặc tính khác


Truyền trong phạm vi: 210 nm đến 20 μm
Chiết suất = 1,456 tại 10 μm
Độ dẫn nhiệt = 0,036 W / (cm ° K)
Thiệt hại ngưỡng (Newman và Novak): 4 GW / cm 2 hoặc 2 J / cm 2 (0,5 hoặc 1 ns
nhịp tim); 4,2 J / cm 2 (1,7 ns nhịp Kovalev & Faizullov)

II Tính chất hóa học
Trong hóa học và vật lý, nó là một tiêu chuẩn rất thường được sử dụng, ví dụ như là một
hiệu chuẩn giải pháp tiêu chuẩn trong đo tính dẫn điện của (ion) các giải pháp, kể từ khi
chuẩn bị kỹ lưỡng các giải pháp có KCl tốt tái sản xuất và cũng như các đặc tính đo
lường được lặp lại.
Kali clorua có thể phản ứng như là một nguồn clorua ion . Như với bất kỳ khác hòa tan
ion clorua, nó sẽ kết tủa clorua hòa tan các muối khi thêm vào một giải pháp của một ion
kim loại thích hợp:
KCl ( dd ) + AgNO 3 (dd) → AgCl ( s ) + KNO 3 (dd)


Mặc dù có nhiều kali âm điện hơn so với natri , KCl có thể được giảm đến kim loại bằng
phản ứng với natri kim loại ở 850 ° C vì kali được lấy ra bằng cách chưng cất (xem
nguyên lý Le Chatelier ):
KCl (l) + Na (l) ⇌ NaCl (l) + K (g)
Phương pháp này là phương pháp chính để sản xuất kali kim loại. Điện (sử dụng cho
muối) không vì tính hòa tan cao kali trong KCl nóng chảy.
Cũng như các hợp chất khác có chứa kali, ở dạng bột KCl cho một tử đinh hương lửa thử
nghiệm kết quả.

III Điều chế
Kali clorua đuợc điều chế từ những quặng có KCl như Xinvinhit. Cacnalit … Để tách
riêng KCl người ta dựa vào độ tan của các muối trong quặng
Cách làm:VD với quặng Xinvinhit(NaCl.KCl)
Đun sôi dd bão hòa NaCl rồi đổ quăng Xinvinhit đã tán nhỏ vào .Chỉ có KCl tan trong dd
này .Gạn dd ra , để nguội thì KCl kết tủa và lắng xuống.Làm như vậy nhiều lần có thể
tách riêng được KCl
IV Ứng dụng
Làm phân bón.ứng dụng cho y học (KCl là một loại thuốc độc.cái chết không đau đớn)
Ứng dụng trong chữa cháy
Dùng cho khử trùng
……………..


B:QUẶNG XINVINHIT
Thành phần chủ yếu là NaCl.KCl có màu đỏ hung
Được ứng dụng sản xuất KCl dung trong san xuất phân hóa học
Ứng dụng trong chữa cháy bằng phương pháp xon khí
Là một trong những khóa vật quan trọng của nước taTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×