Tải bản đầy đủ

Bài seminar về diêm tiêu

Bài seminar về diêm tiêu
1/Diêm tiêu là gì ?
Diêm tiêu là kali nitrat, có công thức hóa họclà KNO 3, nằm trong nhóm chất phụ gia
bảo quản thực phẩm, tồn tại ở dạng tinh thể màu trắng. Chất này có tính sát khuẩn
nhẹ,đặc biệt có khả năng giữ màu đỏ hồng cho sản phẩm thịt. Vì thế nó được sử
dụng khá rộng rãi trong việc chế biến thịt lạp xưởng, giam bông, thịt hộp… với vai
trò chất phụ gia bảo quản và giữ màu thực phẩm
2/Công thức cấu tạo:

3/Tínchchấtvậtlý:
-Tan nhiều trong nước(ở 200C là 32g/100g nước)
-Bảng tan của KNO3 trong nước
Nhiệt độ (° C)

Độ tan (g/100g H2O)

10

20

20


32

40

64

80

169
Phân tử gam 101,103 g/mol
Bề ngoài chất rắn màu trắng
Tỷ trọng 2,109 g/cm3 (16°C)
Điểm nóng chảy:334°C
Điểm sôi phân hủy 400°C
Độ hòa tan trong nước 13,3g/100ml(0°C), ít tan trong ethanol có thể tan trong
glyxerol, amoni


Cấu trúc tinh thể trực thoi
4/Tính chất hóa học:
 Kalinitrat phân hủy ở nhiệt độ cao tạo thành kalinitrit và giải phóng oxi vậy nó
có tính oxh mạnh
2KNO3 → 2KNO2 + O2
Chế tạo thuốc nổ đen với công thức: 750/0 KNO 3, 100/0 S, 50/0 C. Khi nổ nó
tạo ra muối kalisunfua, khí nito và khí CO2:
2KNO3 + S + 3C → K2S + 3CO2 + N2


5/Điều chế:
Kalinitrat có thể được thực hiện bằng cách kết hợp amoninitrat và hydroxit kali
NH4NO3 (aq) + KOH (aq) → NH3 (g) + KNO3 (aq) + H2O (l) NH4NO3 (aq) +


KOH (dd) → NH3 (g) + KNO3 (aq) + H2O (l)
Một cách khác sản xuất kalinitrat mà không có một sản phẩm phụ của amoniac là
kết hợp của amoninitrat và clorua kali, dễ dàng thu được như là một natri miễn
phí
NH4NO3 (aq) + KCl (aq) → NH4Cl (aq) + KNO3 (aq) NH4NO3 (aq) + KCl
(dd) → NH4Cl (aq) + KNO3 (dd)
Kalinitrat cũng có thể sản xuất bằng cách trung hòa axit nitric với KOH.
KOH (aq) + HNO3 → KNO3 (aq) + H2O (l) KOH (dd) + HNO3 → KNO3 (aq) +


H2O (l)
6/Ứng dụng:

Làm phân bón, cung cấp nguyên tố kali và nitơ cho cây trồng.
Bảo quản thực phẩm trong công nghiệp.
Điều chế oxi với lượng nhỏ trong phòng thí nghiệm.
Điều chế HNO3khi tác dụng với axit
H2SO4 + KNO3 → K2SO4 + HNO3.Phụ gia thực phẩm(E252).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×