Tải bản đầy đủ

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 16: Man and Environment (Luyện tập) có đáp án

VnDoc - Tả i tài liệ u, văn bả n pháp luậ t, biể u mẫ u miễ n phí
Bài 1: Tìm từ không cùng nhóm vớ i các từ khác.

Đáp án
Bài 2: Tìm từ có phát âm ở phầ n gạ ch chân khác vớ i các từ còn lạ i.

Đáp án
Bài 3: Chọ n đáp án đúng để hoàn thành câu sau.


VnDoc - Tả i tài liệ u, văn bả n pháp luậ t, biể u mẫ u miễ n phí
Đáp án
Bài 5: Tìm đáp án có cùng nghĩa vớ i câu ban đầu.


VnDoc - Tả i tài liệ u, văn bả n pháp luậ t, biể u mẫ u miễ n phí

Đáp án
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×