Tải bản đầy đủ

Giáo án Địa lý 12 bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Tiết 42
Bài 37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊN
Ngày soạn:

Tuần dạy:…… Ngày dạy:……..

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
 Biết được vị trí và hình dạng lãnh thổ của vùng.
 Biết được những khó khăn, thuận lợi và triển vọng của việc phát huy các
thế mạnh nhiều mặt của Tây Nguyên, đặc biệt là về phát triển cây công
nghiệp lâu năm, lâm nghiệp và khai thác nguồn thủy năng.
 Trình bày được các tiến bộ về mặt KT-XH của Tây Nguyên gắn liền với
việc khai thác các thế mạnh của vùng, những vấn đề KT-XH và môi
trường với việc khai thác các thế mạnh này.
2. Kĩ năng:
 Củng cố các kĩ năng sử dụng bản đồ, biểu đồ, lược đồ, sưu tầm và xử lí
các thông tin bài học.
 Rèn luyện kĩ năng trình bày và báo cáo các vấn đề KT-XH của một
vùng.
3. Thái độ: Thêm yêu quê hương Tổ quốc, đồng thời xác định tinh thần học tập

nghiêm túc để xây đựng và bảo vệ Tổ Quốc.
4. Định hướng phát triển năng lực học sinh:


Năng lực chung, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác.Năng lực chuyên biệt: sử dụng tranh ảnh, bản đồ, biểu đồ…

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. GV

chuẩn bị:

 Bản đồ kinh tế Tây Nguyên
 Cá


HĐ 1. Tìm hiểu vấn đề phát triển cây
công nghiệp lâu năm của vùng.
Đất đai và khí hậu có những thuận lợi gì
cho phát triển cây công nghiệp lâu năm ở
đây.
Mùa khô ở đây có những thuận lợi gì cho
sản xuất (chè, cà phê, tiêu).
Dựa vào lược đồ SGK Tr. 169 và Atlat kể
tên các tỉnh có trồng cà phê. Tỉnh có diện
tích trồng cà phê lớn nhất.
GV thông tin về cây Cà phê: vối, chè, mít.
Vùng trồng chè lớn thứ mấy cả nước? Tỉnh
có diện tích trồng chè lớn nhất nước.
GV: việc phát triển cây công nghiệp ở đây
đã có những tác động tích cực cho sự phát
triển KT-XH của vùng nói riêng và cả nước
nói chung: việc phát triển cây CN ở Tây
Nguyên không chỉ mang lại ý nghĩa kinh tế
mà còn có ý nghĩa xã hội sâu sắc: gómùa khô kéo dài khá sâu sắc.
Làm gì để khai thác tốt hơn nguồn thủy
năng kết hợp với thủy lợi ở Tây Nguyên ?

HĐ 3. Tìm hiểu việ
c khai thác thủy năng
kết hợp với thủy lợi ở Tây Nguyên.
Tây Nguyên có nhiều sông, trong đó có 3
sông c


- Cà phê Vối: sống ở vùng nhiệt đới, độ cao thích hợp để trồng là dưới
1.000m. Nhiệt độ ưa thích của cây là 240-290C, lượng mưa khoảng trên
1000mm, cây Cà phê Vối cần nhiều ánh sáng hơn so với Cây cà phê Chè.
- Cà phê chè: là loại cà phê có lá nhỏ, cây thường để thấp giống cây chè.
Cây ưa thích nhiệt độ từ 160-250C, lượng mưa khoảng trên 1000mm.
- Trên thị trường Cà phê Chè được đánh giá cao hơn Cà phê Vối vì có vị
thơm ngon và chứa ít hàm lượng cafein hơn. Một bao cà phê chè (60kg) thường
có giá cao gấp 2 lần 1 bao cà phê vối. Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn
thứ 2 thế giới nhưng chủ yếu là cà phê vối. (cà phê vối loại cà phê khỏe, dễ
chăm sóc cho năng suất cao. Các cao nguyên chuyên canh cà phê của Việt Nam
đều có độ cao dao động 500-1000m. Cà phê vTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×