Tải bản đầy đủ

Quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị cửa tiền, phường vinh tân, thành phố vinh, tỉnh nghệ an (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

ĐINH VĂN DŨNG

QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ
CỬA TIỀN, PHƯỜNG VINH TÂN, THÀNH PHỐ VINH,
TỈNH NGHỆ AN

LUẬN VĂN THẠC SỸ
QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH

Hà Nội - 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

ĐINH VĂN DŨNG
KHÓA: 2015-2017

QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ
CỬA TIỀN, PHƯỜNG VINH TÂN, THÀNH PHỐ VINH,
TỈNH NGHỆ AN

Chuyên ngành : Quản lý đô thị và công trình
Mã số : 60.58.01.06

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
GS.TS. NGUYỄN TỐ LĂNG

Hà Nội - 2017


LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình, với lòng kính trọng
và biết ơn sâu sắc, tác giả xin được bày tỏ lời cảm ơn tới:
- GS.TS. Nguyễn Tố Lăng là người hướng dẫn khoa học có trình độ cao và kinh
nghiệm đã hướng dẫn tác giả tận tình, trách nhiệm, khoa học và hiệu quả.
- Tập thể các thầy, cô giáo là giảng viên Trường đại học Kiến trúc Hà Nội cùng
các GS,PGS,TS đang công tác trong ngành đã tận tình giảng dạy, truyền đạt
những kiến thức quý báu về chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình trong
suốt thời gian tác giả học tập tại trường.
- Sở xây dựng tỉnh Nghệ An đã nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ thông tin, tài liệu phục
vụ nghiên cứu để tác giả có thể hoàn thành Luận văn.
- Tác giả cũng xin cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện
giúp đỡ và động viên về tinh thần cho tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu và
hoàn thành Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình.
Xin chân thành cảm ơn!
TÁC GIẢ LUẬN VĂN


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của
tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực và có
nguồn gốc rõ ràng.
TÁC GIẢ LUẬN VĂN


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt

Tên đầy đủ

ĐTM

Đô thị mới

KĐTM

Khu đô thị mới

NĐ-CP

Nghị định – chính phủ

QH

Quy hoạch

QHCT

Quy hoạch

TP

Thành phố

UBND

Ủy ban nhân dân

VSMT

Vệ sinh môi trường


DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
Số hiệu
bảng,
biểu

Tên bảng, biểu

Bảng 1.1. Số liệu bảng tổng hợp sử dụng đất theo quy hoạch được

Trang

13

phê duyệt
Bảng 1.2. Bảng đánh giá mức độ hoàn thành xây dựng theo quy

14

hoạch
Bảng 1.3

Thống kê đường nội bộ đã xây dựng trong khu đô thị

22

mới cửa tiền
Bảng1.4

Ý kiến người dân về mức độ dễ dàng của việc lập hồ sơ

30

xây dựng
Bảng 2.1

Bảng tổng hợp sử dụng đất

61


DANH MỤC HÌNH MINH HỌA
Số hình

Tên hình

Trang

Hình 1.1.

Vị trí khu đô thị mới cửa tiền thuộc phường vinh tân

11

Hình 1.2.

Đánh giá mức độ xây dựng khu đô thị mới cửa tiền

15

Hình 1.3

Block nhà cao tầng đang được xây dựng

16

Hình 1.4

Nhà phố liền kề trong khu đô thị

17

Hình 1.5

Hệ thống đường giao thông nội bộ

21

Hình 1.6

Vỉa hè trên các tuyến đường không có nhà dân

23

Hình 1.7

Hệ thống đường ống cấp nước chính đã được xây dựng

24

Hình 1.8

Trạm biến áp của khu đô thị mới cửa tiền

25

Hình 1.8

Đường dây cấp điện đã được xây dựng tại khu đô thị

26

cửa tiền
Hình 1.10

Đường ống thoát nước đã được xây dựng tại khu đô thị

27

cửa tiền
Hình 2.1

Quy hoạch chi tiết khu đô thị Cửa Tiền

55

Hình 2.2

Quy hoạch sử dụng đất phường Vinh Tân

58


1
MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Thành phố Vinh là thủ phủ của tỉnh Nghệ An với diện tích 104,96 km² với
dân số 435.208 người. Thành phố Vinh nằm bên bờ sông Lam, phía Bắc giáp
huyện Nghi Lộc, phía Nam và Đông Nam giáp huyện Nghi Xuân, phía Tây và
Tây Nam giáp huyện Hưng Nguyên. Thành phố cách thủ đô Hà Nội 295 km
về phía Bắc, cách Thành phố Hồ Chí Minh 1.424 km, cách thủ đô Viên Chăn
(Lào) 400 km về phía Tây. Thành phố Vinh hiện nay đang được đầu tư với
mục tiêu là trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ, trở thành thành
phố văn minh, hiện đại, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh Nghệ
An; trung tâm vùng Bắc Trung bộ về các lĩnh vực tài chính, thương mại, du
lịch, khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao,
y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà
bản sắc xứ Nghệ, xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
ngày càng được nâng cao.
Để đạt được những thành tựu trên, chính quyền thành phố cần sự đầu tư cao
về các nguồn lực cũng như các hoạt động quản lý, thu hút người dân về sinh
sống và làm việc. Trong những năm vừa qua, nhiều dự án đầu tư xây dựng đã
được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra, tuy nhiên vẫn có
không ít dự án thực hiện kém hiệu quả vì công tác xây dựng theo quy hoạch
chưa phù hợp.
Khu đô thị mới Cửa Tiền do tập đoàn Danatol làm chủ đầu tư được bắt đầu
xây dựng từ năm 2010, đến nay vẫn đang được tiếp tục xây dựng và hoàn
thiện. Khu đô thị mới thuộc Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ
An với diện tích 22,15 ha được chia làm 05 khu chức năng chính: Khu Nhà ở,
Khu Dịch vụ ven sông, Khu nhà trẻ - mẫu giáo, Khu Nhà Văn Hóa, Khu
TDTT - cây xanh. Với hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng hiện đại được


2
thiết kế đồng bộ bao gồm khu biệt thự sân vườn, trung tâm thương mại,
trường mẫu giáo, trung tâm thể dục thể thao, khu vui chơi giải trí, vườn hoa,
đây được xem là một trong những khu đô thị kiểu mẫu tại thành phố Vinh.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng khu đô thị theo quy hoạch vẫn
có nhiều bất cập và vướng mắc như: công tác quản lý xây dựng không đồng
bộ, chưa quản lý được sự tự phát trong xây dựng đối với các nhà liền kề, biệt
thự,…
Do đó, đề tài “Quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị mới Cửa
Tiền, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An” được lựa chọn làm đề
tài tốt nghiệp luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình
nhằm nhằm đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn chỉnh các nội dung về
công tác quản lý xây dựng Khu đô thị mới Cửa Tiền để quá trình triển khai
xây dựng theo đúng quy hoạch được phê duyệt;
Mục đích nghiên cứu
- Đề xuất một số giải pháp trong quản lý xây dựng theo quy hoạch, đảm
bảo trật tự xây dựng, quy hoạch đúng với đồ án đã được phê duyệt
- Tạo tiền đề khuyến khích sự đầu tư xây dựng đối với các dự án sau này
trong khu vực.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý đô thị xây dựng theo quy
hoạch khu đô thị mới Cửa Tiền, Vinh Tân, Nghệ An
- Phạm vi nghiên cứu: Khu đô thị mới Cửa Tiền, Vinh Tân, Nghệ An.
Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng, thu thập và xử lý
số liệu điều tra
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu.


3
- Phương pháp so sánh đối chiếu: Xem xét mối liên hệ giữa các đối
tượng nghiên cứu với nhau và giữa chung với các yếu tố bên ngoài
- Phương pháp phân tích tổng hợp: Công tác quản lý xây dựng theo quy
hoạch khu đô thị mới Cửa Tiền cần phải phân tích các đặc điểm của
khu đô thị,
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Góp phần cụ thể hóa, bổ sung và làm phong phú thêm các vấn đề về lý
luận khoa học và khái niệm trong Quản lý xây dựng theo quy hoạch và
quản lý đầu tư xây dựng tại Việt Nam nói chung và khu đô thị mới Cửa
Tiền nói riêng
- Đề xuất các phương án giúp nâng cao năng lực quản lý đô thị trong
quản lý xây dựng theo quy hoạch đã phê duyệt
Một số khái niệm liên quan
-

Đô thị:
Đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu

hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính trị, hành
chính, kinh tế, văn hóa hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển
kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao
gồm nội thành, ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị
trấn. [21]
-

Đô thị mới:
Là đô thị dự kiến hình thành trong tương lai theo định hướng quy hoạch

tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, được đầu tư xây dựng từng bước đạt các
tiêu chí của đô thị theo quy định của pháp luật.[21]
-

Khu đô thị mới


4
Là một khu vực trong đô thị, được đầu tư xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng
kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở. [21]
-

Quy hoạch đô thị

Là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình
hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường
sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ
án quy hoạch đô thị. [21]
- Quản lý xây dựng theo quy hoạch:
Quản lý xây dựng theo quy hoạch được hiểu là tập hợp các hoạt động
nhằm quản lý quá trình xây dựng đô thị, đảm bảo công tác xây dựng triển khai
đúng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Theo luật quy hoạch đô thị, quản xây
dựng theo quy hoạch bao gồm:
- Giới thiệu địa điểm, Giấy phép quy hoạch
- Quản lý phát triển đô thị mới, khu đô thị mới
- Quản lý cải tạo đô thị theo quy hoạch.
- Chứng chỉ quy hoạch
Là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp xác định các số liệu và thông tin
liên quan của một khu vực hoặc một lô đất theo đồ án quy hoạch đô thị đã
được phê duyệt.
- Giấy phép quy hoạch
Là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư làm căn cứ lập quy
hoạch chi tiết hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Giấy phép xây dựng
Là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư làm că cứ để xây
dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình


THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN


5
Cấu trúc luận văn
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung của luận văn gồm có 3 chương:
- Chương 1: Tổng quan về công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch KDT
Cửa Tiền
- Chương 2: Cơ sở khoa học về quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị
Cửa Tiền
- Chương 3. Giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu đô thị mới
Cửa Tiền


95
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận
Những năm qua, dưới sự quản lý chặt chẽ của các cấp các ngành, công tác
quản lý quy hoạch xây dựng đô thị ở thành phố Vinh đã có nhiều bước tiến
mới. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đổi mới hình thức xúc tiến đầu tư, với cách
làm phong phú hơn, trực tiếp gặp gỡ nhiều nhà đầu tư. Nhiều tập đoàn lớn, có
tên tuổi ở trong nước và nước ngoài đã có mặt ở đây. Không chỉ đầu tư vào
nhiều lĩnh vực, vùng miền, các doanh nghiệp đã sử dụng công nghệ, thiết bị
hiện đại, nhất là trong lĩnh vực xây dựng với hàng chục dự án khu đô thị mới,
nhà cao tầng. Các dự án này giúp thúc đẩy kinh tế nhưng lại đặt ra vấn đề khó
khăn trong công tác quản lý. Trên cơ sở đó, luận văn được thực hiện với
mong muốn tập trung đánh giá, giải quyết công tác quản lý xây dựng khu đô
thị mới Cửa Tiền, là khu đô thị đầu tiên của thành phố Vinh được định hướng
là khu đô thị kiểu mẫu.
Những vấn đề mà luận văn giải quyết bao gồm:
- Đánh giá thực trạng quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị Cửa
Tiền đã được phê duyệt
- Đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng theo
quy hoạch.
Với mong muốn góp phần hoàn thiện quy chế, quy định quản lý, đóng góp
các giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị mới Cửa Tiền. Từ
đó, có thể ứng dụng vào nghiên cứu quản lý cho khu đô thị mới khác tại Nghệ
An cũng như cả nước.


96
Kiến nghị
Việc thực hiện công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch cần kết hợp
với các phòng ban chức năng của phường, thành phố để hoạt động hiệu quả.
Các cơ quan quản lý nhanh chóng ban hành quy chế quản lý xây dựng
khu đô thị, hướng dẫn thực hiện thật chi tiết và đầy đủ. Từ bản quy chế, đưa
ra các hướng dẫn cụ thể để người dân cũng như các nhà đầu tư thực hiện.
Cần có sự hướng dẫn đầy đủ cho người dân trong quá trình cấp phép
xây dựng, xây dựng công trình và sử dụng công trình. Đảm bảo người dân
thực hiện đúng các quy định, thiết kế được được phê duyệt, đúng theo các chỉ
tiêu của dự án.
Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức
nghiệp vụ, luật pháp, nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công
chức và viên chức . Đầu tư các trang thiết bị tin học đồng bộ, hiện đại cho
công tác quản lý hồ sơ và lưu trữ dữ liệu.


MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
Danh mục các bảng biểu
Danh mục các hình minh họa
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
Lý do chọn đề tài ............................................................................................. 1
Mục đích nghiên cứu ....................................................................................... 2
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.................................................................. 2
Phương pháp nghiên cứu................................................................................ 2
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ...................................................... 3
Một số khái niệm liên quan ............................................................................ 3
Cấu trúc luận văn ............................................................................................ 5
NỘI DUNG ...................................................................................................... 6
1.

CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY

DỰNG THEO QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ CỬA TIỀN.......................... 6
1.1.

Thực trạng xây dựng theo quy hoạch các khu đô thị mới tại

thành phố Vinh ................................................................................................ 6
1.2.

Thực trạng công tác triển khai xây dựng theo quy hoạch khu đô

thị Cửa Tiền ................................................................................................... 10
1.2.1.

Giới thiệu khái quát về khu đô thị mới Cửa Tiền ............................. 10

1.2.2.

Thực trạng sử dụng đất ..................................................................... 12

1.2.3.

Thực trạng không gian kiến trúc cảnh quan đô thị mới Cửa Tiền .... 16


1.3.

Thực trạng quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị Cửa

Tiền

........................................................................................................... 28

1.3.1.

Thực trạng về quản lý sử dụng đất.................................................... 28

1.3.2.

Thực trạng công tác quản lý cấp phép xây dựng tại khu đô thị mới 28

1.3.3.

Thực trạng quản lý không gian kiến trúc cảnh quan theo quy hoạch30

1.3.4.

Vai trò các cơ quan quản lý nhà nước trong xây dựng theo quy hoạch

khu đô thị mới Cửa Tiền ................................................................................. 32
1.3.5.

Cộng đồng đối với quy hoạch và quản lý khu đô thị mới ................ 38

1.4.

Những vấn đề cần nghiên cứu........................................................ 39

2.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

THEO QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ MỚI ................................................ 42
2.1.

Cơ sở lí thuyết về quản lý xây dựng theo quy hoạch các khu đô

thị mới ........................................................................................................... 42
2.1.1.

Quản lý đô thị.................................................................................... 42

2.1.2.

Quản lý xây dựng theo quy hoạch .................................................... 44

2.1.3.

Quản lí Nhà nước về xây dựng đô thị theo quy hoạch ..................... 44

2.1.4.

Vai trò của cộng đồng ....................................................................... 48

2.2.

Cơ sở pháp lý về quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị

mới

........................................................................................................... 50

2.2.1.

Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam................ 50

2.2.2.

Các đồ án quy hoạch được duyệt có liên quan ................................. 57

2.3.

Các yếu tố liên quan trong công tác quản lý xây dựng theo quy

hoạch khu đô thị mới Cửa Tiền ................................................................... 64
2.3.1.

Điều kiện tự nhiên ............................................................................. 64

2.3.2.

Điều kiện về khoa học kỹ thuật ........................................................ 65

2.3.3.

Hệ thống pháp lý, Cơ chế chính sách ............................................... 66

2.3.4.

Vấn đề tài chính ................................................................................ 67


2.3.5.

Năng lực của chủ đầu tư ................................................................... 68

2.3.6.

Ảnh hưởng của cộng đồng dân cư tham gia vào quản lý xây dựng . 68

2.4.

Bài học kinh nghiệm từ các khu đô thị mới.................................. 70

2.4.1.

Nước ngoài ........................................................................................ 70

2.4.2.

Trong nước ........................................................................................ 74

3.

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY

HOẠCH KHU ĐÔ THỊ MỚI CỬA TIỀN .................................................. 77
3.1.

Quan điểm và mục tiêu ................................................................... 77

3.1.1.

Quan điểm ......................................................................................... 77

3.1.2.

Mục tiêu ............................................................................................ 77

3.1.3.

Nguyên tắc quản lý ........................................................................... 78

3.2.

Giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị mới Cửa

Tiền

........................................................................................................... 79

3.2.1.

Giải pháp quản lý sử dụng đất theo quy hoạch ................................. 79

3.2.2.

Giải pháp quản lý cấp phép xây dựng............................................... 80

3.2.3.

Giải pháp quản lý không gian kiến trúc theo quy hoạch .................. 83

3.2.4.

Thanh tra kiểm tra hoạt động xây dựng ............................................ 87

3.3.

Cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính.............. 88

3.3.1.

Cải cách hành chính .......................................................................... 88

3.3.2.

Ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý ................................... 91

3.4.

Quản lý đô thị mới có sự tham gia của cộng đồng ....................... 92

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................... 95
Kết luận .......................................................................................................... 95
Kiến nghị ........................................................................................................ 96


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ Xây dựng (2010), Thông tư số 15/2010/TT-BXD về quy định cắm mốc
giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị.
2. Bộ Xây dựng (2010), Thông tư số 19/2010/TT-BXD của Bộ Xây dụng về
hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiên trúc đô thị.
3. Bộ Xây dụng (2008), Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 về
việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng”.
4. Nguyễn Đình Bồng & Đỗ Hậu (2012), Quản lý đất đai và bất động sản đô
thi, NXB Xây dựng.
5. Nguyễn Thế Bá (2004), “Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị ”, NXB Xây
dựng.
6. Lê Trọng Bình (2009), Bài giảng Quản lý tham vấn cộng đồng trong công
tác quy hoạch đô thị, Hiệp hội các đô thị Việt Nam, Hà Nội
7. Chính phủ (2013), Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản
xuât, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tâng kỹ thuật; quản
lỷ phát triển nhà và công sở.
8. Chính phủ (2013), Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 về quản lý
chất lượng công trình xây dựng;
9. Chính phủ (2013), Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản
lý đầu tư phát triển đô thị.
10. Chính phủ (2010), Nghị định sổ 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập,
thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.


11. Chính phủ (2010), Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản
lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.
12. Chính phủ (2009), Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 về quản
lý chiếu sáng đô thị.
13. Chính phủ (2015), Nghị định Số: 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm
2015 về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
14. Nguyễn Hữu Dũng (2012), Quản lý môi trường đô thị, tài liệu giảng dạy;
15. Đỗ Hậu (1999), Quy hoạch xây dựng đô thị có sự tham gia cộng đồng,
NXB Xây dựng, Hà Nội
16. Trần Trọng Hanh (2007), “Công tác thực hiện quy hoạch xây dựng đô
thị”, NXB Xây dựng.
17. Trần Trọng Hanh (1999), “Một số vấn đề Quy hoạc và phát triển các khu
đô thị mới ở Việt Nam”. Báo cáo tổng hợp đề tài Nghiên cứu khoa học, Vụ
Quản lý Kiến trúc Quy hoạch, Bộ Xây dựng, Hà Nội.
18. Nguyễn Tố Lăng, “Một số bài học kinh nghiệm nước ngoài về quản lý đô
thị” (tài liệu tham khảo, giảng dạy).
19. Nguyễn Tố Lăng (22/09/2010), “Quản lý phát triển đô thị bền vững – Một
số bài học kinh nghiệm, Công thông tin điện tử hội quy hoạch phát triển đô
thị Việt Nam”.
20. Phạm Trọng Mạnh (2005), “Quản lý đô thị”, NXB Xây dựng.
21. Quốc hội (2009), Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12.
22. Quốc hội (2014), Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13.


23. Quốc hội (2014), Luật Nhà ở số 65/2014/QH13.
24. Quốc hội (2014), Luật Đầu tư số 67/2014/QH13.
25.Quốc hội (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×