Tải bản đầy đủ

Giải bài tập SGK Vật lý lớp 7 bài 31: Tổng kết chương 3: Điện học


.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

- Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.
- Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng
5. Bài 5 trang 85 sgk vật lí 7: Các vật hay vật liệu nào sau đây là dẫn điện ở điều kiện
bình thường:
Mảnh tôn;

Đoạn dây nhựa;

Mảnh polietilen (ni lông)

Không khí;

Đoạn dây đồng;

Mảnh sứ


Kể tên năm tác dụng chính của dòng điện.
Hướng dẫn giải:
Ở điều kiện bình thường:
Các vật liệu dẫn điện là:
Mảnh tôn, đoạn dây đồng
các vật liệu cách điện là:
Đoạn dây nhựa, mảnh polietilen (ni lông), không khí, mảnh sứ.
6. Bài 6 trang 85 sgk vật lí 7: Hãy kể tên năm tác dụng chính của dòng điện.
Hướng dẫn giải:
- Tác dụng nhiệt.
- Tác dụng phát sáng.
- Tác dụng từ.
- Tác dụng hóa học.
- Tác dụng sinh lí.
7. Bài 7 trang 85 sgk vật lí 7
C7. Hãy cho biết tên đơn vị của cường độ dòng điện và tên dụng cụ dùng để đo cường độ
dòng điện.
Hướng dẫn giải:
- Đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe (A).
- Dụng cụ để đo cường độ dòng đ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

8. Bài 8 trang 85 sgk vật lí 7
C8. Đơn vị của hiệu điện thế là gì? Đo hiệu điện thế bằng dụng cụ nào?
Hướng dẫn giải:
Đơn vị của hiệu điện thế là vôn (V)
Dụng cụ để đo hiệu điện thế là vôn kế.
9. Bài 9 trang 85 sgk vật lí 7
C9. Đặt một câu với các cụm từ: Hai cực của nguồn điện; hiệu điện thế.
Hướng dẫn giải:
Một số câu có thể đặt là:
- Giữa hai cực của nguồn điện có một hiệu điện thế
- Số vôn ghi trên vỏ mỗi nguồn điện là hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện đó để hở
hoặc khi chưa mắc vào mạch.
- Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là hiệu điện thế giữa hai bóng đèn mắc với
nguồn điện đó.
10. Bài 10 trang 85 sgk vật lí 7

Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có
đặc điểm gì?
Hướng dẫn

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

12. Bài 1 trang 87 sgk vật lí 7
Trong các câu sau đây, cách nào làm thước nhựa dẹt nhiễm điện?
A. Đập nhẹ nhiều lần thước nhựa xuống mặt quyển vở.
B. Áp sát thước nhựa vào thành một bình nước ấm.
C. Chiếu ánh sáng đèn pin vào thước nhựa
D. Cọ xát mạnh thước nhựa bằng miếng vải khô.
Hướng

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×