Tải bản đầy đủ

M 261 96 (2004) lốp xe tiêu chuẩn sử dụng trong thí nghiệm xác định ma sát của mặt đường

AASHTO M261-96

TCVN xxxx:xx

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Lốp xe tiêu chuẩn sử dụng trong thí nghiệm xác
định ma sát của mặt đường
AASHTO M 261-96 (2004) 1
ASTM E 501-94 (2000)
LỜI NÓI ĐẦU
 Việc dịch ấn phẩm này sang tiếng Việt đã được Hiệp hội Quốc gia về đường bộ và vận tải
Hoa kỳ (AASHTO) cấp phép cho Bộ GTVT Việt Nam. Bản dịch này chưa được AASHTO
kiểm tra về mức độ chính xác, phù hợp hoặc chấp thuận thông qua. Người sử dụng bản
dịch này hiểu và đồng ý rằng AASHTO sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chuẩn mức
hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc thù phát sinh và pháp lý kèm theo, kể cả
trong hợp đồng, trách nhiệm pháp lý, hoặc sai sót dân sự (kể cả sự bất cẩn hoặc các lỗi
khác) liên quan tới việc sử dụng bản dịch này theo bất cứ cách nào, dù đã được khuyến
cáo về khả năng phát sinh thiệt hại hay không.
 Khi sử dụng ấn phẩm dịch này nếu có bất kỳ nghi vấn hoặc chưa rõ ràng nào thì cần đối
chiếu kiểm tra lại so với bản tiêu chuẩn AASHTO gốc tương ứng bằng tiếng Anh.


1


TCVN xxxx:xx

AASHTO M261-96

2


AASHTO M261-96

TCVN xxxx:xx

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Lốp xe tiêu chuẩn sử dụng trong thí nghiệm xác
định ma sát của mặt đường
AASHTO M 261-96 (2004) 2
ASTM E 501-94 (2000)
1

PHẠM VI ÁP DỤNG

1.1

Tiêu chuẩn kỹ thuật này đưa ra những yêu cầu chung cho lốp xe tiêu chuẩn có đường
gân sử dụng trong thí nghiệm xác định ma sát của mặt đường. Những yêu cầu về lốp
xe nêu sau đây chỉ được dùng trong thí nghiệm này.

1.2

Thuật ngữ nêu trong tiêu chuẩn này phù hợp với ASTM E867.

1.3

Đơn vị SI dùng trong tiêu chuẩn này là đơn vị tiêu chuẩn.

1.4


Tiêu chuẩn này bao gồm việc sử dụng vật liệu, thiết bị và cách vận hành có thể gây
nguy hiểm. Tiêu chuẩn này cũng không đưa ra yêu cầu về an toàn khi thí nghiệm.
Người tham gia thí nghiệm phải có trách nghiệm đảm bảo sức khoẻ và an toàn trong
suốt quá trình thí nghiệm.

2

TÀI LIỆU VIỆN DẪN

2.1

Tiêu chuẩn AASHTO:
 T 242, Xác định ma sát của mặt đường sử dụng lốp xe tiêu chuẩn

2.2

Tiêu chuẩn ASTM:
 D 297, Thí nghiệm sản phẩm cao su - Phân tích hoá học
 D 412, Thí nghiệm xác định ứng suất của cao su nhiệt dẻo lưu hóa và cao su nhiệt
dẻo
 D 1054, Thí nghiệm tích chất của cao su - Xác định độ đàn hồi bằng con lắc nảy
 D 1765, Hệ thống phân loại than đen trong các sản phẩm cao su
 D 2240, Thí nghiệm tính chất của cao su - Dụng cụ đo độ cứng
 D3182, Tiêu chuẩn thực hành cho cao su - Vật liệu, thiết bị và phương pháp trộn
hỗn hợp tiêu chuẩn và quá trình chuẩn bị tấm cao su lưu hoá
 E 501, Tiêu chuẩn thí nghiệm sử dụng lốp xe tiêu chuẩn có đường gân xác định sức
chống trượt của mặt đường
 E 867, Thuật ngữ liên quan đến tính chất của mặt đường

3


TCVN xxxx:xx

AASHTO M261-96

3

VẬT LIỆU VÀ SẢN XUẤT

3.1

Lốp xe sử dụng trong tiêu chuẩn này có các yêu cầu nêu trong Mục 6. Kích thước,
khối lượng, và các sai số cho phép được nêu trong Mục 6 và Hình 1.

3.2

Tất cả các bước của quá trình sản xuất lốp phải được chứng nhận đảm bảo theo yêu
cầu kỹ thuật.

3.3

Phải có đường chỉ thị hao mòn tại vai lốp để cho phép kiểm tra bằng mắt thường mức
độ hao mòn lớn nhất của lốp đã tới hay chưa. Lốp xe phải được loại bỏ khỏi thí
nghiệm nếu bị hư hỏng nêu trong Mục 11.5. Nhãn hiệu trên lốp xe phải bao gồm các
thông tin sau:
 Loại lốp G78-15
 Lốp xe sử dụng trong thí nghiệm mặt đường không được dùng để sử dụng trong
mục đích thông thường
 Chú ý: chỉ sử dụng với mục đích thí nghiệm
 ASTM E 501
 (Phải có tên hay nhãn hiệu của nhà sản xuất)
 Vành xe 15 x 6JJ

4

YÊU CẦU VẬT LIỆU

4.1

Yêu cầu thành phần của hỗn hợp hữu cơ chế tạo ta lông lốp được thể hiện ở Bảng 1.

4


AASHTO M261-96

TCVN xxxx:xx

Bảng 1 - Hỗn hợp của hợp chất hữu cơ cao su tổng hợp styrene butadiene (SBR) cấu
tạo ta lông
Vật liệu

Thành phần (theo khối lượng)

SBR 1712a
CB-1252

89.38

b

48.12

N347 than đenc

75.00

Dầu hoá dẻo cao su

9.00

Ôxít kẽm

3.00

Axít stearic
Santoflex 13

2.00

Sáp parrafin

2.00

Santocure NS

1.10

f

0.10

Lưu huỳnh

1.80

DPG

4.2

2.00
d

a

Cao su tổng hợp styrene butadiene (23.5% ) 37.5 phần dầu hoá dẻo cao su

b

Cao su tổng hợp Cis-poly butadiene với 37.5 phần dầu hoá dẻo cao su. (CB 441 được xác định
tương đương)

c

N347 than đen. Xem ASTM D1765

d

Santoflex 13, dimethyl butypehenyl phenylenediamine

e

Santocure NS, butyl benzothiazole sulfenamide

f

DPG, diphenyl guanidine

Cấu trúc - Cấu trúc dạng các lớp sợi mành polyester và vành đai sợi thuỷ tinh.
Chú thích 1 - Các sản phẩm được chứng nhận độc quyền nếu sự trùng lặp các đặc
tính của lốp không giống với các nhà sản xuất khác. Điều này không bao gồm lời
khuyên cho những sản phẩm độc quyền hay những sản phẩm tương tự khác hay ngụ
ý tính ưu việt hơn sản phẩm khác.

5

YÊU CẦU TÍNH CHẤT VẬT LÝ

5.1

Yêu cầu về tính chất vật lý và cơ học được thể hiện ở Bảng 2.
Bảng 2 - Yêu cầu vật lý của hỗn hợp chế tạo ta lông lốp
Lưu hóa ở nhiệt độ 149oC (300oF), phút
Môđun ở 300%, MPa (psi)

30
5.5 ± 1.4
(800 ± 200)

Độ cứng tấm

58 ± 2

Năng lượng hồi phục (độ nảy hay đàn hồi), %

46 ± 2

Trọng lượng riêng

1.13 ± 0.2

Cường độ chịu kéo, MPa (psi), min

13.8 (2000)

Độ dãn dài, %, min

500

Độ cứng của ta lông lốp

58 ± 2

5


TCVN xxxx:xx

AASHTO M261-96

6

KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG VÀ SAI SỐ CHO PHÉP

6.1

Yêu cầu chung - Chi tiết và kích thước được thể hiện trên Hình 1. Các sai số của kích
thước không thể hiện ở trên hình vẽ, các sai số này lấy theo sai số thông thường của
nhà sản xuất.

6.1.1

Cấu tạo - Lốp xe thuộc loại G78-15, thân lốp mành chéo (các lớp sợi mành có hướng
chéo nhau). Ta lông lốp rộng 149 mm (5.85 in) và bán kính mặt cắt ngang của ta lông
lốp là 394 mm ± 51 mm (15.50 in ± 2.0 in). Lốp xe nên có chiều rộng mặt cắt ngang là
212 mm (8.35 in) và chiều cao 161 mm (6.34 in) gắn trên vành 15 x 6 (381 x 152 mm)
JJ. Góc xiên đối với đường hướng tâm lốp của lớp sợi mành là 33 ± 2 độ với và 27 ± 2
độ với lớp vành đai.

6.1.2

Các đường gờ - Lốp xe nên có 7 đường gờ rộng 16.8 mm (0.66 in). Cả 2 đường gờ
biên phải song song với bề mặt ta lông.

6.1.3

Các đường rãnh - Lốp xe phải có 6 rãnh, mỗi rãnh rộng 5.1 mm (0.2 in). Các rãnh nên
song song với bán kính của cung vỏ ta lông và đáy rãnh phải có lượn cong. Các rãnh
có chiều sâu ma sát 9.8 mm (0.385 in) và dưới ta lông là 2.5 mm (0.1 in).

6.1.4

Chỉ thị hao mòn - Có 6 dòng chỉ thị hao mòn ta lông có bước đều nhau vòng quanh lốp
xe. Những chỉ thị này sâu 1.6 mm (0.63 in) và dài khoảng 12.7 mm (0.5 in). Đường chỉ
thị hao mòn nên được đặt tại vai của lốp cách 5.6 mm (0.22 in) từ bề mặt ta lông như
thể hiện trên Hình 1.

7

TAY NGHỀ

7.1

Các lốp được sử dụng phải không có khuyết tật.

8

PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM

8.1

Lưu hoá - Phương pháp thực hành ASTM D 3182.

8.2

Môđun ở 300% - Phương pháp thí nghiệm ASTM D 412.

8.3

Độ cứng của tấm - Phương pháp thí nghiệm ASTM D 2240, sử dụng máy đo độ cứng
loại A.

8.4

Năng lượng hồi phục (độ nảy hay đàn hồi) - Phương pháp thí nghiệm ASTM D 1054.

8.5

Trọng lượng riêng - Phương pháp thí nghiệm D 297.

8.6

Cường độ chịu kéo - Phương pháp thí nghiệm D 412.

8.7

Độ dãn dài - Phương pháp thí nghiệm D 412.

8.8

Đo độ cứng ta lông lốp - Phương pháp thí nghiệm D 2240.

8.8.1

Nên sử dụng máy đo độ cứng Shore A, đường kính đầu ấn là 12.7mm (0.5 in), mã
XAHAF.
6


AASHTO M261-96

TCVN xxxx:xx

8.8.2

Máy đo độ cứng nên đọc được độ cứng mức 60.

8.8.3

Đặt lốp xe và máy đo độ cứng cân bằng ở nhiệt độ 23 ± 2 oC (73.4 ± 3.6oF) trước khi
xác định độ cứng ta lông.

8.8.4

Độ cứng của vỏ lốp được xác định bằng giá trị trung bình của ít nhất sáu lần đọc. Mỗi
lần đọc giá trị ở tâm của mỗi gờ, bao gồm cả tâm gờ. Nên đọc cả giá trị của cả chu vi
ta lông.

8.8.5

Tác dụng đầu ấn vào ta lông lốp sao cho không tạo sốc, giữ đầu ấn song song với mặt
ta lông. Tác dụng với áp lực vừa đủ để đầu ấn và bề mặt ta lông tiếp xúc với nhau.
Đọc thước đo độ cứng ngay sau khi đầu ấn tác tiếp xúc với ta lông, lưu ý có thể có
phản lực xuất hiện khi tiếp xúc.

9

CHỨNG NHẬN

9.1

Lốp xe phải được bơm và kiểm tra trước khi xuất xưởng. Nhà sản xuất có thể phải
chứng nhận sản phẩm đã đạt được những yêu cầu về thí nghiệm đã nêu trong tiêu
chuẩn này khi người mua yêu cầu.

9.2

Tất cả lốp xe theo tiêu chuẩn này có thể bị ảnh hưởng theo sự thay đổi thông thường
của nhà sản xuất.

10

ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN

10.1

Lốp xe phải được bảo quản ở điều kiện áp suất thông thường trong ánh sáng dịu,
nhiệt độ 21 ± 14oC (70 ± 25oF). Lốp xe không được để gần động cơ điện, máy hàn hay
thiết bị tạo ozôn.

11

YÊU CẦU VỀ SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH THIẾT BỊ

11.1

Lốp xe sử dụng trong thí nghiệm xác định ma sát của đường không được dùng để sử
dụng trong mục đích thông thường. Việc vận chuyển thiết bị đo nên sử dụng lốp xe
thông thường.

11.2

Lốp xe mới phải được chạy rốt đa ít nhất 320 km (200 dặm) trước khi được sử dụng
để thí nghiệm.

11.3

Lốp xe phải được bơm căng với áp suất không nhỏ hơn 165kPa (24 psi) trước khi sử
dụng.

11.4

Tải trọng tĩnh trong thí nghiệm tác dụng lên lốp xe là từ 4825 N (1085 lbf) đến 6150 N
(1380 lbf) với áp suất bánh 165 kPa (24 psi).

11.5

Lốp xe không được sử dụng tiếp trong thí nghiệm nếu bị hao mòn quá nhiều hay bị
phá huỷ, chiều sâu còn lại của đường rãnh nhỏ hơn 4.2 mm (0.165 inch).

7


TCVN xxxx:xx
11.6

AASHTO M261-96

Lưu ý: Lực ma sát đo được hay giá trị ma sát phụ thuộc vào chiều sâu hay độ cứng
của ta lông lốp. Giá trị ma sát này còn phụ thuộc vào chiều sâu nước ngập trên
đường, đặc tính của mặt đường, tốc độ khi đo và ảnh hưởng của sự lão hoá lốp xe.

8


1

2

Thuật ngữ, hình vẽ và đơn vị SI trong tiêu chuẩn này phù hợp với ASTM E 50194(2000).
Thuật ngữ, hình vẽ và đơn vị SI trong tiêu chuẩn này phù hợp với ASTM E 50194(2000).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×